พระสังฆราช พระสงฆ์ในสังฆมณฑลอุบลราชธานี

พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อโรเบิร์ต กอสเต(MEP)
คุณพ่ออีฟ เลอเบซือ(MEP)
คุณพ่อโจเซฟ เตรบาออล(MEP)
คุณพ่ออาริสติด กามิโอ(MEP)
คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย(ท่าแร่)
คุณพ่อวีระวิทย์ สาสาย(SCJ)