พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี