คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP)
      253 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-5297, 0-4526-2724
เบอร์ภายในต่อ 102 ห้องรวม, 103 ห้องครัว,
โทรสาร 0-4526-1197

 

   

คณะภราดาเซนต์คาเบรียล
      อธิการ    ภราดาประวัติ สุทธินนท์
      โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
500 ก.ม.2 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4528-4444 ต่อ 310 (อธิการ), ต่อ 311 (ห้องอาหาร)

   

คณะภคินีรักกางเขน แห่ง อุบลราชธานี
      จิตตาธิการของคณะฯ         คุณพ่อแอนดรูว์ วิทยา งามวงศ์
      มหาธิการิณี                   ซิสเตอร์โยวานนา วนิดา ถาวร
      512 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-5057 โทรสาร 0-4525-4877
E-mail: lcu_ubon@hotmail.com

   

คณะภคินีนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์
      อธิการิณี ซิสเตอร์นิศาชล งามวงศ์
161 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4526-2134 โทรสาร 0-4526-2135

   

คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
      บ้านพรแดนสรวง
      ศูนย์พัฒนาเด็กและที่พักผู้สูงอายุ
30 ม.9 บ้านท่าอุดม ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร. 0-4545-2242 โทรสาร 0-4545-2242

   

คณะภคินีฟรังซิสกันแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมลพระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
      อธิการิณี    Sr. Mercedes Albialde, sfic
ศูนย์คาทอลิกเซนต์ฟรังซิส น้ำยืน
144 ม.15 ต.สีวีเชียร อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
บ้านศูนย์กลางคณะฯ
118 ม.6 บ้านดวงเจริญ ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4520-5016, 08-9945-0657

   
คณะภคินีพระราชินีมาเรีย
      อธิการิณี    ซิสเตอร์นวนันทน์ แสนยากุล
โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี
160/1 ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร./โทรสาร. 0-4595-9941 ถึง 2