ฉลองวัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 มิสซา เวลา 10.00 น. โดย คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย อุปสังฆราช

Thumbnail Image Table
IMG_8168
9/2/2562 9:16:42
Size (KB)  :  7,338 KB
IMG_8170
9/2/2562 9:26:56
Size (KB)  :  6,462 KB
IMG_8171
9/2/2562 10:07:12
Size (KB)  :  6,604 KB
IMG_8175
9/2/2562 10:08:40
Size (KB)  :  7,363 KB
IMG_8180
9/2/2562 10:09:32
Size (KB)  :  4,600 KB
IMG_8189
9/2/2562 10:10:20
Size (KB)  :  6,351 KB
IMG_8191
9/2/2562 10:10:40
Size (KB)  :  6,866 KB
IMG_8196
9/2/2562 10:11:44
Size (KB)  :  8,241 KB
IMG_8207
9/2/2562 10:13:50
Size (KB)  :  5,329 KB
IMG_8209
9/2/2562 10:18:28
Size (KB)  :  7,194 KB
IMG_8211
9/2/2562 10:21:58
Size (KB)  :  5,973 KB
IMG_8212
9/2/2562 10:23:18
Size (KB)  :  6,647 KB
IMG_8215
9/2/2562 10:29:42
Size (KB)  :  6,890 KB
IMG_8216
9/2/2562 10:31:12
Size (KB)  :  7,438 KB
IMG_8218
9/2/2562 10:31:18
Size (KB)  :  8,361 KB
IMG_8219
9/2/2562 10:31:22
Size (KB)  :  7,187 KB
IMG_8224
9/2/2562 10:32:04
Size (KB)  :  5,966 KB
IMG_8230
9/2/2562 10:32:56
Size (KB)  :  6,526 KB
IMG_8234
9/2/2562 10:33:24
Size (KB)  :  6,585 KB
IMG_8237
9/2/2562 10:33:48
Size (KB)  :  6,874 KB
IMG_8242
9/2/2562 10:34:08
Size (KB)  :  5,851 KB
IMG_8244
9/2/2562 10:34:38
Size (KB)  :  6,585 KB
IMG_8247
9/2/2562 10:34:48
Size (KB)  :  5,790 KB
IMG_8252
9/2/2562 10:35:10
Size (KB)  :  6,664 KB
IMG_8254
9/2/2562 10:35:36
Size (KB)  :  5,783 KB
IMG_8264
9/2/2562 10:36:44
Size (KB)  :  5,672 KB
IMG_8268
9/2/2562 10:37:24
Size (KB)  :  7,234 KB
IMG_8271
9/2/2562 10:38:02
Size (KB)  :  5,664 KB
IMG_8275
9/2/2562 10:38:26
Size (KB)  :  6,836 KB
IMG_8276
9/2/2562 10:38:30
Size (KB)  :  5,279 KB
IMG_8277
9/2/2562 10:38:36
Size (KB)  :  6,468 KB
IMG_8278
9/2/2562 10:38:46
Size (KB)  :  5,557 KB
IMG_8279
9/2/2562 10:38:50
Size (KB)  :  5,541 KB
IMG_8280
9/2/2562 10:38:54
Size (KB)  :  5,500 KB
IMG_8284
9/2/2562 10:39:56
Size (KB)  :  7,068 KB
IMG_8285
9/2/2562 10:40:04
Size (KB)  :  6,607 KB
IMG_8286
9/2/2562 10:40:06
Size (KB)  :  6,107 KB
IMG_8287
9/2/2562 10:40:14
Size (KB)  :  5,490 KB
IMG_8289
9/2/2562 10:40:34
Size (KB)  :  6,599 KB
IMG_8291
9/2/2562 10:40:42
Size (KB)  :  5,963 KB
IMG_8292
9/2/2562 10:40:46
Size (KB)  :  6,707 KB
IMG_8294
9/2/2562 10:41:10
Size (KB)  :  5,739 KB
IMG_8297
9/2/2562 10:42:22
Size (KB)  :  6,285 KB
IMG_8302
9/2/2562 10:42:44
Size (KB)  :  7,536 KB
IMG_8313
9/2/2562 10:47:18
Size (KB)  :  6,619 KB
IMG_8324
9/2/2562 10:49:20
Size (KB)  :  6,116 KB
IMG_8333
9/2/2562 10:51:14
Size (KB)  :  6,814 KB
IMG_8344
9/2/2562 10:54:42
Size (KB)  :  6,015 KB
IMG_8350
9/2/2562 10:56:26
Size (KB)  :  6,859 KB
IMG_8358
9/2/2562 11:15:26
Size (KB)  :  5,275 KB
IMG_8359
9/2/2562 11:15:34
Size (KB)  :  5,863 KB
IMG_8361
9/2/2562 11:17:02
Size (KB)  :  7,036 KB
IMG_8362
9/2/2562 11:17:32
Size (KB)  :  5,773 KB
IMG_8364
9/2/2562 11:17:46
Size (KB)  :  6,774 KB
IMG_8372
9/2/2562 11:19:02
Size (KB)  :  5,550 KB
IMG_8374
9/2/2562 11:19:28
Size (KB)  :  7,330 KB
IMG_8378
9/2/2562 11:20:46
Size (KB)  :  6,800 KB
IMG_8382
9/2/2562 11:22:54
Size (KB)  :  5,664 KB
IMG_8393
9/2/2562 11:25:40
Size (KB)  :  6,607 KB
IMG_8396
9/2/2562 11:26:10
Size (KB)  :  6,734 KB
IMG_8399
9/2/2562 11:26:50
Size (KB)  :  6,368 KB
IMG_8407
9/2/2562 11:27:32
Size (KB)  :  7,108 KB
IMG_8414
9/2/2562 11:33:54
Size (KB)  :  5,660 KB
IMG_8415
9/2/2562 11:34:04
Size (KB)  :  6,630 KB
IMG_8416
9/2/2562 11:34:06
Size (KB)  :  6,247 KB
IMG_8417
9/2/2562 11:34:10
Size (KB)  :  6,215 KB
IMG_8418
9/2/2562 11:34:20
Size (KB)  :  6,446 KB
IMG_8419
9/2/2562 11:34:30
Size (KB)  :  6,734 KB
IMG_8426
9/2/2562 11:35:16
Size (KB)  :  6,214 KB
IMG_8428
9/2/2562 11:35:28
Size (KB)  :  6,340 KB
IMG_8429
9/2/2562 11:35:32
Size (KB)  :  6,496 KB
IMG_8431
9/2/2562 11:36:08
Size (KB)  :  5,264 KB
IMG_8433
9/2/2562 11:36:12
Size (KB)  :  4,670 KB
IMG_8434
9/2/2562 11:36:16
Size (KB)  :  5,267 KB
IMG_8435
9/2/2562 11:36:24
Size (KB)  :  5,906 KB
IMG_8437
9/2/2562 11:36:32
Size (KB)  :  5,869 KB
IMG_8438
9/2/2562 11:36:38
Size (KB)  :  5,363 KB
IMG_8441
9/2/2562 11:36:52
Size (KB)  :  6,051 KB
IMG_8442
9/2/2562 11:36:56
Size (KB)  :  5,628 KB
IMG_8443
9/2/2562 11:36:58
Size (KB)  :  5,530 KB
IMG_8448
9/2/2562 11:39:00
Size (KB)  :  6,313 KB
IMG_8452
9/2/2562 11:39:52
Size (KB)  :  5,531 KB
IMG_8457
9/2/2562 11:41:28
Size (KB)  :  6,974 KB
IMG_8459
9/2/2562 11:41:38
Size (KB)  :  6,961 KB
IMG_8460
9/2/2562 11:42:04
Size (KB)  :  5,687 KB
IMG_8461
9/2/2562 11:42:10
Size (KB)  :  6,393 KB
IMG_8463
9/2/2562 11:50:10
Size (KB)  :  7,101 KB
IMG_8467
9/2/2562 11:50:36
Size (KB)  :  6,071 KB
IMG_8469
9/2/2562 11:50:46
Size (KB)  :  5,170 KB
IMG_8470
9/2/2562 11:51:44
Size (KB)  :  6,795 KB
IMG_8474
9/2/2562 11:56:50
Size (KB)  :  6,311 KB
IMG_8484
9/2/2562 11:58:26
Size (KB)  :  7,067 KB
IMG_8497
9/2/2562 12:13:12
Size (KB)  :  7,841 KB
IMG_8499
9/2/2562 12:13:34
Size (KB)  :  6,331 KB
IMG_8501
9/2/2562 12:14:26
Size (KB)  :  7,732 KB
IMG_8502
9/2/2562 12:15:12
Size (KB)  :  5,517 KB
IMG_8503
9/2/2562 12:15:30
Size (KB)  :  6,222 KB
IMG_8505
9/2/2562 12:16:16
Size (KB)  :  7,078 KB
Pages:     1