ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 มิสซา 10.00 น. โดย คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย อุปสังฆราช

Thumbnail Image Table
IMG_9084
16/2/2562 9:29:22
Size (KB)  :  6,427 KB
IMG_9087
16/2/2562 9:51:12
Size (KB)  :  6,472 KB
IMG_9088
16/2/2562 9:51:38
Size (KB)  :  6,258 KB
IMG_9112
16/2/2562 10:06:24
Size (KB)  :  6,739 KB
IMG_9113
16/2/2562 10:06:40
Size (KB)  :  7,523 KB
IMG_9114
16/2/2562 10:07:12
Size (KB)  :  7,785 KB
IMG_9115
18/2/2562 11:30:04
Size (KB)  :  2,698 KB
IMG_9119
16/2/2562 10:08:34
Size (KB)  :  7,366 KB
IMG_9123
16/2/2562 10:11:12
Size (KB)  :  7,804 KB
IMG_9125
16/2/2562 10:11:36
Size (KB)  :  7,493 KB
IMG_9131
16/2/2562 10:17:34
Size (KB)  :  7,331 KB
IMG_9132
18/2/2562 12:56:28
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_9136
16/2/2562 10:21:20
Size (KB)  :  8,207 KB
IMG_9144
16/2/2562 10:22:46
Size (KB)  :  7,843 KB
IMG_9146
16/2/2562 10:23:16
Size (KB)  :  5,669 KB
IMG_9148
16/2/2562 10:23:32
Size (KB)  :  8,023 KB
IMG_9151
16/2/2562 10:24:00
Size (KB)  :  7,073 KB
IMG_9153
16/2/2562 10:25:30
Size (KB)  :  5,957 KB
IMG_9163
16/2/2562 10:30:22
Size (KB)  :  7,276 KB
IMG_9164
16/2/2562 10:32:10
Size (KB)  :  6,128 KB
IMG_9169
16/2/2562 10:34:02
Size (KB)  :  7,206 KB
IMG_9172
18/2/2562 12:57:18
Size (KB)  :  2,776 KB
IMG_9179
16/2/2562 10:36:54
Size (KB)  :  9,857 KB
IMG_9180
16/2/2562 10:37:06
Size (KB)  :  7,084 KB
IMG_9182
16/2/2562 10:37:22
Size (KB)  :  9,346 KB
IMG_9187
16/2/2562 10:37:46
Size (KB)  :  7,758 KB
IMG_9188
16/2/2562 10:38:02
Size (KB)  :  7,123 KB
IMG_9189
16/2/2562 10:38:14
Size (KB)  :  6,761 KB
IMG_9192
16/2/2562 10:42:46
Size (KB)  :  6,787 KB
IMG_9197
16/2/2562 10:46:18
Size (KB)  :  8,171 KB
IMG_9202
18/2/2562 12:57:34
Size (KB)  :  2,529 KB
IMG_9206
18/2/2562 12:57:58
Size (KB)  :  2,505 KB
IMG_9207
16/2/2562 10:50:02
Size (KB)  :  6,509 KB
IMG_9208
18/2/2562 12:58:12
Size (KB)  :  2,771 KB
IMG_9211
16/2/2562 10:50:26
Size (KB)  :  6,561 KB
IMG_9212
18/2/2562 12:58:24
Size (KB)  :  2,798 KB
IMG_9213
18/2/2562 12:58:38
Size (KB)  :  2,489 KB
IMG_9214
18/2/2562 12:58:48
Size (KB)  :  2,608 KB
IMG_9215
18/2/2562 12:59:00
Size (KB)  :  2,837 KB
IMG_9219
18/2/2562 12:59:10
Size (KB)  :  2,845 KB
IMG_9221
16/2/2562 10:51:52
Size (KB)  :  7,320 KB
IMG_9224
16/2/2562 10:52:02
Size (KB)  :  7,231 KB
IMG_9228
16/2/2562 10:52:12
Size (KB)  :  7,276 KB
IMG_9234
18/2/2562 12:59:22
Size (KB)  :  2,753 KB
IMG_9237
18/2/2562 12:59:50
Size (KB)  :  2,353 KB
IMG_9239
18/2/2562 13:00:00
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_9240
18/2/2562 13:00:10
Size (KB)  :  2,842 KB
IMG_9242
18/2/2562 13:00:24
Size (KB)  :  2,602 KB
IMG_9243
18/2/2562 13:00:40
Size (KB)  :  2,722 KB
IMG_9244
18/2/2562 13:00:54
Size (KB)  :  2,443 KB
IMG_9255
16/2/2562 11:00:56
Size (KB)  :  7,403 KB
IMG_9256
16/2/2562 11:03:36
Size (KB)  :  6,203 KB
IMG_9259
16/2/2562 11:04:34
Size (KB)  :  6,677 KB
IMG_9260
16/2/2562 11:04:50
Size (KB)  :  6,201 KB
IMG_9261
16/2/2562 11:04:50
Size (KB)  :  6,404 KB
IMG_9262
16/2/2562 11:04:56
Size (KB)  :  6,204 KB
IMG_9263
18/2/2562 13:01:16
Size (KB)  :  2,539 KB
IMG_9269
18/2/2562 13:01:28
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_9271
16/2/2562 11:06:18
Size (KB)  :  7,137 KB
IMG_9274
16/2/2562 11:07:04
Size (KB)  :  7,374 KB
IMG_9280
16/2/2562 11:13:56
Size (KB)  :  6,311 KB
IMG_9285
16/2/2562 11:14:16
Size (KB)  :  7,451 KB
IMG_9288
16/2/2562 11:39:54
Size (KB)  :  7,704 KB
IMG_9291
18/2/2562 13:01:54
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_9293
18/2/2562 13:02:08
Size (KB)  :  2,444 KB
IMG_9294
18/2/2562 13:02:38
Size (KB)  :  2,646 KB
IMG_9296
18/2/2562 13:02:48
Size (KB)  :  2,584 KB
IMG_9298
16/2/2562 11:45:46
Size (KB)  :  5,814 KB
IMG_9299
16/2/2562 11:45:50
Size (KB)  :  6,334 KB
IMG_9302
16/2/2562 11:45:58
Size (KB)  :  6,994 KB
IMG_9303
16/2/2562 11:46:00
Size (KB)  :  6,933 KB
IMG_9304
16/2/2562 11:46:06
Size (KB)  :  6,711 KB
IMG_9306
16/2/2562 11:46:12
Size (KB)  :  6,882 KB
IMG_9308
16/2/2562 11:46:56
Size (KB)  :  7,659 KB
IMG_9322
16/2/2562 11:51:16
Size (KB)  :  7,991 KB
IMG_9327
16/2/2562 11:52:38
Size (KB)  :  7,138 KB
IMG_9332
16/2/2562 11:53:32
Size (KB)  :  7,665 KB
IMG_9335
16/2/2562 11:55:06
Size (KB)  :  7,435 KB
IMG_9344
16/2/2562 11:57:06
Size (KB)  :  6,653 KB
IMG_9347
18/2/2562 13:02:24
Size (KB)  :  2,586 KB
IMG_9349
18/2/2562 13:03:06
Size (KB)  :  2,405 KB
IMG_9353
16/2/2562 12:03:52
Size (KB)  :  6,486 KB
IMG_9354
16/2/2562 12:04:08
Size (KB)  :  5,381 KB
IMG_9356
16/2/2562 12:04:18
Size (KB)  :  5,706 KB
IMG_9357
18/2/2562 13:03:18
Size (KB)  :  2,476 KB
IMG_9358
16/2/2562 12:04:28
Size (KB)  :  6,057 KB
IMG_9362
16/2/2562 12:04:58
Size (KB)  :  6,666 KB
IMG_9363
16/2/2562 12:05:00
Size (KB)  :  6,260 KB
IMG_9364
16/2/2562 12:05:08
Size (KB)  :  5,784 KB
IMG_9365
16/2/2562 12:05:12
Size (KB)  :  6,000 KB
IMG_9369
16/2/2562 12:06:06
Size (KB)  :  7,161 KB
IMG_9371
16/2/2562 12:06:12
Size (KB)  :  6,472 KB
IMG_9393
18/2/2562 13:03:32
Size (KB)  :  2,709 KB
IMG_9402
18/2/2562 13:03:50
Size (KB)  :  2,514 KB
Pages:     1