ชุมนุมโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์เขตอุบลฯ วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 2015 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_0728.JPG
17/10/2558 8:32:12
Size (KB)  :  2,754 KB
IMG_0731.JPG
17/10/2558 8:46:24
Size (KB)  :  2,765 KB
IMG_0732.JPG
17/10/2558 8:47:46
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_0733.JPG
17/10/2558 8:47:58
Size (KB)  :  2,594 KB
IMG_0734.JPG
17/10/2558 8:48:10
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_0735.JPG
17/10/2558 8:48:26
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_0736.JPG
17/10/2558 8:51:54
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_0737.JPG
17/10/2558 8:53:10
Size (KB)  :  2,745 KB
IMG_0738.JPG
17/10/2558 8:57:02
Size (KB)  :  3,217 KB
IMG_0739.JPG
17/10/2558 8:58:14
Size (KB)  :  2,826 KB
IMG_0740.JPG
17/10/2558 8:58:24
Size (KB)  :  2,716 KB
IMG_0743.JPG
17/10/2558 9:03:22
Size (KB)  :  3,812 KB
IMG_0744.JPG
17/10/2558 9:03:42
Size (KB)  :  3,475 KB
IMG_0746.JPG
17/10/2558 9:06:44
Size (KB)  :  2,944 KB
IMG_0748.JPG
17/10/2558 9:11:28
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_0754.JPG
17/10/2558 9:13:48
Size (KB)  :  3,390 KB
IMG_0755.JPG
17/10/2558 9:15:08
Size (KB)  :  4,016 KB
IMG_0756.JPG
17/10/2558 9:16:12
Size (KB)  :  3,807 KB
IMG_0757.JPG
17/10/2558 9:18:50
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_0758.JPG
17/10/2558 9:19:06
Size (KB)  :  3,074 KB
IMG_0759.JPG
17/10/2558 9:20:02
Size (KB)  :  2,628 KB
IMG_0760.JPG
17/10/2558 9:24:14
Size (KB)  :  2,686 KB
IMG_0761.JPG
17/10/2558 9:31:46
Size (KB)  :  2,518 KB
IMG_0763.JPG
17/10/2558 9:40:30
Size (KB)  :  2,791 KB
IMG_0764.JPG
17/10/2558 9:40:44
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_0765.JPG
17/10/2558 9:42:28
Size (KB)  :  2,877 KB
IMG_0766.JPG
17/10/2558 9:43:36
Size (KB)  :  2,992 KB
IMG_0767.JPG
17/10/2558 9:44:16
Size (KB)  :  2,898 KB
IMG_0768.JPG
17/10/2558 9:47:52
Size (KB)  :  3,389 KB
IMG_0769.JPG
17/10/2558 9:48:00
Size (KB)  :  2,984 KB
IMG_0770.JPG
17/10/2558 9:48:16
Size (KB)  :  4,214 KB
IMG_0771.JPG
17/10/2558 9:51:28
Size (KB)  :  2,720 KB
IMG_0773.JPG
17/10/2558 10:00:34
Size (KB)  :  4,069 KB
IMG_0776.JPG
17/10/2558 10:10:22
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_0777.JPG
17/10/2558 10:18:12
Size (KB)  :  3,357 KB
IMG_0778.JPG
17/10/2558 10:22:48
Size (KB)  :  3,415 KB
IMG_0779.JPG
17/10/2558 10:32:08
Size (KB)  :  3,689 KB
IMG_0780.JPG
17/10/2558 10:36:34
Size (KB)  :  3,464 KB
IMG_0781.JPG
17/10/2558 10:36:52
Size (KB)  :  3,794 KB
IMG_0782.JPG
17/10/2558 10:37:08
Size (KB)  :  4,201 KB
IMG_0783.JPG
17/10/2558 10:37:14
Size (KB)  :  3,942 KB
IMG_0784.JPG
17/10/2558 10:37:24
Size (KB)  :  4,020 KB
IMG_0785.JPG
17/10/2558 10:37:46
Size (KB)  :  3,449 KB
IMG_0786.JPG
17/10/2558 10:38:06
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_0787.JPG
17/10/2558 10:38:40
Size (KB)  :  3,454 KB
IMG_0788.JPG
17/10/2558 10:38:44
Size (KB)  :  3,485 KB
IMG_0789.JPG
17/10/2558 10:38:48
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_0790.JPG
17/10/2558 10:38:58
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_0791.JPG
17/10/2558 10:39:08
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_0792.JPG
17/10/2558 10:39:12
Size (KB)  :  3,063 KB
IMG_0793.JPG
17/10/2558 10:39:20
Size (KB)  :  3,343 KB
IMG_0794.JPG
17/10/2558 10:39:24
Size (KB)  :  3,246 KB
IMG_0795.JPG
17/10/2558 10:39:26
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_0796.JPG
17/10/2558 10:39:34
Size (KB)  :  3,174 KB
IMG_0797.JPG
17/10/2558 10:39:46
Size (KB)  :  3,542 KB
IMG_0798.JPG
17/10/2558 10:39:48
Size (KB)  :  3,582 KB
IMG_0799.JPG
17/10/2558 10:39:58
Size (KB)  :  3,595 KB
IMG_0800.JPG
17/10/2558 10:40:06
Size (KB)  :  3,706 KB
IMG_0801.JPG
17/10/2558 10:40:34
Size (KB)  :  3,343 KB
IMG_0802.JPG
17/10/2558 10:40:42
Size (KB)  :  3,427 KB
IMG_0803.JPG
17/10/2558 10:40:48
Size (KB)  :  3,956 KB
IMG_0804.JPG
17/10/2558 10:40:50
Size (KB)  :  3,996 KB
IMG_0805.JPG
17/10/2558 10:40:58
Size (KB)  :  3,485 KB
IMG_0806.JPG
17/10/2558 10:41:08
Size (KB)  :  3,627 KB
IMG_0807.JPG
17/10/2558 10:41:26
Size (KB)  :  3,235 KB
IMG_0808.JPG
17/10/2558 10:41:34
Size (KB)  :  3,247 KB
IMG_0809.JPG
17/10/2558 10:42:32
Size (KB)  :  3,292 KB
IMG_0810.JPG
17/10/2558 10:42:38
Size (KB)  :  3,223 KB
IMG_0811.JPG
17/10/2558 10:42:56
Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_0812.JPG
17/10/2558 10:43:02
Size (KB)  :  3,427 KB
IMG_0813.JPG
17/10/2558 10:43:10
Size (KB)  :  3,487 KB
IMG_0814.JPG
17/10/2558 10:43:24
Size (KB)  :  3,179 KB
IMG_0815.JPG
17/10/2558 10:43:56
Size (KB)  :  3,163 KB
IMG_0816.JPG
17/10/2558 10:44:58
Size (KB)  :  3,485 KB
IMG_0817.JPG
17/10/2558 10:45:30
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_0818.JPG
17/10/2558 10:45:34
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_0819.JPG
17/10/2558 10:45:36
Size (KB)  :  3,260 KB
IMG_0820.JPG
17/10/2558 10:46:42
Size (KB)  :  3,717 KB
IMG_0821.JPG
17/10/2558 10:47:12
Size (KB)  :  3,782 KB
IMG_0822.JPG
17/10/2558 10:47:32
Size (KB)  :  3,717 KB
IMG_0823.JPG
17/10/2558 10:48:00
Size (KB)  :  3,496 KB
IMG_0824.JPG
17/10/2558 10:48:34
Size (KB)  :  3,193 KB
IMG_0825.JPG
17/10/2558 10:51:56
Size (KB)  :  3,331 KB
IMG_0828.JPG
17/10/2558 10:53:30
Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_0829.JPG
17/10/2558 10:54:04
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_0832.JPG
17/10/2558 10:58:40
Size (KB)  :  3,748 KB
IMG_0833.JPG
17/10/2558 10:58:58
Size (KB)  :  3,189 KB
IMG_0834.JPG
17/10/2558 11:03:58
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_0835.JPG
17/10/2558 11:04:10
Size (KB)  :  3,606 KB
IMG_0836.JPG
17/10/2558 11:07:36
Size (KB)  :  3,399 KB
IMG_0837.JPG
17/10/2558 11:08:24
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_0838.JPG
17/10/2558 11:08:52
Size (KB)  :  3,519 KB
IMG_0839.JPG
17/10/2558 11:09:06
Size (KB)  :  3,359 KB
IMG_0840.JPG
17/10/2558 11:09:36
Size (KB)  :  3,613 KB
IMG_0841.JPG
17/10/2558 11:11:36
Size (KB)  :  4,443 KB
IMG_0842.JPG
17/10/2558 11:12:14
Size (KB)  :  3,982 KB
IMG_0843.JPG
17/10/2558 11:12:32
Size (KB)  :  2,660 KB
IMG_0844.JPG
17/10/2558 11:14:02
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_0845.JPG
17/10/2558 11:16:04
Size (KB)  :  3,214 KB
IMG_0846.JPG
17/10/2558 11:18:44
Size (KB)  :  3,943 KB
Pages:     1 2