หน้าแรก
คณะนักบวช
วัดในสังฆมณฑล
โรงเรียน
ศูนย์ องค์กรและสำนักงาน
ติดต่อเรา
1. ศูนย์สังคมพัฒนาอุบลฯ
134 หมู่ 7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.097-2903839
2. ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ศูนย์คำสอน)
120/2 ม.15 บ้านนาคำ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-1632 โทรสาร 0-4531-1632
3. ศูนย์ประสานงานเยาวชน
134 หมู่ 7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.095-6097457 (คพ สุพจน์ )
4. ศูนย์สื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลอุบลฯ
134 หมู่ 7 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.045-395474
5. ศูนย์คาทอลิกเซนต์ฟรังซิส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเซนต์ฟรังซิส
144 ม.15 ต.สีวีเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โทร. 0-4537-1153
6. ศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวอุบลฯ
โทร.045-395474(คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์)
7. ศูนย์อบรมคณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
120/5 ม.15 ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 080-7967982 (ซ สวาท วาปีสังข์)
8. คณะพลมารีย์อุบลฯ
604 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4526-2656 ถึง 8
9. คณะนักบุญวินเซนเดอปอล
604 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4526-2656 ถึง 8
10. มูลนิธิรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี
512 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-5057
โทรสาร 0-4525-4877
E-mail: lcu_ubon@hotmail.com
11. บ้านสวนเทเรซา คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ
120/1 ม.15 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-2466
12. สวนรักกางเขนอุบลราชธานี
130/1 ม.3 บ้านใหม่สารภี ต.ท่าช้าง
อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.087-2229080 (ซ.บุญมี คำชาลี)
13. บ้านรักกางเขนกรุงเทพฯ
(คณะรักกางเขนแห่งอุบลฯ)
79/919 หมู่บ้านธารารมณ์ ซ.7
ถ.สุขาภิบาล 3 (รามคำแหง 150) แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2728-0451
14. สำนักงานมูลนิธิคาทอลิกประชาพิพัฒน์
ติดต่อศูนย์สังคมพัฒนา
โทร.09-7290-3839