ฉลองวัดนักบุญยอแซฟบ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_8260
17/3/2561 9:56:18
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_8261
17/3/2561 9:56:22
Size (KB)  :  2,729 KB
IMG_8272
17/3/2561 9:59:54
Size (KB)  :  2,691 KB
IMG_8277
17/3/2561 10:01:16
Size (KB)  :  4,058 KB
IMG_8287
17/3/2561 10:05:40
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_8289
17/3/2561 10:06:00
Size (KB)  :  4,026 KB
IMG_8294
17/3/2561 10:06:54
Size (KB)  :  3,280 KB
IMG_8295
17/3/2561 10:06:58
Size (KB)  :  3,307 KB
IMG_8297
17/3/2561 10:07:20
Size (KB)  :  3,358 KB
IMG_8298
17/3/2561 10:07:26
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_8299
17/3/2561 10:08:18
Size (KB)  :  3,970 KB
IMG_8301
17/3/2561 10:08:36
Size (KB)  :  3,744 KB
IMG_8302
17/3/2561 10:08:50
Size (KB)  :  4,270 KB
IMG_8303
17/3/2561 10:08:56
Size (KB)  :  4,238 KB
IMG_8304
17/3/2561 10:09:20
Size (KB)  :  4,102 KB
IMG_8305
17/3/2561 10:09:28
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_8306
17/3/2561 10:09:32
Size (KB)  :  3,606 KB
IMG_8307
17/3/2561 10:09:36
Size (KB)  :  3,983 KB
IMG_8308
17/3/2561 10:09:44
Size (KB)  :  4,207 KB
IMG_8309
17/3/2561 10:09:58
Size (KB)  :  4,280 KB
IMG_8310
17/3/2561 10:10:08
Size (KB)  :  4,353 KB
IMG_8311
17/3/2561 10:10:16
Size (KB)  :  4,353 KB
IMG_8312
17/3/2561 10:10:26
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_8313
17/3/2561 10:10:32
Size (KB)  :  3,116 KB
IMG_8314
17/3/2561 10:10:40
Size (KB)  :  4,084 KB
IMG_8315
17/3/2561 10:10:56
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_8317
17/3/2561 10:11:22
Size (KB)  :  3,879 KB
IMG_8318
17/3/2561 10:11:36
Size (KB)  :  3,556 KB
IMG_8319
17/3/2561 10:12:04
Size (KB)  :  3,733 KB
IMG_8320
17/3/2561 10:12:10
Size (KB)  :  3,097 KB
IMG_8321
17/3/2561 10:12:22
Size (KB)  :  3,322 KB
IMG_8322
17/3/2561 10:12:28
Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_8323
17/3/2561 10:12:34
Size (KB)  :  2,836 KB
IMG_8324
17/3/2561 10:12:58
Size (KB)  :  2,935 KB
IMG_8325
17/3/2561 10:13:18
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_8328
17/3/2561 10:14:06
Size (KB)  :  3,752 KB
IMG_8329
17/3/2561 10:14:06
Size (KB)  :  3,747 KB
IMG_8332
17/3/2561 10:15:22
Size (KB)  :  3,666 KB
IMG_8333
17/3/2561 10:15:24
Size (KB)  :  3,632 KB
IMG_8334
17/3/2561 10:15:28
Size (KB)  :  3,669 KB
IMG_8335
17/3/2561 10:15:32
Size (KB)  :  4,210 KB
IMG_8336
17/3/2561 10:21:08
Size (KB)  :  3,629 KB
IMG_8337
17/3/2561 10:21:14
Size (KB)  :  3,304 KB
IMG_8338
17/3/2561 10:21:18
Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_8339
17/3/2561 10:21:36
Size (KB)  :  3,770 KB
IMG_8340
17/3/2561 10:21:50
Size (KB)  :  4,306 KB
IMG_8341
17/3/2561 10:21:52
Size (KB)  :  4,280 KB
IMG_8342
17/3/2561 10:21:56
Size (KB)  :  4,182 KB
IMG_8343
17/3/2561 10:22:48
Size (KB)  :  3,297 KB
IMG_8344
17/3/2561 10:22:54
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_8345
17/3/2561 10:22:58
Size (KB)  :  2,966 KB
IMG_8346
17/3/2561 10:23:02
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_8349
17/3/2561 10:24:10
Size (KB)  :  3,781 KB
IMG_8350
17/3/2561 10:24:12
Size (KB)  :  4,054 KB
IMG_8351
17/3/2561 10:24:30
Size (KB)  :  3,469 KB
IMG_8352
17/3/2561 10:24:40
Size (KB)  :  3,230 KB
IMG_8354
17/3/2561 10:24:58
Size (KB)  :  3,395 KB
IMG_8356
17/3/2561 10:25:22
Size (KB)  :  3,257 KB
IMG_8357
17/3/2561 10:25:36
Size (KB)  :  3,472 KB
IMG_8358
17/3/2561 10:25:56
Size (KB)  :  3,688 KB
IMG_8362
17/3/2561 10:26:40
Size (KB)  :  3,223 KB
IMG_8363
17/3/2561 10:26:50
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_8366
17/3/2561 10:33:56
Size (KB)  :  3,331 KB
IMG_8367
17/3/2561 10:34:04
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_8368
17/3/2561 10:34:20
Size (KB)  :  3,329 KB
IMG_8370
17/3/2561 10:34:38
Size (KB)  :  3,635 KB
IMG_8371
17/3/2561 10:34:44
Size (KB)  :  3,647 KB
IMG_8372
17/3/2561 10:36:18
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_8373
17/3/2561 10:36:22
Size (KB)  :  3,700 KB
IMG_8376
17/3/2561 10:36:54
Size (KB)  :  3,446 KB
IMG_8377
17/3/2561 10:37:00
Size (KB)  :  3,492 KB
IMG_8379
17/3/2561 10:37:54
Size (KB)  :  3,636 KB
IMG_8382
17/3/2561 10:38:22
Size (KB)  :  3,635 KB
IMG_8383
17/3/2561 10:38:30
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_8384
17/3/2561 10:38:36
Size (KB)  :  3,215 KB
IMG_8385
17/3/2561 10:38:46
Size (KB)  :  3,542 KB
IMG_8388
17/3/2561 10:39:24
Size (KB)  :  3,500 KB
IMG_8389
17/3/2561 10:39:30
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_8391
17/3/2561 10:39:46
Size (KB)  :  3,327 KB
IMG_8393
17/3/2561 10:40:46
Size (KB)  :  3,040 KB
IMG_8395
17/3/2561 10:41:14
Size (KB)  :  3,745 KB
IMG_8396
17/3/2561 10:41:22
Size (KB)  :  3,145 KB
IMG_8397
17/3/2561 10:42:12
Size (KB)  :  3,396 KB
IMG_8398
17/3/2561 10:42:22
Size (KB)  :  3,014 KB
IMG_8400
17/3/2561 10:43:42
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_8406
17/3/2561 10:45:08
Size (KB)  :  3,867 KB
IMG_8410
17/3/2561 10:45:26
Size (KB)  :  3,963 KB
IMG_8413
17/3/2561 11:11:04
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_8416
17/3/2561 11:11:22
Size (KB)  :  3,203 KB
IMG_8419
17/3/2561 11:11:32
Size (KB)  :  3,010 KB
IMG_8420
17/3/2561 11:11:34
Size (KB)  :  2,908 KB
IMG_8421
17/3/2561 11:11:40
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_8422
17/3/2561 11:11:46
Size (KB)  :  3,484 KB
IMG_8423
17/3/2561 11:11:50
Size (KB)  :  2,843 KB
IMG_8425
17/3/2561 11:12:00
Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_8426
17/3/2561 11:12:10
Size (KB)  :  3,176 KB
IMG_8427
17/3/2561 11:12:16
Size (KB)  :  3,268 KB
IMG_8428
17/3/2561 11:12:22
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_8429
17/3/2561 11:12:40
Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_8432
17/3/2561 11:13:24
Size (KB)  :  2,913 KB
Pages:     1 2