โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา
บ้านหนองซ่งแย้ ต.คำเตย
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4571-8211

โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
500 ก.ม.2 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4528-0855, 0-4528-4444
โทรสาร 0-4528-0854

       

โรงเรียนวิสุทธิวงศ์
บ้านหนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม
จ.อำนาจเจริญ 34290
045-980226

โรงเรียนอาเวมารีอาอุบลราชธานี
512 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-3712
โทรสาร 0-4526-1537

       

โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา
บ้านบุ่งไหม ม.7 ต.บุ่งไหม
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4530-1063 โทรสาร 0-4530-1157

โรงเรียนเซนต์เอเมลี
161 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4526-1948
โทรสาร 0-4526-2135

       

โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์
บ้านหนองคูน้อย (บ้านเหล่า) ต.น้ำคำ
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โทร. 0-4575-6113
โทรสาร 0-4573-9279

โรงเรียนมารีวิทยาศรีสะเกษ
267/1 ถ.โชติพันธ์ ต.หนองครก
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 0-4561-1720 (ร.ร.)
โทร. 0-4563-1357 (บ้าน)
โทรสาร 0-4561-6101

       

โรงเรียนมารดาทรงธรรม
บ้านหนองทามน้อย ต.คำเนียม
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โทร. 08-1955-0530

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กันทรลักษ์
21 ถ.กันทรลักษ์ ต.น้ำอ้อม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทร. 0-4566-1607 (ร.ร.)
โทร. 0-4566-1041 (บ้าน)
โทรสาร 0-4566-1607

       

โรงเรียนพระกุมารอุบลฯ
604 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
34000 โทร. 0-4525-5606
โทรสาร.0-4526-2658

โรงเรียนมารีย์นิรมล
ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-2308
โทรสาร 0-4531-5184

       

โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด
ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร./โทรสาร 0-4351-2805 (ประถม)
โทร./โทรสาร 0-4352-8209 (มัธยม)

โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
32 หมู่ 9 ถนนชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000
โทร./โทรสาร. 0-4552-3118

       

โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ถ.ริมคลองสมถวิลราษฎร์ อ.เมือง  
จ.มหาสารคาม 44000   
โทร. 0-4372-1957      
โทรสาร 0-4372-1957

โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี
160/1 ม.5 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร./โทรสาร. 0-4595-9941 ถึง 2        

       

โรงเรียนพระกุมารศึกษาพยัคฆภูมิพิสัย
ถ.พยคฆ์-ดอนหลี่ ต.ปะหลาน
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร. 0-4379-1021
โทรสาร 0-4379-1022

โรงเรียนเซนต์ฟรันซิส น้ำยืน
144 หมู่ 15 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน
จ.อุบลราชธานี 34260

       

โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์
62 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แสลงพันธ์
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 0-4471-3591
โทรสาร 0-4452-8437