ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_0190
16/3/2562 9:59:32
Size (KB)  :  2,197 KB
IMG_0191
16/3/2562 10:00:00
Size (KB)  :  2,345 KB
IMG_0192
16/3/2562 10:00:38
Size (KB)  :  3,663 KB
IMG_0193
16/3/2562 10:00:54
Size (KB)  :  3,762 KB
IMG_0194
16/3/2562 10:01:34
Size (KB)  :  3,271 KB
IMG_0195
16/3/2562 10:01:46
Size (KB)  :  3,599 KB
IMG_0196
16/3/2562 10:02:10
Size (KB)  :  2,505 KB
IMG_0197
16/3/2562 10:02:20
Size (KB)  :  4,056 KB
IMG_0198
16/3/2562 10:02:22
Size (KB)  :  3,945 KB
IMG_0199
16/3/2562 10:03:08
Size (KB)  :  4,361 KB
IMG_0200
16/3/2562 10:04:10
Size (KB)  :  4,079 KB
IMG_0201
16/3/2562 10:04:28
Size (KB)  :  3,778 KB
IMG_0202
16/3/2562 10:05:48
Size (KB)  :  4,115 KB
IMG_0203
16/3/2562 10:06:14
Size (KB)  :  4,095 KB
IMG_0204
16/3/2562 10:06:26
Size (KB)  :  3,680 KB
IMG_0205
16/3/2562 10:06:44
Size (KB)  :  3,337 KB
IMG_0206
16/3/2562 10:10:34
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_0207
16/3/2562 10:10:46
Size (KB)  :  2,824 KB
IMG_0209
16/3/2562 10:12:24
Size (KB)  :  3,155 KB
IMG_0210
16/3/2562 10:13:02
Size (KB)  :  3,532 KB
IMG_0211
16/3/2562 10:13:06
Size (KB)  :  3,363 KB
IMG_0212
16/3/2562 10:13:16
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_0213
16/3/2562 10:13:44
Size (KB)  :  3,988 KB
IMG_0214
16/3/2562 10:13:46
Size (KB)  :  3,954 KB
IMG_0215
16/3/2562 10:13:52
Size (KB)  :  3,877 KB
IMG_0216
16/3/2562 10:13:52
Size (KB)  :  4,142 KB
IMG_0217
16/3/2562 10:13:56
Size (KB)  :  3,865 KB
IMG_0218
16/3/2562 10:13:58
Size (KB)  :  3,839 KB
IMG_0219
16/3/2562 10:15:06
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_0220
16/3/2562 10:15:18
Size (KB)  :  3,919 KB
IMG_0225
16/3/2562 10:16:28
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_0226
16/3/2562 10:16:28
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_0228
16/3/2562 10:16:36
Size (KB)  :  3,704 KB
IMG_0229
16/3/2562 10:16:40
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_0233
16/3/2562 10:17:04
Size (KB)  :  2,874 KB
IMG_0234
16/3/2562 10:17:12
Size (KB)  :  3,903 KB
IMG_0235
16/3/2562 10:17:18
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_0236
16/3/2562 10:17:34
Size (KB)  :  3,794 KB
IMG_0237
16/3/2562 10:17:38
Size (KB)  :  3,926 KB
IMG_0238
16/3/2562 10:17:48
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_0239
16/3/2562 10:18:40
Size (KB)  :  3,826 KB
IMG_0240
16/3/2562 10:18:58
Size (KB)  :  2,987 KB
IMG_0242
16/3/2562 10:19:12
Size (KB)  :  2,836 KB
IMG_0244
16/3/2562 10:19:24
Size (KB)  :  3,355 KB
IMG_0246
16/3/2562 10:19:36
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_0247
16/3/2562 10:19:52
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_0248
16/3/2562 10:21:04
Size (KB)  :  3,614 KB
IMG_0249
16/3/2562 10:21:04
Size (KB)  :  3,617 KB
IMG_0250
16/3/2562 10:21:14
Size (KB)  :  3,348 KB
IMG_0251
16/3/2562 10:21:14
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_0252
16/3/2562 10:21:28
Size (KB)  :  3,273 KB
IMG_0253
16/3/2562 10:21:30
Size (KB)  :  3,287 KB
IMG_0254
16/3/2562 10:21:30
Size (KB)  :  3,438 KB
IMG_0255
16/3/2562 10:21:30
Size (KB)  :  3,364 KB
IMG_0256
16/3/2562 10:21:34
Size (KB)  :  3,213 KB
IMG_0257
16/3/2562 10:21:34
Size (KB)  :  3,198 KB
IMG_0258
16/3/2562 10:21:54
Size (KB)  :  2,856 KB
IMG_0259
16/3/2562 10:21:54
Size (KB)  :  2,496 KB
IMG_0260
16/3/2562 10:22:02
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_0261
16/3/2562 10:22:14
Size (KB)  :  3,558 KB
IMG_0262
16/3/2562 10:22:44
Size (KB)  :  3,479 KB
IMG_0263
16/3/2562 10:23:06
Size (KB)  :  2,653 KB
IMG_0264
16/3/2562 10:23:16
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_0265
16/3/2562 10:23:28
Size (KB)  :  3,453 KB
IMG_0266
16/3/2562 10:23:40
Size (KB)  :  3,037 KB
IMG_0267
16/3/2562 10:23:48
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_0268
16/3/2562 10:24:04
Size (KB)  :  3,693 KB
IMG_0269
16/3/2562 10:24:28
Size (KB)  :  3,893 KB
IMG_0270
16/3/2562 10:25:24
Size (KB)  :  3,188 KB
IMG_0271
16/3/2562 10:25:46
Size (KB)  :  4,128 KB
IMG_0272
16/3/2562 10:27:06
Size (KB)  :  3,542 KB
IMG_0273
16/3/2562 10:27:14
Size (KB)  :  3,354 KB
IMG_0274
16/3/2562 10:28:16
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_0275
16/3/2562 10:29:06
Size (KB)  :  3,066 KB
IMG_0276
16/3/2562 10:30:08
Size (KB)  :  2,886 KB
IMG_0277
16/3/2562 10:30:24
Size (KB)  :  3,406 KB
IMG_0278
16/3/2562 10:30:48
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_0279
16/3/2562 10:34:32
Size (KB)  :  5,785 KB
IMG_0281
16/3/2562 10:35:42
Size (KB)  :  7,729 KB
IMG_0282
16/3/2562 10:35:48
Size (KB)  :  7,738 KB
IMG_0283
16/3/2562 10:35:56
Size (KB)  :  7,773 KB
IMG_0284
16/3/2562 10:40:36
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_0285
16/3/2562 10:40:50
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_0286
16/3/2562 10:41:04
Size (KB)  :  2,533 KB
IMG_0287
16/3/2562 10:41:14
Size (KB)  :  2,233 KB
IMG_0288
16/3/2562 10:41:34
Size (KB)  :  3,371 KB
IMG_0290
16/3/2562 10:42:02
Size (KB)  :  2,899 KB
IMG_0291
16/3/2562 10:42:14
Size (KB)  :  3,501 KB
IMG_0292
16/3/2562 10:42:24
Size (KB)  :  3,515 KB
IMG_0293
16/3/2562 10:42:36
Size (KB)  :  2,661 KB
IMG_0294
16/3/2562 10:42:48
Size (KB)  :  2,707 KB
IMG_0295
16/3/2562 10:42:56
Size (KB)  :  2,616 KB
IMG_0296
16/3/2562 10:43:04
Size (KB)  :  3,430 KB
IMG_0297
16/3/2562 10:43:20
Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_0298
16/3/2562 10:43:24
Size (KB)  :  2,608 KB
IMG_0299
16/3/2562 10:43:46
Size (KB)  :  2,832 KB
IMG_0300
16/3/2562 10:43:56
Size (KB)  :  3,704 KB
IMG_0302
16/3/2562 10:45:16
Size (KB)  :  3,206 KB
IMG_0303
16/3/2562 10:45:36
Size (KB)  :  3,240 KB
IMG_0304
16/3/2562 10:45:54
Size (KB)  :  3,161 KB
Pages:     1 2 3