ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. คุณพ่อมัทธิวเชาวฤทธิ์ สาสาย อุปสังฆราช เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_0468
20/3/2562 14:29:20
Size (KB)  :  4,086 KB
IMG_0472
19/3/2562 9:30:28
Size (KB)  :  3,614 KB
IMG_0474
20/3/2562 14:29:34
Size (KB)  :  5,421 KB
IMG_0480
19/3/2562 9:31:48
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_0488
20/3/2562 14:29:56
Size (KB)  :  4,635 KB
IMG_0490
19/3/2562 9:35:42
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_0491
20/3/2562 14:30:14
Size (KB)  :  5,890 KB
IMG_0493
19/3/2562 9:36:28
Size (KB)  :  3,572 KB
IMG_0496
19/3/2562 9:37:06
Size (KB)  :  2,456 KB
IMG_0500
20/3/2562 14:30:30
Size (KB)  :  5,455 KB
IMG_0508
19/3/2562 9:42:46
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_0509
19/3/2562 9:43:58
Size (KB)  :  3,090 KB
IMG_0510
19/3/2562 9:44:08
Size (KB)  :  3,182 KB
IMG_0511
19/3/2562 9:44:24
Size (KB)  :  3,564 KB
IMG_0512
19/3/2562 9:44:26
Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_0513
19/3/2562 9:44:28
Size (KB)  :  3,350 KB
IMG_0522
19/3/2562 10:03:42
Size (KB)  :  3,444 KB
IMG_0523
19/3/2562 10:04:00
Size (KB)  :  2,316 KB
IMG_0524
19/3/2562 10:04:40
Size (KB)  :  3,378 KB
IMG_0527
19/3/2562 10:06:02
Size (KB)  :  3,389 KB
IMG_0528
19/3/2562 10:06:40
Size (KB)  :  2,674 KB
IMG_0531
19/3/2562 10:14:58
Size (KB)  :  3,887 KB
IMG_0532
19/3/2562 10:18:26
Size (KB)  :  3,681 KB
IMG_0535
19/3/2562 10:18:58
Size (KB)  :  3,949 KB
IMG_0536
19/3/2562 10:19:06
Size (KB)  :  4,029 KB
IMG_0537
19/3/2562 10:19:14
Size (KB)  :  4,847 KB
IMG_0538
19/3/2562 10:19:38
Size (KB)  :  3,561 KB
IMG_0540
19/3/2562 10:19:52
Size (KB)  :  4,121 KB
IMG_0541
19/3/2562 10:20:06
Size (KB)  :  3,300 KB
IMG_0542
19/3/2562 10:20:12
Size (KB)  :  3,841 KB
IMG_0544
19/3/2562 10:20:46
Size (KB)  :  3,996 KB
IMG_0546
19/3/2562 10:21:00
Size (KB)  :  3,421 KB
IMG_0547
19/3/2562 10:21:02
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_0551
19/3/2562 10:21:52
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_0552
19/3/2562 10:24:08
Size (KB)  :  3,843 KB
IMG_0553
19/3/2562 10:24:20
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_0554
19/3/2562 10:24:24
Size (KB)  :  2,744 KB
IMG_0555
19/3/2562 10:24:48
Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_0557
19/3/2562 10:25:06
Size (KB)  :  2,934 KB
IMG_0560
19/3/2562 10:26:02
Size (KB)  :  4,091 KB
IMG_0561
19/3/2562 10:26:38
Size (KB)  :  4,250 KB
IMG_0565
20/3/2562 13:55:20
Size (KB)  :  463 KB
IMG_0567
20/3/2562 13:56:00
Size (KB)  :  755 KB
IMG_0571
19/3/2562 10:31:40
Size (KB)  :  4,509 KB
IMG_0574
19/3/2562 10:32:02
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_0575
19/3/2562 10:32:14
Size (KB)  :  3,584 KB
IMG_0578
19/3/2562 10:32:26
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_0579
19/3/2562 10:32:30
Size (KB)  :  2,480 KB
IMG_0580
19/3/2562 10:32:36
Size (KB)  :  2,689 KB
IMG_0581
19/3/2562 10:32:42
Size (KB)  :  2,663 KB
IMG_0583
19/3/2562 10:32:46
Size (KB)  :  2,744 KB
IMG_0584
19/3/2562 10:32:56
Size (KB)  :  3,544 KB
IMG_0585
19/3/2562 10:33:00
Size (KB)  :  3,762 KB
IMG_0586
19/3/2562 10:33:04
Size (KB)  :  3,786 KB
IMG_0587
19/3/2562 10:33:08
Size (KB)  :  3,555 KB
IMG_0588
19/3/2562 10:33:14
Size (KB)  :  3,349 KB
IMG_0599
20/3/2562 14:31:44
Size (KB)  :  4,376 KB
IMG_0603
20/3/2562 14:31:54
Size (KB)  :  3,982 KB
IMG_0605
20/3/2562 14:32:04
Size (KB)  :  4,996 KB
IMG_0607
20/3/2562 14:32:16
Size (KB)  :  4,614 KB
IMG_0608
20/3/2562 14:32:28
Size (KB)  :  4,476 KB
IMG_0610
20/3/2562 14:32:40
Size (KB)  :  4,096 KB
IMG_0611
20/3/2562 14:32:50
Size (KB)  :  3,973 KB
IMG_0613
20/3/2562 14:33:06
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_0615
20/3/2562 14:33:22
Size (KB)  :  4,193 KB
IMG_0619
20/3/2562 14:33:32
Size (KB)  :  4,271 KB
IMG_0624
20/3/2562 14:33:46
Size (KB)  :  4,146 KB
IMG_0632
20/3/2562 14:33:54
Size (KB)  :  4,066 KB
IMG_0635
20/3/2562 14:34:02
Size (KB)  :  4,660 KB
IMG_0637
20/3/2562 14:34:12
Size (KB)  :  4,263 KB
IMG_0642
19/3/2562 10:56:00
Size (KB)  :  2,797 KB
IMG_0643
19/3/2562 10:56:04
Size (KB)  :  2,593 KB
IMG_0645
20/3/2562 14:34:26
Size (KB)  :  5,000 KB
IMG_0646
19/3/2562 10:56:22
Size (KB)  :  3,561 KB
IMG_0650
20/3/2562 14:34:38
Size (KB)  :  4,199 KB
IMG_0653
20/3/2562 14:34:50
Size (KB)  :  4,556 KB
IMG_0654
20/3/2562 14:34:58
Size (KB)  :  4,531 KB
IMG_0655
20/3/2562 14:35:08
Size (KB)  :  5,168 KB
IMG_0656
19/3/2562 10:57:22
Size (KB)  :  3,006 KB
IMG_0657
19/3/2562 10:57:34
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_0660
19/3/2562 10:57:50
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_0663
20/3/2562 14:35:30
Size (KB)  :  4,442 KB
IMG_0665
19/3/2562 10:58:50
Size (KB)  :  4,039 KB
IMG_0666
19/3/2562 10:58:52
Size (KB)  :  3,523 KB
IMG_0675
20/3/2562 14:35:48
Size (KB)  :  4,393 KB
IMG_0677
20/3/2562 14:35:56
Size (KB)  :  4,182 KB
IMG_0678
19/3/2562 11:25:28
Size (KB)  :  3,094 KB
IMG_0683
20/3/2562 14:36:08
Size (KB)  :  4,026 KB
IMG_0688
20/3/2562 14:36:18
Size (KB)  :  3,992 KB
IMG_0691
20/3/2562 14:36:26
Size (KB)  :  4,367 KB
IMG_0692
20/3/2562 14:36:36
Size (KB)  :  4,130 KB
IMG_0693
20/3/2562 14:36:48
Size (KB)  :  4,358 KB
IMG_0694
20/3/2562 14:36:58
Size (KB)  :  4,234 KB
IMG_0696
20/3/2562 14:37:08
Size (KB)  :  4,785 KB
IMG_0701
20/3/2562 14:37:18
Size (KB)  :  4,918 KB
IMG_0708
20/3/2562 14:37:28
Size (KB)  :  4,430 KB
IMG_0710
20/3/2562 14:37:36
Size (KB)  :  4,341 KB
IMG_0712
19/3/2562 11:33:26
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_0713
19/3/2562 11:33:46
Size (KB)  :  3,195 KB
IMG_0714
19/3/2562 11:33:50
Size (KB)  :  3,088 KB
Pages:     1 2