ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 บาทหลวงเชาวฤทธิ์ สาสาย อุปสังฆราช เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_3463
10/5/2562 9:59:12
Size (KB)  :  3,936 KB
IMG_3464
10/5/2562 9:59:26
Size (KB)  :  3,860 KB
IMG_3467
10/5/2562 10:03:32
Size (KB)  :  4,561 KB
IMG_3468
10/5/2562 10:03:40
Size (KB)  :  3,928 KB
IMG_3470
10/5/2562 10:04:50
Size (KB)  :  4,613 KB
IMG_3475
10/5/2562 10:05:28
Size (KB)  :  3,864 KB
IMG_3479
10/5/2562 10:06:34
Size (KB)  :  4,651 KB
IMG_3482
10/5/2562 10:07:16
Size (KB)  :  4,290 KB
IMG_3484
10/5/2562 10:07:30
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_3486
10/5/2562 10:09:22
Size (KB)  :  2,634 KB
IMG_3489
10/5/2562 10:09:34
Size (KB)  :  3,126 KB
IMG_3491
10/5/2562 10:12:02
Size (KB)  :  3,509 KB
IMG_3496
10/5/2562 10:12:40
Size (KB)  :  2,778 KB
IMG_3500
10/5/2562 10:12:54
Size (KB)  :  2,930 KB
IMG_3507
10/5/2562 10:15:08
Size (KB)  :  4,097 KB
IMG_3508
10/5/2562 10:15:14
Size (KB)  :  3,675 KB
IMG_3509
10/5/2562 10:15:20
Size (KB)  :  3,722 KB
IMG_3513
10/5/2562 10:15:50
Size (KB)  :  3,878 KB
IMG_3514
10/5/2562 10:16:24
Size (KB)  :  3,356 KB
IMG_3520
10/5/2562 10:17:00
Size (KB)  :  4,694 KB
IMG_3521
10/5/2562 10:17:02
Size (KB)  :  4,126 KB
IMG_3527
10/5/2562 10:17:40
Size (KB)  :  3,589 KB
IMG_3532
10/5/2562 10:18:24
Size (KB)  :  3,665 KB
IMG_3535
10/5/2562 10:18:28
Size (KB)  :  3,606 KB
IMG_3537
10/5/2562 10:18:56
Size (KB)  :  3,240 KB
IMG_3542
10/5/2562 10:20:58
Size (KB)  :  3,985 KB
IMG_3546
10/5/2562 10:21:12
Size (KB)  :  3,421 KB
IMG_3547
10/5/2562 10:21:14
Size (KB)  :  3,630 KB
IMG_3550
10/5/2562 10:21:36
Size (KB)  :  4,407 KB
IMG_3552
10/5/2562 10:22:18
Size (KB)  :  3,788 KB
IMG_3555
10/5/2562 10:22:36
Size (KB)  :  3,640 KB
IMG_3563
10/5/2562 10:23:38
Size (KB)  :  3,145 KB
IMG_3565
10/5/2562 10:23:52
Size (KB)  :  4,506 KB
IMG_3567
10/5/2562 10:24:08
Size (KB)  :  4,318 KB
IMG_3569
10/5/2562 10:24:28
Size (KB)  :  3,717 KB
IMG_3571
10/5/2562 10:24:36
Size (KB)  :  4,277 KB
IMG_3573
10/5/2562 10:24:54
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG_3574
10/5/2562 10:25:02
Size (KB)  :  3,613 KB
IMG_3575
10/5/2562 10:25:10
Size (KB)  :  3,563 KB
IMG_3576
10/5/2562 10:25:18
Size (KB)  :  4,063 KB
IMG_3585
10/5/2562 10:29:24
Size (KB)  :  3,670 KB
IMG_3594
10/5/2562 10:32:04
Size (KB)  :  3,692 KB
IMG_3600
10/5/2562 10:33:14
Size (KB)  :  4,183 KB
IMG_3602
10/5/2562 10:42:10
Size (KB)  :  3,708 KB
IMG_3629
10/5/2562 10:46:06
Size (KB)  :  4,647 KB
IMG_3637
10/5/2562 10:46:34
Size (KB)  :  4,010 KB
IMG_3642
10/5/2562 10:47:00
Size (KB)  :  3,819 KB
IMG_3649
10/5/2562 10:48:16
Size (KB)  :  3,762 KB
IMG_3651
10/5/2562 10:48:28
Size (KB)  :  3,052 KB
IMG_3652
10/5/2562 10:48:34
Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_3654
10/5/2562 10:48:44
Size (KB)  :  3,883 KB
IMG_3655
10/5/2562 10:48:54
Size (KB)  :  3,171 KB
IMG_3659
10/5/2562 10:49:12
Size (KB)  :  3,664 KB
IMG_3660
10/5/2562 10:49:18
Size (KB)  :  3,646 KB
IMG_3661
10/5/2562 10:49:30
Size (KB)  :  3,969 KB
IMG_3662
10/5/2562 10:49:34
Size (KB)  :  4,156 KB
IMG_3663
10/5/2562 10:49:44
Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_3665
10/5/2562 10:49:54
Size (KB)  :  3,745 KB
IMG_3671
10/5/2562 10:57:10
Size (KB)  :  3,956 KB
IMG_3673
10/5/2562 10:57:22
Size (KB)  :  3,468 KB
IMG_3676
10/5/2562 10:57:38
Size (KB)  :  4,355 KB
IMG_3677
10/5/2562 10:58:00
Size (KB)  :  3,401 KB
IMG_3688
10/5/2562 11:04:48
Size (KB)  :  3,591 KB
IMG_3698
10/5/2562 11:07:18
Size (KB)  :  3,864 KB
IMG_3703
10/5/2562 11:24:40
Size (KB)  :  3,636 KB
IMG_3706
10/5/2562 11:24:52
Size (KB)  :  3,625 KB
IMG_3707
10/5/2562 11:24:58
Size (KB)  :  3,839 KB
IMG_3713
10/5/2562 11:25:48
Size (KB)  :  3,724 KB
IMG_3714
10/5/2562 11:25:50
Size (KB)  :  3,665 KB
IMG_3715
10/5/2562 11:25:54
Size (KB)  :  3,821 KB
IMG_3716
10/5/2562 11:25:56
Size (KB)  :  3,650 KB
IMG_3717
10/5/2562 11:26:00
Size (KB)  :  3,478 KB
IMG_3731
10/5/2562 11:29:24
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_3736
10/5/2562 11:31:10
Size (KB)  :  3,726 KB
IMG_3738
10/5/2562 11:31:20
Size (KB)  :  4,338 KB
IMG_3743
10/5/2562 11:33:16
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_3744
10/5/2562 11:33:20
Size (KB)  :  4,141 KB
IMG_3748
10/5/2562 11:33:48
Size (KB)  :  3,913 KB
IMG_3752
10/5/2562 11:34:32
Size (KB)  :  4,239 KB
IMG_3753
10/5/2562 11:37:30
Size (KB)  :  4,458 KB
IMG_3757
10/5/2562 11:43:44
Size (KB)  :  3,275 KB
IMG_3758
10/5/2562 11:43:46
Size (KB)  :  2,936 KB
IMG_3761
10/5/2562 11:43:54
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_3762
10/5/2562 11:43:58
Size (KB)  :  3,501 KB
IMG_3767
10/5/2562 11:44:18
Size (KB)  :  3,822 KB
IMG_3768
10/5/2562 11:44:22
Size (KB)  :  3,996 KB
IMG_3769
10/5/2562 11:44:26
Size (KB)  :  3,786 KB
IMG_3770
10/5/2562 11:44:28
Size (KB)  :  3,942 KB
IMG_3774
10/5/2562 11:45:26
Size (KB)  :  3,956 KB
IMG_3778
10/5/2562 11:45:40
Size (KB)  :  3,447 KB
IMG_3781
10/5/2562 11:46:14
Size (KB)  :  3,509 KB
IMG_3783
10/5/2562 11:46:20
Size (KB)  :  3,709 KB
IMG_3784
10/5/2562 11:46:24
Size (KB)  :  3,408 KB
IMG_3785
10/5/2562 11:46:30
Size (KB)  :  3,478 KB
IMG_3791
10/5/2562 11:47:30
Size (KB)  :  3,618 KB
IMG_3792
10/5/2562 11:47:32
Size (KB)  :  3,903 KB
IMG_3793
10/5/2562 11:47:34
Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_3797
10/5/2562 11:47:50
Size (KB)  :  3,674 KB
IMG_3798
10/5/2562 11:47:54
Size (KB)  :  3,639 KB
IMG_3803
10/5/2562 11:53:10
Size (KB)  :  3,928 KB
Pages:     1 2