22 ส.ค. 2015 - ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.มหาสารคาม

Thumbnail Image Table
_MG_8754.JPG
22/8/2558 10:05:46
Size (KB)  :  3,509 KB
_MG_8755.JPG
22/8/2558 10:06:02
Size (KB)  :  3,186 KB
_MG_8756.JPG
22/8/2558 10:06:42
Size (KB)  :  3,260 KB
_MG_8757.JPG
22/8/2558 10:07:00
Size (KB)  :  3,318 KB
_MG_8759.JPG
22/8/2558 10:07:54
Size (KB)  :  3,300 KB
_MG_8760.JPG
22/8/2558 10:08:06
Size (KB)  :  3,286 KB
_MG_8761.JPG
22/8/2558 10:08:30
Size (KB)  :  3,088 KB
_MG_8762.JPG
22/8/2558 10:08:44
Size (KB)  :  3,715 KB
_MG_8763.JPG
22/8/2558 10:08:50
Size (KB)  :  3,434 KB
_MG_8765.JPG
22/8/2558 10:09:34
Size (KB)  :  3,385 KB
_MG_8766.JPG
22/8/2558 10:09:40
Size (KB)  :  2,992 KB
_MG_8767.JPG
22/8/2558 10:10:28
Size (KB)  :  3,411 KB
_MG_8768.JPG
22/8/2558 10:10:34
Size (KB)  :  3,207 KB
_MG_8769.JPG
22/8/2558 10:10:44
Size (KB)  :  3,075 KB
_MG_8770.JPG
22/8/2558 10:10:50
Size (KB)  :  2,945 KB
_MG_8771.JPG
22/8/2558 10:10:54
Size (KB)  :  3,226 KB
_MG_8772.JPG
22/8/2558 10:11:00
Size (KB)  :  3,413 KB
_MG_8773.JPG
22/8/2558 10:11:06
Size (KB)  :  3,470 KB
_MG_8774.JPG
22/8/2558 10:11:14
Size (KB)  :  3,280 KB
_MG_8775.JPG
22/8/2558 10:11:26
Size (KB)  :  3,160 KB
_MG_8776.JPG
22/8/2558 10:11:36
Size (KB)  :  3,291 KB
_MG_8777.JPG
22/8/2558 10:11:44
Size (KB)  :  3,360 KB
_MG_8778.JPG
22/8/2558 10:13:18
Size (KB)  :  3,064 KB
_MG_8780.JPG
22/8/2558 10:13:58
Size (KB)  :  3,044 KB
_MG_8782.JPG
22/8/2558 10:14:34
Size (KB)  :  2,793 KB
_MG_8783.JPG
22/8/2558 10:14:38
Size (KB)  :  2,937 KB
_MG_8784.JPG
22/8/2558 10:14:50
Size (KB)  :  2,535 KB
_MG_8785.JPG
22/8/2558 10:14:56
Size (KB)  :  2,657 KB
_MG_8786.JPG
22/8/2558 10:14:58
Size (KB)  :  2,861 KB
_MG_8788.JPG
22/8/2558 10:15:08
Size (KB)  :  2,950 KB
_MG_8789.JPG
22/8/2558 10:15:10
Size (KB)  :  2,865 KB
_MG_8790.JPG
22/8/2558 10:16:12
Size (KB)  :  2,781 KB
_MG_8792.JPG
22/8/2558 10:16:40
Size (KB)  :  3,006 KB
_MG_8793.JPG
22/8/2558 10:17:26
Size (KB)  :  2,817 KB
_MG_8794.JPG
22/8/2558 10:17:34
Size (KB)  :  3,173 KB
_MG_8795.JPG
22/8/2558 10:17:40
Size (KB)  :  2,980 KB
_MG_8796.JPG
22/8/2558 10:18:02
Size (KB)  :  2,725 KB
_MG_8797.JPG
22/8/2558 10:21:08
Size (KB)  :  3,078 KB
_MG_8798.JPG
22/8/2558 10:21:46
Size (KB)  :  3,224 KB
_MG_8799.JPG
22/8/2558 10:22:00
Size (KB)  :  3,178 KB
_MG_8800.JPG
22/8/2558 10:22:14
Size (KB)  :  3,366 KB
_MG_8801.JPG
22/8/2558 10:22:14
Size (KB)  :  3,386 KB
_MG_8802.JPG
22/8/2558 10:22:18
Size (KB)  :  3,358 KB
_MG_8803.JPG
22/8/2558 10:22:30
Size (KB)  :  3,475 KB
_MG_8804.JPG
22/8/2558 10:23:02
Size (KB)  :  3,108 KB
_MG_8805.JPG
22/8/2558 10:23:32
Size (KB)  :  3,437 KB
_MG_8807.JPG
22/8/2558 10:23:36
Size (KB)  :  3,449 KB
_MG_8808.JPG
22/8/2558 10:24:12
Size (KB)  :  3,337 KB
_MG_8812.JPG
22/8/2558 10:24:50
Size (KB)  :  3,240 KB
_MG_8813.JPG
22/8/2558 10:25:56
Size (KB)  :  3,374 KB
_MG_8814.JPG
22/8/2558 10:26:12
Size (KB)  :  3,439 KB
_MG_8815.JPG
22/8/2558 10:26:14
Size (KB)  :  3,722 KB
_MG_8816.JPG
22/8/2558 10:26:20
Size (KB)  :  2,934 KB
_MG_8817.JPG
22/8/2558 10:26:50
Size (KB)  :  2,960 KB
_MG_8819.JPG
22/8/2558 10:27:36
Size (KB)  :  2,911 KB
_MG_8820.JPG
22/8/2558 10:28:18
Size (KB)  :  2,672 KB
_MG_8821.JPG
22/8/2558 10:28:32
Size (KB)  :  2,793 KB
_MG_8822.JPG
22/8/2558 10:28:42
Size (KB)  :  3,682 KB
_MG_8823.JPG
22/8/2558 10:29:26
Size (KB)  :  3,187 KB
_MG_8824.JPG
22/8/2558 10:31:16
Size (KB)  :  2,995 KB
_MG_8825.JPG
22/8/2558 10:31:30
Size (KB)  :  2,853 KB
_MG_8826.JPG
22/8/2558 10:31:34
Size (KB)  :  3,012 KB
_MG_8827.JPG
22/8/2558 10:31:46
Size (KB)  :  2,857 KB
_MG_8828.JPG
22/8/2558 10:31:50
Size (KB)  :  2,916 KB
_MG_8829.JPG
22/8/2558 10:32:02
Size (KB)  :  3,119 KB
_MG_8830.JPG
22/8/2558 10:33:36
Size (KB)  :  3,144 KB
_MG_8832.JPG
22/8/2558 10:33:48
Size (KB)  :  3,039 KB
_MG_8833.JPG
22/8/2558 10:35:04
Size (KB)  :  3,190 KB
_MG_8836.JPG
22/8/2558 10:36:30
Size (KB)  :  2,880 KB
_MG_8837.JPG
22/8/2558 10:36:54
Size (KB)  :  2,655 KB
_MG_8838.JPG
22/8/2558 10:36:58
Size (KB)  :  2,884 KB
_MG_8839.JPG
22/8/2558 10:37:08
Size (KB)  :  2,925 KB
_MG_8840.JPG
22/8/2558 10:38:14
Size (KB)  :  2,987 KB
_MG_8841.JPG
22/8/2558 10:38:20
Size (KB)  :  2,913 KB
_MG_8842.JPG
22/8/2558 10:42:40
Size (KB)  :  2,794 KB
_MG_8843.JPG
22/8/2558 10:42:48
Size (KB)  :  2,828 KB
_MG_8845.JPG
22/8/2558 10:43:58
Size (KB)  :  3,108 KB
_MG_8846.JPG
22/8/2558 10:44:00
Size (KB)  :  3,133 KB
_MG_8847.JPG
22/8/2558 10:44:04
Size (KB)  :  3,019 KB
_MG_8848.JPG
22/8/2558 10:44:20
Size (KB)  :  3,082 KB
_MG_8849.JPG
22/8/2558 10:46:16
Size (KB)  :  2,736 KB
_MG_8850.JPG
22/8/2558 10:46:22
Size (KB)  :  2,716 KB
_MG_8851.JPG
22/8/2558 10:46:30
Size (KB)  :  2,724 KB
_MG_8854.JPG
22/8/2558 10:48:54
Size (KB)  :  2,818 KB
_MG_8855.JPG
22/8/2558 10:49:02
Size (KB)  :  2,944 KB
_MG_8856.JPG
22/8/2558 10:49:04
Size (KB)  :  2,871 KB
_MG_8857.JPG
22/8/2558 10:51:02
Size (KB)  :  3,292 KB
_MG_8858.JPG
22/8/2558 10:51:12
Size (KB)  :  3,138 KB
_MG_8859.JPG
22/8/2558 10:51:14
Size (KB)  :  3,134 KB
_MG_8861.JPG
22/8/2558 10:54:20
Size (KB)  :  3,184 KB
_MG_8865.JPG
22/8/2558 11:12:10
Size (KB)  :  2,397 KB
_MG_8869.JPG
22/8/2558 11:14:52
Size (KB)  :  2,449 KB
_MG_8870.JPG
22/8/2558 11:15:06
Size (KB)  :  3,119 KB
_MG_8871.JPG
22/8/2558 11:15:14
Size (KB)  :  3,040 KB
_MG_8872.JPG
22/8/2558 11:15:28
Size (KB)  :  2,925 KB
_MG_8875.JPG
22/8/2558 11:15:54
Size (KB)  :  2,986 KB
_MG_8876.JPG
22/8/2558 11:16:12
Size (KB)  :  3,028 KB
_MG_8877.JPG
22/8/2558 11:19:00
Size (KB)  :  3,284 KB
_MG_8879.JPG
22/8/2558 11:19:30
Size (KB)  :  3,354 KB
_MG_8880.JPG
22/8/2558 11:20:12
Size (KB)  :  3,437 KB
Pages:     1 2