ฉลองวัดนักบุญเปโตรบ้านโนนเพ็ก อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_7380
24/2/2561 8:45:22
Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_7388
24/2/2561 8:50:14
Size (KB)  :  2,921 KB
IMG_7399
24/2/2561 9:32:56
Size (KB)  :  3,915 KB
IMG_7403
24/2/2561 9:37:32
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_7406
24/2/2561 9:40:10
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_7407
24/2/2561 9:40:12
Size (KB)  :  3,723 KB
IMG_7414
24/2/2561 10:05:48
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_7416
24/2/2561 10:06:28
Size (KB)  :  4,111 KB
IMG_7417
24/2/2561 10:07:14
Size (KB)  :  3,977 KB
IMG_7418
24/2/2561 10:07:30
Size (KB)  :  3,999 KB
IMG_7419
24/2/2561 10:07:36
Size (KB)  :  4,097 KB
IMG_7420
24/2/2561 10:07:46
Size (KB)  :  4,158 KB
IMG_7421
24/2/2561 10:07:50
Size (KB)  :  3,701 KB
IMG_7422
24/2/2561 10:08:44
Size (KB)  :  3,471 KB
IMG_7423
24/2/2561 10:08:50
Size (KB)  :  3,725 KB
IMG_7424
24/2/2561 10:09:40
Size (KB)  :  3,343 KB
IMG_7425
24/2/2561 10:09:56
Size (KB)  :  2,900 KB
IMG_7426
24/2/2561 10:11:22
Size (KB)  :  2,571 KB
IMG_7427
24/2/2561 10:11:46
Size (KB)  :  3,027 KB
IMG_7428
24/2/2561 10:11:54
Size (KB)  :  2,790 KB
IMG_7429
24/2/2561 10:12:02
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_7430
24/2/2561 10:12:12
Size (KB)  :  2,577 KB
IMG_7431
24/2/2561 10:12:30
Size (KB)  :  3,693 KB
IMG_7432
24/2/2561 10:12:38
Size (KB)  :  2,673 KB
IMG_7433
24/2/2561 10:12:44
Size (KB)  :  3,630 KB
IMG_7434
24/2/2561 10:12:54
Size (KB)  :  4,022 KB
IMG_7435
24/2/2561 10:13:02
Size (KB)  :  3,735 KB
IMG_7436
24/2/2561 10:13:14
Size (KB)  :  3,863 KB
IMG_7437
24/2/2561 10:13:30
Size (KB)  :  3,065 KB
IMG_7438
24/2/2561 10:13:46
Size (KB)  :  3,082 KB
IMG_7439
24/2/2561 10:14:06
Size (KB)  :  3,544 KB
IMG_7441
24/2/2561 10:14:32
Size (KB)  :  2,532 KB
IMG_7442
24/2/2561 10:14:38
Size (KB)  :  2,754 KB
IMG_7443
24/2/2561 10:15:50
Size (KB)  :  3,805 KB
IMG_7444
24/2/2561 10:16:02
Size (KB)  :  4,035 KB
IMG_7445
24/2/2561 10:16:08
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_7447
24/2/2561 10:18:08
Size (KB)  :  2,701 KB
IMG_7448
24/2/2561 10:18:48
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_7450
24/2/2561 10:18:52
Size (KB)  :  4,146 KB
IMG_7455
24/2/2561 10:22:04
Size (KB)  :  3,307 KB
IMG_7456
24/2/2561 10:22:12
Size (KB)  :  3,662 KB
IMG_7457
24/2/2561 10:22:44
Size (KB)  :  4,001 KB
IMG_7461
24/2/2561 10:24:16
Size (KB)  :  2,722 KB
IMG_7463
24/2/2561 10:24:22
Size (KB)  :  2,811 KB
IMG_7465
24/2/2561 10:25:32
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_7466
24/2/2561 10:26:24
Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_7467
24/2/2561 10:26:40
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_7468
24/2/2561 10:26:42
Size (KB)  :  3,378 KB
IMG_7469
24/2/2561 10:26:44
Size (KB)  :  3,122 KB
IMG_7470
24/2/2561 10:28:28
Size (KB)  :  3,245 KB
IMG_7471
24/2/2561 10:28:42
Size (KB)  :  3,037 KB
IMG_7472
24/2/2561 10:29:12
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_7473
24/2/2561 10:30:04
Size (KB)  :  2,986 KB
IMG_7474
24/2/2561 10:30:18
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_7476
24/2/2561 10:30:38
Size (KB)  :  2,205 KB
IMG_7477
24/2/2561 10:30:46
Size (KB)  :  2,400 KB
IMG_7478
24/2/2561 10:30:54
Size (KB)  :  2,873 KB
IMG_7479
24/2/2561 10:31:02
Size (KB)  :  2,637 KB
IMG_7480
24/2/2561 10:31:30
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_7481
24/2/2561 10:31:44
Size (KB)  :  3,188 KB
IMG_7482
24/2/2561 10:31:56
Size (KB)  :  3,187 KB
IMG_7483
24/2/2561 10:32:22
Size (KB)  :  2,583 KB
IMG_7484
24/2/2561 10:32:28
Size (KB)  :  2,833 KB
IMG_7485
24/2/2561 10:32:36
Size (KB)  :  2,582 KB
IMG_7486
24/2/2561 10:32:44
Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_7487
24/2/2561 10:33:00
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_7488
24/2/2561 10:37:14
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_7489
24/2/2561 10:37:26
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_7490
24/2/2561 10:37:38
Size (KB)  :  3,112 KB
IMG_7491
24/2/2561 10:37:46
Size (KB)  :  2,634 KB
IMG_7492
24/2/2561 10:44:56
Size (KB)  :  2,674 KB
IMG_7493
24/2/2561 10:45:08
Size (KB)  :  2,939 KB
IMG_7494
24/2/2561 10:45:32
Size (KB)  :  2,572 KB
IMG_7495
24/2/2561 11:05:34
Size (KB)  :  2,664 KB
IMG_7496
24/2/2561 11:05:50
Size (KB)  :  2,961 KB
IMG_7497
24/2/2561 11:06:04
Size (KB)  :  2,782 KB
IMG_7498
24/2/2561 11:06:20
Size (KB)  :  3,263 KB
IMG_7499
24/2/2561 11:06:28
Size (KB)  :  2,623 KB
IMG_7500
24/2/2561 11:06:32
Size (KB)  :  3,259 KB
IMG_7501
24/2/2561 11:07:04
Size (KB)  :  3,258 KB
IMG_7505
24/2/2561 11:07:30
Size (KB)  :  3,246 KB
IMG_7506
24/2/2561 11:07:40
Size (KB)  :  3,395 KB
IMG_7507
24/2/2561 11:08:12
Size (KB)  :  2,474 KB
IMG_7508
24/2/2561 11:08:30
Size (KB)  :  2,656 KB
IMG_7509
24/2/2561 11:08:48
Size (KB)  :  3,490 KB
IMG_7510
24/2/2561 11:08:50
Size (KB)  :  3,370 KB
IMG_7511
24/2/2561 11:09:10
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_7512
24/2/2561 11:09:26
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_7515
24/2/2561 11:10:54
Size (KB)  :  2,869 KB
IMG_7516
24/2/2561 11:11:46
Size (KB)  :  3,187 KB
IMG_7517
24/2/2561 11:11:58
Size (KB)  :  3,380 KB
IMG_7518
24/2/2561 11:12:48
Size (KB)  :  2,686 KB
IMG_7519
24/2/2561 11:13:34
Size (KB)  :  3,031 KB
IMG_7520
24/2/2561 11:13:46
Size (KB)  :  3,173 KB
IMG_7530
24/2/2561 11:18:00
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_7531
24/2/2561 11:18:06
Size (KB)  :  3,001 KB
IMG_7532
24/2/2561 11:18:16
Size (KB)  :  3,734 KB
IMG_7533
24/2/2561 11:19:12
Size (KB)  :  2,531 KB
IMG_7534
24/2/2561 11:23:30
Size (KB)  :  2,707 KB
IMG_7535
24/2/2561 11:23:38
Size (KB)  :  2,740 KB
Pages:     1 2