ฉลองวัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 มิสซา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_9521
23/2/2562 9:51:20
Size (KB)  :  7,208 KB
IMG_9524
23/2/2562 9:56:10
Size (KB)  :  7,757 KB
IMG_9525
23/2/2562 9:56:22
Size (KB)  :  5,707 KB
IMG_9527
23/2/2562 10:01:06
Size (KB)  :  6,265 KB
IMG_9530
23/2/2562 10:29:28
Size (KB)  :  6,104 KB
IMG_9533
23/2/2562 10:30:38
Size (KB)  :  7,325 KB
IMG_9538
23/2/2562 10:31:34
Size (KB)  :  6,520 KB
IMG_9539
23/2/2562 10:32:40
Size (KB)  :  7,580 KB
IMG_9540
23/2/2562 10:32:56
Size (KB)  :  7,283 KB
IMG_9542
23/2/2562 10:33:20
Size (KB)  :  6,895 KB
IMG_9546
23/2/2562 10:34:38
Size (KB)  :  7,889 KB
IMG_9548
23/2/2562 10:34:52
Size (KB)  :  6,959 KB
IMG_9552
23/2/2562 10:35:36
Size (KB)  :  7,510 KB
IMG_9562
23/2/2562 10:43:06
Size (KB)  :  7,086 KB
IMG_9566
23/2/2562 10:43:42
Size (KB)  :  6,086 KB
IMG_9567
23/2/2562 10:43:50
Size (KB)  :  6,297 KB
IMG_9570
23/2/2562 10:46:56
Size (KB)  :  6,890 KB
IMG_9574
23/2/2562 10:47:12
Size (KB)  :  6,888 KB
IMG_9575
23/2/2562 10:47:16
Size (KB)  :  7,338 KB
IMG_9577
23/2/2562 10:47:36
Size (KB)  :  6,915 KB
IMG_9582
23/2/2562 10:51:10
Size (KB)  :  6,965 KB
IMG_9588
23/2/2562 10:52:08
Size (KB)  :  6,990 KB
IMG_9590
23/2/2562 10:52:24
Size (KB)  :  6,521 KB
IMG_9602
23/2/2562 11:03:14
Size (KB)  :  7,208 KB
IMG_9606
23/2/2562 11:04:00
Size (KB)  :  7,512 KB
IMG_9607
23/2/2562 11:04:28
Size (KB)  :  8,761 KB
IMG_9609
23/2/2562 11:04:48
Size (KB)  :  8,588 KB
IMG_9611
23/2/2562 11:05:08
Size (KB)  :  7,594 KB
IMG_9613
23/2/2562 11:05:20
Size (KB)  :  8,178 KB
IMG_9624
23/2/2562 11:20:10
Size (KB)  :  7,556 KB
IMG_9625
23/2/2562 11:20:20
Size (KB)  :  5,391 KB
IMG_9629
23/2/2562 11:20:48
Size (KB)  :  5,772 KB
IMG_9630
23/2/2562 11:20:52
Size (KB)  :  6,749 KB
IMG_9632
23/2/2562 11:21:04
Size (KB)  :  6,099 KB
IMG_9634
23/2/2562 11:21:12
Size (KB)  :  6,248 KB
IMG_9635
23/2/2562 11:21:54
Size (KB)  :  5,160 KB
IMG_9639
23/2/2562 11:22:32
Size (KB)  :  7,348 KB
IMG_9641
23/2/2562 11:22:48
Size (KB)  :  7,269 KB
IMG_9644
23/2/2562 11:22:52
Size (KB)  :  7,572 KB
IMG_9649
23/2/2562 11:23:14
Size (KB)  :  7,401 KB
IMG_9650
23/2/2562 11:23:38
Size (KB)  :  7,066 KB
IMG_9652
23/2/2562 11:24:08
Size (KB)  :  7,396 KB
IMG_9656
23/2/2562 11:25:04
Size (KB)  :  8,369 KB
IMG_9660
23/2/2562 11:27:56
Size (KB)  :  5,823 KB
IMG_9661
23/2/2562 11:28:02
Size (KB)  :  7,636 KB
IMG_9662
23/2/2562 11:28:20
Size (KB)  :  6,604 KB
IMG_9663
23/2/2562 11:28:32
Size (KB)  :  7,145 KB
IMG_9668
23/2/2562 11:29:18
Size (KB)  :  5,950 KB
IMG_9671
23/2/2562 11:30:08
Size (KB)  :  5,956 KB
IMG_9672
23/2/2562 11:30:22
Size (KB)  :  6,569 KB
IMG_9673
23/2/2562 11:30:32
Size (KB)  :  6,873 KB
IMG_9676
23/2/2562 11:30:44
Size (KB)  :  6,799 KB
IMG_9680
23/2/2562 11:31:26
Size (KB)  :  6,968 KB
IMG_9683
23/2/2562 11:32:06
Size (KB)  :  8,265 KB
IMG_9687
23/2/2562 11:32:24
Size (KB)  :  7,163 KB
IMG_9688
23/2/2562 11:32:28
Size (KB)  :  7,102 KB
IMG_9691
23/2/2562 11:32:46
Size (KB)  :  6,589 KB
IMG_9693
23/2/2562 11:32:52
Size (KB)  :  7,049 KB
IMG_9694
23/2/2562 11:33:18
Size (KB)  :  6,763 KB
IMG_9697
23/2/2562 11:33:42
Size (KB)  :  7,642 KB
IMG_9698
23/2/2562 11:33:50
Size (KB)  :  6,925 KB
IMG_9699
23/2/2562 11:34:12
Size (KB)  :  6,999 KB
IMG_9700
23/2/2562 11:34:22
Size (KB)  :  6,463 KB
IMG_9701
23/2/2562 11:34:26
Size (KB)  :  6,768 KB
IMG_9703
23/2/2562 11:34:34
Size (KB)  :  6,090 KB
IMG_9706
23/2/2562 11:34:58
Size (KB)  :  6,389 KB
IMG_9710
23/2/2562 11:39:16
Size (KB)  :  6,572 KB
IMG_9712
23/2/2562 11:39:28
Size (KB)  :  6,345 KB
IMG_9713
23/2/2562 11:39:30
Size (KB)  :  6,561 KB
IMG_9715
23/2/2562 11:39:34
Size (KB)  :  6,854 KB
IMG_9717
23/2/2562 11:39:42
Size (KB)  :  7,044 KB
IMG_9719
23/2/2562 11:40:06
Size (KB)  :  5,532 KB
IMG_9721
23/2/2562 11:40:12
Size (KB)  :  5,460 KB
IMG_9723
23/2/2562 11:40:18
Size (KB)  :  5,167 KB
IMG_9724
23/2/2562 11:40:52
Size (KB)  :  6,372 KB
IMG_9726
23/2/2562 11:40:56
Size (KB)  :  6,734 KB
IMG_9727
23/2/2562 11:41:14
Size (KB)  :  5,749 KB
IMG_9730
23/2/2562 11:41:54
Size (KB)  :  6,216 KB
IMG_9733
23/2/2562 11:42:08
Size (KB)  :  5,770 KB
IMG_9734
23/2/2562 11:43:00
Size (KB)  :  5,659 KB
IMG_9735
23/2/2562 11:43:08
Size (KB)  :  6,251 KB
IMG_9737
23/2/2562 11:43:20
Size (KB)  :  6,252 KB
IMG_9738
23/2/2562 11:43:40
Size (KB)  :  5,936 KB
IMG_9740
23/2/2562 11:44:08
Size (KB)  :  7,059 KB
IMG_9741
23/2/2562 11:44:08
Size (KB)  :  8,109 KB
IMG_9742
23/2/2562 11:44:12
Size (KB)  :  7,016 KB
IMG_9743
23/2/2562 11:44:14
Size (KB)  :  6,369 KB
IMG_9746
23/2/2562 11:50:06
Size (KB)  :  6,845 KB
IMG_9752
23/2/2562 11:51:06
Size (KB)  :  6,587 KB
IMG_9754
23/2/2562 11:51:22
Size (KB)  :  5,184 KB
IMG_9755
23/2/2562 11:51:28
Size (KB)  :  6,457 KB
IMG_9758
23/2/2562 11:52:16
Size (KB)  :  6,682 KB
IMG_9760
23/2/2562 11:52:20
Size (KB)  :  7,551 KB
IMG_9763
23/2/2562 11:53:08
Size (KB)  :  5,770 KB
IMG_9764
23/2/2562 11:53:30
Size (KB)  :  6,446 KB
IMG_9765
23/2/2562 11:53:38
Size (KB)  :  6,569 KB
IMG_9766
23/2/2562 11:58:46
Size (KB)  :  6,513 KB
IMG_9771
23/2/2562 12:02:24
Size (KB)  :  6,371 KB
IMG_9773
23/2/2562 12:02:52
Size (KB)  :  6,279 KB
IMG_9777
23/2/2562 12:03:18
Size (KB)  :  6,824 KB
Pages:     1 2