พระสังฆราชเกลาดิอุส บาเย
Mgr. Claudius-Philippe BAYET, M.E.P.
(ค.ศ. 1953-1969/พ.ศ. 2496-2512)

 • เกิดวันที่ 9 กุมพาพันธ์ ค.ศ. 1900/พ.ศ. 2443
 • วันที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1925/พ.ศ. 2468 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ของคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส ที่เมืองลีอองส์ ฝรั่งเศส
 • วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1926/พ.ศ. 2469 ลงเรือจากเมืองท่ามาร์เซลล์ ฝรั่งเศส ถึงเมืองไซ่ง่อน แล้วต่อเรือแล่นตามแม่น้ำโขงถึงสำนักพระสังฆราชมิสซังลาวที่บ้านหนองแสง วันที่ 6 มิถุนายน ปีเดียวกัน
 • ค.ศ. 1926-1927/พ.ศ. 2469-2470 เรียนภาษาไทยและเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคำเกิ้ม นามน โคกก่อง หนองคำ และทำหน้าที่ดูแลกลุ่มคริสตชนที่นาโพธิ์ ป่าหว้าน ดอนเชียงคูณ ทุ่งมน และโคกสะอาด
 • วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1938/พ.ศ. 2481 เจ้าอาวาสวัดท่าแร่
 • วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1939/พ.ศ. 2482 ก่อตั้งโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่
 • ค.ศ. 1940-1943/พ.ศ. 2483-2486 เกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ถูกขับไล่ออกนอกประเทศไปประเทศลาว รับหน้าที่ดูแลวัดสุวรรณเขต วัดปากเซ ประเทศลาว
 • ค.ศ. 1944/พ.ศ. 2487 ได้รับแต่งตั้งจากพระสังฆราชโทมินให้เป็นอุปสังฆราชและทำหน้าที่ปกครองมิสซังลาว แทนพระสังฆราชโทมินที่ถึงแก่มรณภาพในปีต่อมา
 • วันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1947/พ.ศ. 2490 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช องค์ที่ 5 ของ มิสซังลาว โดยได้รับการอภิเษก วันที่ 3 ตุลาคม ปีเดียวกันที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ หลังรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ได้แต่งตั้ง คุณพ่อนอแอล เตอโนต์ เป็นอุปสังฆราช และผู้แทนพระสังฆราชในประเทศลาว และคุณพ่อเปาโล ศรีนวล ศรีวรกุล เป็นผู้แทนพระสังฆราชใน ภาคอีสาน ประเทศไทย
 • วันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1947/พ.ศ. 2490 เปิดบ้านเณรใหม่ที่ท่าแร่ โดยแยกออกจากโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
 • ค.ศ. 1948/พ.ศ. 2491 เชิญพระสงฆ์พระมหาไถ่ 4 องค์ เข้ามาทำงานในมิสซัง ได้มอบหมายให้ดูแลวัดบ้านช้างมิ่ง และหมู่บ้านใกล้เคียง
 • วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1950/พ.ศ. 2493 ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชองค์แรกของ สังฆมณฑลท่าแร่ หลังสันตะสำนักแบ่งสังฆมณฑลลาวออกเป็นเทียบเท่าสังฆมณฑลท่าแขกในประเทศลาว และสังฆมณฑลท่าแร่ในภาคอีสานของประเทศไทย
 • วันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1953/พ.ศ. 2496 ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชองค์แรกของ สังฆมณฑลอุบลราชธานี หลังจากสันตะสำนักแบ่งสังฆมณฑลท่าแร่เพิ่มเติมออกเป็นสังฆมณฑลอุบลราชธานี (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด) และสังฆมณฑลอุดรธานี (จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย และเลย)
 • วันที่ 22 มีนาคม ค.ศ. 1965/พ.ศ. 2508 สังฆมณฑลอุบลราชธานี แบ่งจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ ออกเป็นสังฆมณฑลนครราชสีมา
 • เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1969/พ.ศ. 2512 กรุงโรมรับการลาออกจากตำแหน่งผู้ปกครอง สังฆมณฑลอุบลราชธานี เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองทามน้อย 9 ปี
 • เดือนมีนาคม ค.ศ. 1979/พ.ศ. 2522 พระคุณเจ้าบาเย ล้มป่วย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล และมาพักอยู่ที่สำนักสังฆมณฑลอุบลราชธานี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีเดียวกัน แต่ไม่ได้อยู่ว่างๆ พระคุณเจ้าบาเยเขียนประวัติการทำงานแพร่ธรรมในภาคอีสานของไทยและในประเทศลาว และความเป็นมาของกลุ่มคริสตชนในที่ต่างๆ ในสังฆมณฑลอุบลราชธานี
 • วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 1990/พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นมิสซาวันอาทิตย์ฉลองแม่พระ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พระคุณเจ้าบาเยก็มอบวิญญาณคืนแด่พระบิดาเจ้า สิริอายุ 90 ปี พิธีมิสซาปลงศพจัดขึ้นวันที่ 23 สิงหาคม ที่วัดบุ่งกะแทว (วัดแม่พระนฤมลทิน) โดยพระสังฆราช บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ เป็นประธานพิธีมิสซา