ฉลองวัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค-โนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_1565
7/4/2561 8:14:42
Size (KB)  :  5,640 KB
IMG_1567
7/4/2561 8:16:10
Size (KB)  :  6,397 KB
IMG_1571
7/4/2561 8:17:18
Size (KB)  :  7,788 KB
IMG_1573
7/4/2561 8:17:54
Size (KB)  :  6,799 KB
IMG_1574
7/4/2561 8:18:16
Size (KB)  :  7,283 KB
IMG_1575
7/4/2561 8:18:32
Size (KB)  :  9,104 KB
IMG_1579
7/4/2561 8:21:12
Size (KB)  :  7,627 KB
IMG_1583
7/4/2561 8:22:52
Size (KB)  :  5,766 KB
IMG_1584
7/4/2561 8:23:16
Size (KB)  :  6,082 KB
IMG_1585
7/4/2561 8:23:40
Size (KB)  :  7,066 KB
IMG_1587
7/4/2561 8:24:02
Size (KB)  :  5,704 KB
IMG_1594
7/4/2561 8:54:56
Size (KB)  :  8,055 KB
IMG_1595
7/4/2561 8:55:06
Size (KB)  :  8,285 KB
IMG_1597
7/4/2561 9:01:16
Size (KB)  :  6,263 KB
IMG_1598
7/4/2561 9:01:58
Size (KB)  :  6,485 KB
IMG_1599
7/4/2561 9:02:16
Size (KB)  :  4,953 KB
IMG_1601
7/4/2561 9:02:34
Size (KB)  :  7,112 KB
IMG_1602
7/4/2561 9:03:20
Size (KB)  :  6,033 KB
IMG_1603
7/4/2561 9:03:28
Size (KB)  :  6,414 KB
IMG_1604
7/4/2561 9:04:02
Size (KB)  :  8,647 KB
IMG_1605
7/4/2561 9:04:44
Size (KB)  :  7,386 KB
IMG_1609
7/4/2561 9:35:20
Size (KB)  :  6,748 KB
IMG_1612
7/4/2561 9:54:56
Size (KB)  :  6,171 KB
IMG_1613
7/4/2561 9:55:10
Size (KB)  :  5,794 KB
IMG_1614
7/4/2561 9:55:32
Size (KB)  :  6,510 KB
IMG_1615
7/4/2561 9:55:50
Size (KB)  :  5,768 KB
IMG_1616
7/4/2561 9:56:00
Size (KB)  :  7,330 KB
IMG_1617
7/4/2561 9:56:10
Size (KB)  :  7,663 KB
IMG_1618
7/4/2561 9:57:42
Size (KB)  :  5,583 KB
IMG_1619
7/4/2561 9:58:02
Size (KB)  :  7,124 KB
IMG_1620
7/4/2561 9:58:06
Size (KB)  :  7,125 KB
IMG_1621
7/4/2561 9:58:16
Size (KB)  :  6,655 KB
IMG_1622
7/4/2561 9:58:26
Size (KB)  :  7,319 KB
IMG_1632
7/4/2561 10:00:54
Size (KB)  :  7,132 KB
IMG_1633
7/4/2561 10:01:16
Size (KB)  :  8,271 KB
IMG_1634
7/4/2561 10:01:22
Size (KB)  :  8,238 KB
IMG_1635
7/4/2561 10:01:30
Size (KB)  :  7,787 KB
IMG_1637
7/4/2561 10:03:34
Size (KB)  :  6,723 KB
IMG_1638
7/4/2561 10:08:14
Size (KB)  :  6,830 KB
IMG_1639
7/4/2561 10:08:20
Size (KB)  :  7,204 KB
IMG_1640
7/4/2561 10:08:24
Size (KB)  :  6,954 KB
IMG_1641
7/4/2561 10:08:48
Size (KB)  :  7,722 KB
IMG_1642
7/4/2561 10:08:48
Size (KB)  :  7,132 KB
IMG_1645
7/4/2561 10:11:18
Size (KB)  :  7,100 KB
IMG_1646
7/4/2561 10:11:32
Size (KB)  :  8,060 KB
IMG_1647
7/4/2561 10:13:18
Size (KB)  :  6,149 KB
IMG_1648
7/4/2561 10:13:26
Size (KB)  :  5,084 KB
IMG_1649
7/4/2561 10:13:46
Size (KB)  :  6,844 KB
IMG_1650
7/4/2561 10:13:58
Size (KB)  :  5,144 KB
IMG_1651
7/4/2561 10:14:16
Size (KB)  :  7,086 KB
IMG_1652
7/4/2561 10:15:10
Size (KB)  :  7,055 KB
IMG_1653
7/4/2561 10:15:40
Size (KB)  :  7,160 KB
IMG_1654
7/4/2561 10:16:26
Size (KB)  :  7,046 KB
IMG_1655
7/4/2561 10:16:42
Size (KB)  :  6,340 KB
IMG_1656
7/4/2561 10:16:48
Size (KB)  :  6,620 KB
IMG_1657
7/4/2561 10:17:56
Size (KB)  :  6,257 KB
IMG_1658
7/4/2561 10:18:08
Size (KB)  :  6,483 KB
IMG_1659
7/4/2561 10:18:18
Size (KB)  :  6,023 KB
IMG_1660
7/4/2561 10:18:22
Size (KB)  :  5,487 KB
IMG_1661
7/4/2561 10:18:34
Size (KB)  :  6,218 KB
IMG_1662
7/4/2561 10:18:36
Size (KB)  :  5,450 KB
IMG_1663
7/4/2561 10:18:54
Size (KB)  :  5,903 KB
IMG_1664
7/4/2561 10:18:58
Size (KB)  :  6,159 KB
IMG_1665
7/4/2561 10:19:08
Size (KB)  :  6,873 KB
IMG_1666
7/4/2561 10:19:10
Size (KB)  :  6,705 KB
IMG_1667
7/4/2561 10:20:32
Size (KB)  :  5,730 KB
IMG_1668
7/4/2561 10:20:44
Size (KB)  :  6,582 KB
IMG_1672
7/4/2561 10:21:10
Size (KB)  :  5,802 KB
IMG_1673
7/4/2561 10:21:14
Size (KB)  :  6,896 KB
IMG_1674
7/4/2561 10:21:18
Size (KB)  :  6,441 KB
IMG_1675
7/4/2561 10:21:24
Size (KB)  :  6,506 KB
IMG_1676
7/4/2561 10:21:32
Size (KB)  :  6,587 KB
IMG_1677
7/4/2561 10:21:32
Size (KB)  :  7,122 KB
IMG_1678
7/4/2561 10:21:38
Size (KB)  :  6,671 KB
IMG_1679
7/4/2561 10:21:46
Size (KB)  :  6,779 KB
IMG_1680
7/4/2561 10:21:50
Size (KB)  :  7,084 KB
IMG_1681
7/4/2561 10:21:54
Size (KB)  :  6,191 KB
IMG_1682
7/4/2561 10:22:10
Size (KB)  :  7,481 KB
IMG_1683
7/4/2561 10:22:32
Size (KB)  :  8,349 KB
IMG_1684
7/4/2561 10:22:32
Size (KB)  :  8,025 KB
IMG_1685
7/4/2561 10:22:40
Size (KB)  :  7,779 KB
IMG_1686
7/4/2561 10:22:54
Size (KB)  :  7,174 KB
IMG_1687
7/4/2561 10:23:08
Size (KB)  :  8,444 KB
IMG_1688
7/4/2561 10:23:20
Size (KB)  :  8,851 KB
IMG_1690
7/4/2561 10:23:30
Size (KB)  :  7,960 KB
IMG_1692
7/4/2561 10:23:40
Size (KB)  :  7,493 KB
IMG_1693
7/4/2561 10:23:50
Size (KB)  :  7,280 KB
IMG_1696
7/4/2561 10:24:04
Size (KB)  :  6,606 KB
IMG_1697
7/4/2561 10:24:12
Size (KB)  :  8,090 KB
IMG_1698
7/4/2561 10:24:14
Size (KB)  :  6,310 KB
IMG_1699
7/4/2561 10:24:16
Size (KB)  :  6,012 KB
IMG_1700
7/4/2561 10:24:18
Size (KB)  :  6,536 KB
IMG_1701
7/4/2561 10:24:18
Size (KB)  :  5,972 KB
IMG_1702
7/4/2561 10:24:22
Size (KB)  :  6,582 KB
IMG_1703
7/4/2561 10:24:24
Size (KB)  :  6,629 KB
IMG_1704
7/4/2561 10:24:26
Size (KB)  :  6,767 KB
IMG_1705
7/4/2561 10:24:28
Size (KB)  :  7,894 KB
IMG_1706
7/4/2561 10:24:58
Size (KB)  :  6,499 KB
IMG_1707
7/4/2561 10:25:04
Size (KB)  :  6,143 KB
IMG_1708
7/4/2561 10:28:50
Size (KB)  :  7,130 KB
Pages:     1 2 3