พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อวีระวิทย์ สาสาย