ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2015

Thumbnail Image Table
IMG_0002.JPG
3/10/2558 9:28:24
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_0003.JPG
3/10/2558 9:28:30
Size (KB)  :  3,089 KB
IMG_0004.JPG
3/10/2558 9:28:54
Size (KB)  :  3,400 KB
IMG_0005.JPG
3/10/2558 9:29:18
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_0006.JPG
3/10/2558 9:29:28
Size (KB)  :  3,173 KB
IMG_0007.JPG
3/10/2558 9:29:38
Size (KB)  :  3,818 KB
IMG_0008.JPG
3/10/2558 9:39:24
Size (KB)  :  3,288 KB
IMG_0009.JPG
3/10/2558 9:39:28
Size (KB)  :  3,746 KB
IMG_0011.JPG
3/10/2558 9:40:22
Size (KB)  :  4,400 KB
IMG_0012.JPG
3/10/2558 9:40:26
Size (KB)  :  2,677 KB
IMG_0013.JPG
3/10/2558 9:42:12
Size (KB)  :  3,578 KB
IMG_0014.JPG
3/10/2558 9:42:26
Size (KB)  :  3,868 KB
IMG_0015.JPG
3/10/2558 9:43:08
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_0016.JPG
3/10/2558 9:46:52
Size (KB)  :  3,418 KB
IMG_0017.JPG
3/10/2558 9:47:38
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_0018.JPG
3/10/2558 9:50:54
Size (KB)  :  3,279 KB
IMG_0019.JPG
3/10/2558 9:56:08
Size (KB)  :  4,056 KB
IMG_0020.JPG
3/10/2558 9:57:16
Size (KB)  :  4,799 KB
IMG_0021.JPG
3/10/2558 9:57:44
Size (KB)  :  3,266 KB
IMG_0022.JPG
3/10/2558 9:58:30
Size (KB)  :  3,878 KB
IMG_0023.JPG
3/10/2558 9:58:36
Size (KB)  :  3,796 KB
IMG_0024.JPG
3/10/2558 9:58:48
Size (KB)  :  4,147 KB
IMG_0025.JPG
3/10/2558 9:58:58
Size (KB)  :  2,614 KB
IMG_0026.JPG
3/10/2558 9:59:16
Size (KB)  :  2,304 KB
IMG_0027.JPG
3/10/2558 10:00:54
Size (KB)  :  2,692 KB
IMG_0028.JPG
3/10/2558 10:01:00
Size (KB)  :  4,271 KB
IMG_0029.JPG
3/10/2558 10:01:02
Size (KB)  :  4,326 KB
IMG_0030.JPG
3/10/2558 10:01:08
Size (KB)  :  3,201 KB
IMG_0031.JPG
3/10/2558 10:01:40
Size (KB)  :  2,758 KB
IMG_0032.JPG
3/10/2558 10:01:52
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_0033.JPG
3/10/2558 10:02:06
Size (KB)  :  2,426 KB
IMG_0034.JPG
3/10/2558 10:02:16
Size (KB)  :  2,720 KB
IMG_0035.JPG
3/10/2558 10:02:16
Size (KB)  :  2,819 KB
IMG_0036.JPG
3/10/2558 10:02:26
Size (KB)  :  2,208 KB
IMG_0037.JPG
3/10/2558 10:02:30
Size (KB)  :  2,048 KB
IMG_0038.JPG
3/10/2558 10:02:32
Size (KB)  :  2,387 KB
IMG_0039.JPG
3/10/2558 10:02:34
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_0040.JPG
3/10/2558 10:02:34
Size (KB)  :  2,522 KB
IMG_0041.JPG
3/10/2558 10:02:42
Size (KB)  :  2,722 KB
IMG_0042.JPG
3/10/2558 10:02:46
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_0043.JPG
3/10/2558 10:02:46
Size (KB)  :  2,874 KB
IMG_0044.JPG
3/10/2558 10:03:00
Size (KB)  :  2,292 KB
IMG_0048.JPG
3/10/2558 10:03:16
Size (KB)  :  2,387 KB
IMG_0050.JPG
3/10/2558 10:05:14
Size (KB)  :  3,848 KB
IMG_0051.JPG
3/10/2558 10:05:14
Size (KB)  :  3,840 KB
IMG_0052.JPG
3/10/2558 10:05:20
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_0053.JPG
3/10/2558 10:05:24
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_0054.JPG
3/10/2558 10:06:36
Size (KB)  :  3,408 KB
IMG_0055.JPG
3/10/2558 10:06:50
Size (KB)  :  4,293 KB
IMG_0056.JPG
3/10/2558 10:07:08
Size (KB)  :  3,949 KB
IMG_0057.JPG
3/10/2558 10:07:10
Size (KB)  :  3,974 KB
IMG_0058.JPG
3/10/2558 10:07:32
Size (KB)  :  3,904 KB
IMG_0059.JPG
3/10/2558 10:07:34
Size (KB)  :  3,947 KB
IMG_0060.JPG
3/10/2558 10:07:38
Size (KB)  :  3,903 KB
IMG_0061.JPG
3/10/2558 10:07:38
Size (KB)  :  3,977 KB
IMG_0062.JPG
3/10/2558 10:07:50
Size (KB)  :  4,193 KB
IMG_0063.JPG
3/10/2558 10:07:54
Size (KB)  :  4,301 KB
IMG_0064.JPG
3/10/2558 10:07:56
Size (KB)  :  3,978 KB
IMG_0065.JPG
3/10/2558 10:08:08
Size (KB)  :  4,238 KB
IMG_0066.JPG
3/10/2558 10:08:58
Size (KB)  :  4,279 KB
IMG_0067.JPG
3/10/2558 10:08:58
Size (KB)  :  4,249 KB
IMG_0068.JPG
3/10/2558 10:09:00
Size (KB)  :  4,265 KB
IMG_0069.JPG
3/10/2558 10:09:12
Size (KB)  :  3,821 KB
IMG_0070.JPG
3/10/2558 10:09:18
Size (KB)  :  3,831 KB
IMG_0071.JPG
3/10/2558 10:09:22
Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_0072.JPG
3/10/2558 10:09:26
Size (KB)  :  3,752 KB
IMG_0073.JPG
3/10/2558 10:09:30
Size (KB)  :  3,644 KB
IMG_0074.JPG
3/10/2558 10:09:36
Size (KB)  :  4,138 KB
IMG_0075.JPG
3/10/2558 10:09:50
Size (KB)  :  4,045 KB
IMG_0078.JPG
3/10/2558 10:09:58
Size (KB)  :  3,955 KB
IMG_0079.JPG
3/10/2558 10:10:04
Size (KB)  :  3,752 KB
IMG_0080.JPG
3/10/2558 10:10:18
Size (KB)  :  3,935 KB
IMG_0081.JPG
3/10/2558 10:10:36
Size (KB)  :  3,849 KB
IMG_0082.JPG
3/10/2558 10:10:44
Size (KB)  :  3,853 KB
IMG_0086.JPG
3/10/2558 10:11:06
Size (KB)  :  3,864 KB
IMG_0088.JPG
3/10/2558 10:11:12
Size (KB)  :  3,886 KB
IMG_0091.JPG
3/10/2558 10:12:02
Size (KB)  :  4,088 KB
IMG_0092.JPG
3/10/2558 10:12:26
Size (KB)  :  3,703 KB
IMG_0096.JPG
3/10/2558 10:13:32
Size (KB)  :  3,729 KB
IMG_0097.JPG
3/10/2558 10:14:00
Size (KB)  :  4,261 KB
IMG_0098.JPG
3/10/2558 10:14:14
Size (KB)  :  4,079 KB
IMG_0099.JPG
3/10/2558 10:14:14
Size (KB)  :  4,191 KB
IMG_0100.JPG
3/10/2558 10:14:22
Size (KB)  :  3,931 KB
IMG_0101.JPG
3/10/2558 10:14:24
Size (KB)  :  4,094 KB
IMG_0102.JPG
3/10/2558 10:14:42
Size (KB)  :  3,813 KB
IMG_0103.JPG
3/10/2558 10:14:54
Size (KB)  :  4,063 KB
IMG_0104.JPG
3/10/2558 10:14:56
Size (KB)  :  4,080 KB
IMG_0105.JPG
3/10/2558 10:15:44
Size (KB)  :  3,800 KB
IMG_0106.JPG
3/10/2558 10:15:48
Size (KB)  :  3,756 KB
IMG_0107.JPG
3/10/2558 10:16:02
Size (KB)  :  3,989 KB
IMG_0108.JPG
3/10/2558 10:16:06
Size (KB)  :  4,039 KB
IMG_0109.JPG
3/10/2558 10:16:18
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_0110.JPG
3/10/2558 10:16:26
Size (KB)  :  3,683 KB
IMG_0111.JPG
3/10/2558 10:16:34
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_0112.JPG
3/10/2558 10:16:42
Size (KB)  :  3,582 KB
IMG_0113.JPG
3/10/2558 10:16:54
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_0114.JPG
3/10/2558 10:17:04
Size (KB)  :  3,764 KB
IMG_0115.JPG
3/10/2558 10:17:16
Size (KB)  :  3,747 KB
IMG_0116.JPG
3/10/2558 10:17:28
Size (KB)  :  4,363 KB
IMG_0117.JPG
3/10/2558 10:17:34
Size (KB)  :  3,390 KB
Pages:     1 2 3 4