พระสังฆราช แฌร์แม็ง แบร์ทอล
Mgr.Claude Germain BERTHOLD, M.E.P.
(ค.ศ. 1970-1976/พ.ศ. 2513-2519)

  • เกิดวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1923/พ.ศ. 2466
  • วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1953/พ.ศ. 2496 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส หลังบวชถูกคณะส่งมายังประเทศไทย ออกเดินทางจากฝรั่งเศสวันที่ 19 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน เมื่อมาถึง ท่านเรียนภาษาไทยกับพระสังฆราชมีแซล อ่อน ประคองจิต ที่อัครสังฆมณฑลท่าแร่ จากนั้นได้รับมอบหมายให้ดูแลวัดนาบัวในสังฆมณฑลท่าแร่ 1 ปี แล้วไปเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และเป็นพระสงฆ์วิญญาณรักษ์ของสามเณรที่บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่ 10 ปี จากนั้นได้ย้ายมาทำงานในสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยเป็นจิตตาธิการอารามคณะข้าบริการพระแม่มารีย์แห่งอุบลราชธานี 2 ปี
  • วันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1970/พ.ศ. 2513 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยพิธีอภิเษกมีขึ้น วันที่ 17 กรกฎาคมปีเดียวกัน โดยพระสังฆราชเคลาดิอุส บาเย
  • พระคุณเจ้า แบร์ทอลด์ ได้เน้นบทบาทครูคำสอนเพื่อช่วยงานแพร่ธรรมในสังฆมณฑล ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดยโสธร 7 ปี ตั้งศูนย์คาทอลิกยโสธร เป็นจิตตาธิการอารามคณะข้าบริการพระแม่มารีย์แห่งอุบลราชธานีอีกครั้งเป็นเวลา 8 ปี แต่เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวย และเพื่อจะได้มีพระสังฆราชคนไทยในช่วงสงครามเวียดนาม ท่านได้ขอลาออกในปี ค.ศ. 1976/พ.ศ. 2519 และพักอยู่ที่บ้านคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส อุบลราชธานี
  • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994/พ.ศ. 2537 พระคุณเจ้าแบร์ทอลด์สิ้นใจด้วยโรคหัวใจที่บ้านพักพระสงฆ์คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส อุบลราชธานี สิริอายุ 71 ปี
  • พิธีมิสซาปลงศพ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1994/พ.ศ. 2537 ที่อาสนวิหารแม่พระนฤมล ทินโดยพระสังฆราช บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ เป็นประธานพิธีมิสซา