ฉลองวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_6588
10/2/2561 9:25:40
Size (KB)  :  2,947 KB
IMG_6594
10/2/2561 9:28:04
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_6604
10/2/2561 9:58:10
Size (KB)  :  3,881 KB
IMG_6605
10/2/2561 9:58:20
Size (KB)  :  4,589 KB
IMG_6606
10/2/2561 9:58:26
Size (KB)  :  4,567 KB
IMG_6607
10/2/2561 9:58:28
Size (KB)  :  5,125 KB
IMG_6608
10/2/2561 9:58:42
Size (KB)  :  4,722 KB
IMG_6609
10/2/2561 9:58:44
Size (KB)  :  4,699 KB
IMG_6610
10/2/2561 9:58:50
Size (KB)  :  4,840 KB
IMG_6611
10/2/2561 9:58:54
Size (KB)  :  3,424 KB
IMG_6612
10/2/2561 9:59:00
Size (KB)  :  4,259 KB
IMG_6613
10/2/2561 9:59:08
Size (KB)  :  4,500 KB
IMG_6614
10/2/2561 9:59:14
Size (KB)  :  4,525 KB
IMG_6615
10/2/2561 9:59:18
Size (KB)  :  4,376 KB
IMG_6616
10/2/2561 9:59:46
Size (KB)  :  4,135 KB
IMG_6617
10/2/2561 9:59:48
Size (KB)  :  4,474 KB
IMG_6618
10/2/2561 9:59:50
Size (KB)  :  4,499 KB
IMG_6619
10/2/2561 10:00:00
Size (KB)  :  4,277 KB
IMG_6620
10/2/2561 10:00:02
Size (KB)  :  4,325 KB
IMG_6621
10/2/2561 10:00:08
Size (KB)  :  4,325 KB
IMG_6622
10/2/2561 10:00:10
Size (KB)  :  4,420 KB
IMG_6623
10/2/2561 10:00:16
Size (KB)  :  4,848 KB
IMG_6624
10/2/2561 10:00:18
Size (KB)  :  4,528 KB
IMG_6625
10/2/2561 10:00:26
Size (KB)  :  4,798 KB
IMG_6626
10/2/2561 10:00:30
Size (KB)  :  3,732 KB
IMG_6627
10/2/2561 10:00:38
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_6628
10/2/2561 10:00:44
Size (KB)  :  3,633 KB
IMG_6629
10/2/2561 10:01:28
Size (KB)  :  3,461 KB
IMG_6630
10/2/2561 10:01:30
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_6631
10/2/2561 10:01:32
Size (KB)  :  3,372 KB
IMG_6632
10/2/2561 10:01:56
Size (KB)  :  2,915 KB
IMG_6633
10/2/2561 10:02:00
Size (KB)  :  2,836 KB
IMG_6634
10/2/2561 10:02:14
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_6635
10/2/2561 10:02:16
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_6638
10/2/2561 10:03:00
Size (KB)  :  3,910 KB
IMG_6639
10/2/2561 10:03:02
Size (KB)  :  3,943 KB
IMG_6640
10/2/2561 10:03:14
Size (KB)  :  3,604 KB
IMG_6641
10/2/2561 10:03:44
Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_6642
10/2/2561 10:03:52
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_6643
10/2/2561 10:04:04
Size (KB)  :  3,712 KB
IMG_6644
10/2/2561 10:04:20
Size (KB)  :  3,812 KB
IMG_6645
10/2/2561 10:04:26
Size (KB)  :  3,926 KB
IMG_6646
10/2/2561 10:04:40
Size (KB)  :  4,349 KB
IMG_6647
10/2/2561 10:04:42
Size (KB)  :  4,376 KB
IMG_6648
10/2/2561 10:05:00
Size (KB)  :  3,956 KB
IMG_6649
10/2/2561 10:05:02
Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_6650
10/2/2561 10:05:24
Size (KB)  :  4,139 KB
IMG_6651
10/2/2561 10:05:32
Size (KB)  :  4,012 KB
IMG_6652
10/2/2561 10:05:36
Size (KB)  :  3,881 KB
IMG_6653
10/2/2561 10:05:38
Size (KB)  :  3,984 KB
IMG_6654
10/2/2561 10:08:26
Size (KB)  :  3,285 KB
IMG_6655
10/2/2561 10:08:26
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_6656
10/2/2561 10:08:30
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_6661
10/2/2561 10:09:32
Size (KB)  :  3,833 KB
IMG_6662
10/2/2561 10:10:30
Size (KB)  :  4,310 KB
IMG_6665
10/2/2561 10:10:48
Size (KB)  :  4,125 KB
IMG_6667
10/2/2561 10:11:04
Size (KB)  :  4,256 KB
IMG_6668
10/2/2561 10:11:42
Size (KB)  :  4,134 KB
IMG_6676
10/2/2561 10:19:00
Size (KB)  :  3,684 KB
IMG_6678
10/2/2561 10:19:02
Size (KB)  :  3,699 KB
IMG_6679
10/2/2561 10:19:20
Size (KB)  :  4,640 KB
IMG_6680
10/2/2561 10:19:24
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_6682
10/2/2561 10:19:56
Size (KB)  :  4,771 KB
IMG_6684
10/2/2561 10:20:28
Size (KB)  :  4,442 KB
IMG_6685
10/2/2561 10:20:30
Size (KB)  :  3,914 KB
IMG_6689
10/2/2561 10:20:44
Size (KB)  :  3,386 KB
IMG_6690
10/2/2561 10:27:28
Size (KB)  :  4,113 KB
IMG_6691
10/2/2561 10:27:28
Size (KB)  :  4,215 KB
IMG_6692
10/2/2561 10:27:28
Size (KB)  :  4,115 KB
IMG_6693
10/2/2561 10:27:48
Size (KB)  :  3,879 KB
IMG_6694
10/2/2561 10:27:52
Size (KB)  :  3,952 KB
IMG_6697
10/2/2561 10:28:02
Size (KB)  :  3,865 KB
IMG_6699
10/2/2561 10:28:10
Size (KB)  :  3,900 KB
IMG_6701
10/2/2561 10:28:34
Size (KB)  :  4,043 KB
IMG_6702
10/2/2561 10:28:54
Size (KB)  :  2,943 KB
IMG_6703
10/2/2561 10:28:56
Size (KB)  :  3,333 KB
IMG_6704
10/2/2561 10:30:22
Size (KB)  :  3,223 KB
IMG_6705
10/2/2561 10:30:26
Size (KB)  :  3,347 KB
IMG_6706
10/2/2561 10:30:34
Size (KB)  :  2,894 KB
IMG_6707
10/2/2561 10:31:16
Size (KB)  :  3,263 KB
IMG_6708
10/2/2561 10:31:18
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_6709
10/2/2561 10:31:36
Size (KB)  :  3,008 KB
IMG_6710
10/2/2561 10:31:52
Size (KB)  :  3,056 KB
IMG_6711
10/2/2561 10:31:54
Size (KB)  :  2,927 KB
IMG_6712
10/2/2561 10:32:08
Size (KB)  :  3,188 KB
IMG_6713
10/2/2561 10:32:10
Size (KB)  :  3,033 KB
IMG_6714
10/2/2561 10:32:16
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_6715
10/2/2561 10:32:24
Size (KB)  :  2,783 KB
IMG_6716
10/2/2561 10:32:32
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_6717
10/2/2561 10:32:38
Size (KB)  :  2,873 KB
IMG_6718
10/2/2561 10:32:52
Size (KB)  :  3,186 KB
IMG_6719
10/2/2561 10:32:52
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_6720
10/2/2561 10:33:04
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_6721
10/2/2561 10:33:10
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_6722
10/2/2561 10:33:16
Size (KB)  :  3,020 KB
IMG_6723
10/2/2561 10:34:18
Size (KB)  :  2,742 KB
IMG_6724
10/2/2561 10:43:26
Size (KB)  :  2,904 KB
IMG_6725
10/2/2561 10:43:34
Size (KB)  :  3,129 KB
IMG_6726
10/2/2561 10:43:50
Size (KB)  :  3,402 KB
IMG_6727
10/2/2561 10:44:34
Size (KB)  :  2,924 KB
Pages:     1 2