ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2019 มิสซา เวลา 10.00 น. คุณพ่อเปโตรทองแดง แก้วประกอบ เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
Nonsawang (1)
2/3/2562 9:04:24
Size (KB)  :  5,876 KB
Nonsawang (2)
2/3/2562 9:04:52
Size (KB)  :  6,135 KB
Nonsawang (3)
2/3/2562 9:06:20
Size (KB)  :  6,240 KB
Nonsawang (4)
2/3/2562 9:07:22
Size (KB)  :  7,437 KB
Nonsawang (5)
2/3/2562 9:07:30
Size (KB)  :  7,077 KB
Nonsawang (6)
2/3/2562 9:12:52
Size (KB)  :  5,146 KB
Nonsawang (7)
4/3/2562 14:33:16
Size (KB)  :  8,820 KB
Nonsawang (8)
2/3/2562 9:15:42
Size (KB)  :  7,567 KB
Nonsawang (9)
2/3/2562 9:16:34
Size (KB)  :  9,365 KB
Nonsawang (10)
2/3/2562 9:50:52
Size (KB)  :  8,724 KB
Nonsawang (11)
2/3/2562 9:52:28
Size (KB)  :  7,152 KB
Nonsawang (12)
2/3/2562 9:52:52
Size (KB)  :  7,223 KB
Nonsawang (13)
2/3/2562 9:58:10
Size (KB)  :  7,016 KB
Nonsawang (14)
2/3/2562 9:59:52
Size (KB)  :  6,854 KB
Nonsawang (15)
4/3/2562 14:33:28
Size (KB)  :  8,891 KB
Nonsawang (16)
2/3/2562 10:01:30
Size (KB)  :  4,872 KB
Nonsawang (17)
2/3/2562 10:25:22
Size (KB)  :  7,013 KB
Nonsawang (18)
2/3/2562 10:30:28
Size (KB)  :  7,705 KB
Nonsawang (19)
4/3/2562 14:33:40
Size (KB)  :  7,800 KB
Nonsawang (20)
4/3/2562 14:33:56
Size (KB)  :  8,362 KB
Nonsawang (21)
4/3/2562 14:34:10
Size (KB)  :  9,176 KB
Nonsawang (22)
4/3/2562 14:34:22
Size (KB)  :  8,964 KB
Nonsawang (23)
4/3/2562 14:34:34
Size (KB)  :  9,632 KB
Nonsawang (24)
2/3/2562 10:32:10
Size (KB)  :  7,222 KB
Nonsawang (25)
2/3/2562 10:32:28
Size (KB)  :  7,698 KB
Nonsawang (26)
2/3/2562 10:32:32
Size (KB)  :  7,730 KB
Nonsawang (27)
2/3/2562 10:32:46
Size (KB)  :  7,549 KB
Nonsawang (28)
2/3/2562 10:33:30
Size (KB)  :  6,493 KB
Nonsawang (29)
2/3/2562 10:33:38
Size (KB)  :  7,207 KB
Nonsawang (30)
4/3/2562 14:34:46
Size (KB)  :  9,323 KB
Nonsawang (31)
2/3/2562 10:33:56
Size (KB)  :  7,995 KB
Nonsawang (32)
2/3/2562 10:34:06
Size (KB)  :  5,249 KB
Nonsawang (33)
2/3/2562 10:34:16
Size (KB)  :  6,704 KB
Nonsawang (34)
2/3/2562 10:34:26
Size (KB)  :  6,189 KB
Nonsawang (35)
2/3/2562 10:34:58
Size (KB)  :  6,257 KB
Nonsawang (36)
2/3/2562 10:35:16
Size (KB)  :  5,235 KB
Nonsawang (37)
2/3/2562 10:35:22
Size (KB)  :  6,628 KB
Nonsawang (38)
2/3/2562 10:38:48
Size (KB)  :  7,638 KB
Nonsawang (39)
2/3/2562 10:39:38
Size (KB)  :  7,168 KB
Nonsawang (40)
2/3/2562 10:40:02
Size (KB)  :  7,329 KB
Nonsawang (41)
2/3/2562 10:40:14
Size (KB)  :  6,968 KB
Nonsawang (42)
2/3/2562 10:40:22
Size (KB)  :  7,245 KB
Nonsawang (43)
2/3/2562 10:40:44
Size (KB)  :  7,137 KB
Nonsawang (44)
2/3/2562 10:44:32
Size (KB)  :  7,506 KB
Nonsawang (45)
4/3/2562 14:35:34
Size (KB)  :  7,783 KB
Nonsawang (46)
2/3/2562 11:12:54
Size (KB)  :  6,991 KB
Nonsawang (47)
2/3/2562 11:13:10
Size (KB)  :  6,274 KB
Nonsawang (48)
2/3/2562 11:13:14
Size (KB)  :  6,222 KB
Nonsawang (49)
2/3/2562 11:15:54
Size (KB)  :  7,090 KB
Nonsawang (50)
2/3/2562 11:16:24
Size (KB)  :  8,218 KB
Nonsawang (51)
4/3/2562 14:35:48
Size (KB)  :  8,949 KB
Nonsawang (52)
2/3/2562 11:17:04
Size (KB)  :  7,491 KB
Nonsawang (53)
2/3/2562 11:17:46
Size (KB)  :  6,408 KB
Nonsawang (54)
2/3/2562 11:17:50
Size (KB)  :  5,590 KB
Nonsawang (55)
2/3/2562 11:18:02
Size (KB)  :  6,844 KB
Nonsawang (56)
2/3/2562 11:18:10
Size (KB)  :  6,342 KB
Nonsawang (57)
2/3/2562 11:18:18
Size (KB)  :  6,946 KB
Nonsawang (58)
2/3/2562 11:18:32
Size (KB)  :  7,246 KB
Nonsawang (59)
2/3/2562 11:19:08
Size (KB)  :  6,869 KB
Nonsawang (60)
2/3/2562 11:19:16
Size (KB)  :  6,770 KB
Nonsawang (61)
2/3/2562 11:19:22
Size (KB)  :  7,452 KB
Nonsawang (62)
2/3/2562 11:19:50
Size (KB)  :  7,066 KB
Nonsawang (63)
2/3/2562 11:20:04
Size (KB)  :  8,294 KB
Nonsawang (64)
2/3/2562 11:20:26
Size (KB)  :  6,558 KB
Nonsawang (65)
2/3/2562 11:20:30
Size (KB)  :  6,786 KB
Nonsawang (66)
2/3/2562 11:20:36
Size (KB)  :  6,267 KB
Nonsawang (67)
2/3/2562 11:25:54
Size (KB)  :  6,074 KB
Nonsawang (68)
2/3/2562 11:26:10
Size (KB)  :  6,043 KB
Nonsawang (69)
2/3/2562 11:26:14
Size (KB)  :  6,328 KB
Nonsawang (70)
2/3/2562 11:26:24
Size (KB)  :  6,812 KB
Nonsawang (71)
2/3/2562 11:26:34
Size (KB)  :  6,128 KB
Nonsawang (72)
2/3/2562 11:26:40
Size (KB)  :  7,069 KB
Nonsawang (73)
2/3/2562 11:26:44
Size (KB)  :  6,917 KB
Nonsawang (74)
2/3/2562 11:26:54
Size (KB)  :  8,019 KB
Nonsawang (75)
2/3/2562 11:27:10
Size (KB)  :  5,897 KB
Nonsawang (76)
2/3/2562 11:27:18
Size (KB)  :  5,588 KB
Nonsawang (77)
2/3/2562 11:27:22
Size (KB)  :  6,574 KB
Nonsawang (78)
2/3/2562 11:27:28
Size (KB)  :  5,762 KB
Nonsawang (79)
2/3/2562 11:28:14
Size (KB)  :  5,871 KB
Nonsawang (80)
2/3/2562 11:28:16
Size (KB)  :  4,855 KB
Nonsawang (81)
2/3/2562 11:28:24
Size (KB)  :  5,147 KB
Nonsawang (82)
2/3/2562 11:28:30
Size (KB)  :  6,067 KB
Nonsawang (83)
2/3/2562 11:29:08
Size (KB)  :  5,027 KB
Nonsawang (84)
2/3/2562 11:29:12
Size (KB)  :  4,976 KB
Nonsawang (85)
2/3/2562 11:29:14
Size (KB)  :  5,583 KB
Nonsawang (86)
2/3/2562 11:29:30
Size (KB)  :  5,964 KB
Nonsawang (87)
2/3/2562 11:29:44
Size (KB)  :  6,137 KB
Nonsawang (88)
4/3/2562 14:35:58
Size (KB)  :  8,979 KB
Nonsawang (89)
4/3/2562 14:36:12
Size (KB)  :  8,209 KB
Nonsawang (90)
2/3/2562 11:41:16
Size (KB)  :  7,103 KB
Nonsawang (91)
2/3/2562 11:41:34
Size (KB)  :  6,912 KB
Nonsawang (92)
2/3/2562 11:41:48
Size (KB)  :  7,267 KB
Nonsawang (93)
2/3/2562 11:45:40
Size (KB)  :  6,009 KB
Nonsawang (94)
2/3/2562 11:46:14
Size (KB)  :  6,409 KB
Nonsawang (95)
2/3/2562 11:46:42
Size (KB)  :  6,410 KB
Nonsawang (96)
2/3/2562 11:46:54
Size (KB)  :  7,092 KB
Nonsawang (97)
2/3/2562 11:54:52
Size (KB)  :  6,527 KB
Nonsawang (98)
2/3/2562 12:15:06
Size (KB)  :  6,458 KB
Pages:     1