ฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม ค.ศ.2019 พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_1254
30/3/2562 9:48:22
Size (KB)  :  4,208 KB
IMG_1259
30/3/2562 9:51:20
Size (KB)  :  4,280 KB
IMG_1263
1/4/2562 10:34:10
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_1266
30/3/2562 10:06:46
Size (KB)  :  4,774 KB
IMG_1270
1/4/2562 10:34:26
Size (KB)  :  6,477 KB
IMG_1272
1/4/2562 10:34:42
Size (KB)  :  5,796 KB
IMG_1276
1/4/2562 10:34:54
Size (KB)  :  4,679 KB
IMG_1278
1/4/2562 10:35:06
Size (KB)  :  5,427 KB
IMG_1281
1/4/2562 10:35:18
Size (KB)  :  5,618 KB
IMG_1283
1/4/2562 10:35:30
Size (KB)  :  5,605 KB
IMG_1286
30/3/2562 10:14:50
Size (KB)  :  4,942 KB
IMG_1291
1/4/2562 10:35:42
Size (KB)  :  4,965 KB
IMG_1293
30/3/2562 10:16:52
Size (KB)  :  5,062 KB
IMG_1295
30/3/2562 10:17:24
Size (KB)  :  4,349 KB
IMG_1299
30/3/2562 10:18:22
Size (KB)  :  4,090 KB
IMG_1301
30/3/2562 10:18:30
Size (KB)  :  4,259 KB
IMG_1302
30/3/2562 10:18:32
Size (KB)  :  4,585 KB
IMG_1303
30/3/2562 10:18:38
Size (KB)  :  4,103 KB
IMG_1304
30/3/2562 10:18:44
Size (KB)  :  4,036 KB
IMG_1305
30/3/2562 10:18:56
Size (KB)  :  5,091 KB
IMG_1306
30/3/2562 10:19:04
Size (KB)  :  4,166 KB
IMG_1308
1/4/2562 10:36:00
Size (KB)  :  5,293 KB
IMG_1310
30/3/2562 10:20:18
Size (KB)  :  4,474 KB
IMG_1311
30/3/2562 10:20:30
Size (KB)  :  4,608 KB
IMG_1313
30/3/2562 10:23:12
Size (KB)  :  4,380 KB
IMG_1315
30/3/2562 10:23:22
Size (KB)  :  5,064 KB
IMG_1321
1/4/2562 10:36:24
Size (KB)  :  5,522 KB
IMG_1325
1/4/2562 10:37:34
Size (KB)  :  5,509 KB
IMG_1327
30/3/2562 10:26:00
Size (KB)  :  4,426 KB
IMG_1331
30/3/2562 10:31:18
Size (KB)  :  5,160 KB
IMG_1332
30/3/2562 10:31:32
Size (KB)  :  4,021 KB
IMG_1335
30/3/2562 10:31:54
Size (KB)  :  3,926 KB
IMG_1339
1/4/2562 10:37:48
Size (KB)  :  4,610 KB
IMG_1341
30/3/2562 10:33:22
Size (KB)  :  3,748 KB
IMG_1345
1/4/2562 10:38:02
Size (KB)  :  4,299 KB
IMG_1349
1/4/2562 10:38:14
Size (KB)  :  5,021 KB
IMG_1352
1/4/2562 10:38:32
Size (KB)  :  4,248 KB
IMG_1354
1/4/2562 10:38:40
Size (KB)  :  4,398 KB
IMG_1357
30/3/2562 10:35:38
Size (KB)  :  4,151 KB
IMG_1360
30/3/2562 10:36:30
Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_1361
30/3/2562 10:36:36
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_1362
30/3/2562 10:36:52
Size (KB)  :  3,942 KB
IMG_1364
30/3/2562 10:37:00
Size (KB)  :  3,797 KB
IMG_1366
30/3/2562 10:37:44
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_1367
1/4/2562 10:39:00
Size (KB)  :  4,171 KB
IMG_1368
30/3/2562 10:37:48
Size (KB)  :  3,384 KB
IMG_1370
30/3/2562 10:37:56
Size (KB)  :  3,494 KB
IMG_1373
30/3/2562 10:43:24
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_1374
30/3/2562 10:43:26
Size (KB)  :  3,639 KB
IMG_1375
30/3/2562 10:43:36
Size (KB)  :  3,559 KB
IMG_1381
1/4/2562 10:39:44
Size (KB)  :  4,380 KB
IMG_1386
1/4/2562 10:39:56
Size (KB)  :  4,332 KB
IMG_1387
1/4/2562 10:40:08
Size (KB)  :  5,344 KB
IMG_1388
1/4/2562 10:40:20
Size (KB)  :  5,808 KB
IMG_1393
1/4/2562 10:40:40
Size (KB)  :  5,501 KB
IMG_1396
30/3/2562 11:14:12
Size (KB)  :  3,314 KB
IMG_1398
30/3/2562 11:14:18
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_1399
30/3/2562 11:14:22
Size (KB)  :  3,284 KB
IMG_1400
30/3/2562 11:14:24
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_1402
30/3/2562 11:14:30
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_1403
30/3/2562 11:14:32
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_1406
30/3/2562 11:14:38
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_1407
30/3/2562 11:14:42
Size (KB)  :  2,977 KB
IMG_1408
30/3/2562 11:14:44
Size (KB)  :  3,215 KB
IMG_1410
30/3/2562 11:14:50
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_1411
30/3/2562 11:14:52
Size (KB)  :  3,109 KB
IMG_1412
30/3/2562 11:14:54
Size (KB)  :  3,210 KB
IMG_1415
30/3/2562 11:15:02
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_1418
30/3/2562 11:15:10
Size (KB)  :  3,087 KB
IMG_1419
30/3/2562 11:15:12
Size (KB)  :  3,063 KB
IMG_1420
30/3/2562 11:15:14
Size (KB)  :  3,209 KB
IMG_1421
30/3/2562 11:15:16
Size (KB)  :  2,889 KB
IMG_1424
30/3/2562 11:15:24
Size (KB)  :  3,226 KB
IMG_1426
30/3/2562 11:15:30
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_1427
30/3/2562 11:15:34
Size (KB)  :  2,930 KB
IMG_1444
30/3/2562 11:17:22
Size (KB)  :  3,530 KB
IMG_1453
1/4/2562 10:40:56
Size (KB)  :  4,696 KB
IMG_1459
1/4/2562 10:41:08
Size (KB)  :  4,373 KB
IMG_1463
30/3/2562 11:19:32
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_1465
30/3/2562 11:19:48
Size (KB)  :  3,381 KB
IMG_1473
30/3/2562 11:22:06
Size (KB)  :  2,532 KB
IMG_1477
30/3/2562 11:22:34
Size (KB)  :  3,496 KB
IMG_1479
30/3/2562 11:23:04
Size (KB)  :  3,162 KB
IMG_1480
30/3/2562 11:23:10
Size (KB)  :  3,415 KB
IMG_1482
30/3/2562 11:23:20
Size (KB)  :  3,758 KB
IMG_1484
30/3/2562 11:24:52
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG_1489
30/3/2562 11:25:24
Size (KB)  :  3,620 KB
IMG_1494
1/4/2562 10:41:34
Size (KB)  :  4,009 KB
IMG_1499
30/3/2562 11:31:08
Size (KB)  :  3,731 KB
IMG_1500
1/4/2562 10:41:50
Size (KB)  :  3,736 KB
IMG_1501
30/3/2562 11:31:54
Size (KB)  :  2,930 KB
IMG_1503
30/3/2562 11:32:12
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_1507
30/3/2562 11:32:30
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_1509
30/3/2562 11:32:40
Size (KB)  :  3,145 KB
IMG_1512
30/3/2562 11:32:48
Size (KB)  :  3,276 KB
IMG_1518
30/3/2562 11:33:26
Size (KB)  :  2,964 KB
IMG_1519
30/3/2562 11:33:30
Size (KB)  :  2,459 KB
IMG_1521
30/3/2562 11:33:36
Size (KB)  :  2,329 KB
IMG_1523
30/3/2562 11:34:28
Size (KB)  :  2,876 KB
IMG_1526
30/3/2562 11:34:42
Size (KB)  :  3,034 KB
Pages:     1 2