ภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2019 เวลา 16.00 น. ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

Thumbnail Image Table
IMG_1600
31/3/2562 16:30:58
Size (KB)  :  2,637 KB
IMG_1601
31/3/2562 16:32:32
Size (KB)  :  2,720 KB
IMG_1603
31/3/2562 16:35:10
Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_1607
31/3/2562 16:36:26
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_1608
31/3/2562 16:37:20
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_1611
31/3/2562 16:37:36
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_1614
31/3/2562 16:38:12
Size (KB)  :  3,307 KB
IMG_1616
31/3/2562 16:38:20
Size (KB)  :  3,082 KB
IMG_1617
31/3/2562 16:38:30
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_1619
31/3/2562 16:38:38
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_1623
31/3/2562 16:39:20
Size (KB)  :  3,345 KB
IMG_1629
1/4/2562 15:51:52
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_1631
1/4/2562 15:52:00
Size (KB)  :  4,040 KB
IMG_1635
31/3/2562 16:42:14
Size (KB)  :  3,051 KB
IMG_1640
31/3/2562 16:42:30
Size (KB)  :  3,004 KB
IMG_1641
31/3/2562 16:42:40
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_1645
1/4/2562 15:52:18
Size (KB)  :  4,016 KB
IMG_1647
31/3/2562 16:43:56
Size (KB)  :  3,111 KB
IMG_1649
1/4/2562 15:52:28
Size (KB)  :  4,603 KB
IMG_1650
31/3/2562 16:44:32
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_1652
1/4/2562 15:52:38
Size (KB)  :  4,126 KB
IMG_1653
31/3/2562 16:44:52
Size (KB)  :  3,223 KB
IMG_1654
31/3/2562 16:45:04
Size (KB)  :  2,791 KB
IMG_1655
31/3/2562 16:45:12
Size (KB)  :  2,754 KB
IMG_1656
31/3/2562 16:45:18
Size (KB)  :  3,257 KB
IMG_1657
31/3/2562 16:45:28
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_1658
31/3/2562 16:45:34
Size (KB)  :  3,115 KB
IMG_1659
31/3/2562 16:45:44
Size (KB)  :  3,358 KB
IMG_1662
31/3/2562 16:46:44
Size (KB)  :  3,436 KB
IMG_1665
1/4/2562 15:52:56
Size (KB)  :  4,549 KB
IMG_1666
31/3/2562 16:47:18
Size (KB)  :  3,041 KB
IMG_1668
31/3/2562 16:48:14
Size (KB)  :  3,314 KB
IMG_1669
31/3/2562 16:48:30
Size (KB)  :  3,336 KB
IMG_1670
31/3/2562 16:48:36
Size (KB)  :  3,259 KB
IMG_1675
31/3/2562 16:49:20
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_1678
31/3/2562 16:49:48
Size (KB)  :  2,748 KB
IMG_1679
31/3/2562 16:50:42
Size (KB)  :  3,174 KB
IMG_1683
31/3/2562 16:56:28
Size (KB)  :  3,047 KB
IMG_1689
31/3/2562 16:58:00
Size (KB)  :  2,990 KB
IMG_1692
31/3/2562 16:59:06
Size (KB)  :  3,346 KB
IMG_1696
31/3/2562 17:01:12
Size (KB)  :  3,078 KB
IMG_1699
31/3/2562 17:01:32
Size (KB)  :  3,603 KB
IMG_1700
31/3/2562 17:01:50
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_1701
31/3/2562 17:08:14
Size (KB)  :  2,935 KB
IMG_1707
31/3/2562 17:09:58
Size (KB)  :  3,098 KB
IMG_1709
31/3/2562 17:12:18
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_1713
31/3/2562 17:16:16
Size (KB)  :  3,047 KB
IMG_1730
31/3/2562 17:35:42
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_1733
1/4/2562 15:53:20
Size (KB)  :  4,022 KB
IMG_1736
1/4/2562 15:53:30
Size (KB)  :  3,850 KB
IMG_1738
31/3/2562 17:39:48
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_1743
31/3/2562 17:43:52
Size (KB)  :  3,353 KB
IMG_1744
31/3/2562 17:43:56
Size (KB)  :  3,380 KB
IMG_1750
31/3/2562 17:45:14
Size (KB)  :  3,071 KB
IMG_1751
31/3/2562 17:45:54
Size (KB)  :  3,020 KB
IMG_1758
31/3/2562 17:47:14
Size (KB)  :  3,273 KB
IMG_1761
31/3/2562 17:47:58
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG_1767
1/4/2562 15:53:54
Size (KB)  :  4,606 KB
IMG_1769
1/4/2562 15:54:04
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG_1774
1/4/2562 15:54:16
Size (KB)  :  4,565 KB
IMG_1777
31/3/2562 18:00:02
Size (KB)  :  2,680 KB
IMG_1787
31/3/2562 18:01:30
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_1788
31/3/2562 18:05:24
Size (KB)  :  3,508 KB
IMG_1791
1/4/2562 15:54:36
Size (KB)  :  4,290 KB
IMG_1798
1/4/2562 15:54:46
Size (KB)  :  4,284 KB
IMG_1808
1/4/2562 15:54:56
Size (KB)  :  4,286 KB
IMG_1811
1/4/2562 15:55:08
Size (KB)  :  4,694 KB
IMG_1814
31/3/2562 18:15:04
Size (KB)  :  3,637 KB
Pages:     1