ฉลองวัดนักบุญยวง บัปติสตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 มิสซา เวลา 10.00 น. พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_6217
24/6/2561 9:24:12
Size (KB)  :  2,544 KB
IMG_6221
24/6/2561 9:25:08
Size (KB)  :  4,107 KB
IMG_6225
24/6/2561 9:30:26
Size (KB)  :  4,170 KB
IMG_6229
24/6/2561 9:32:54
Size (KB)  :  3,590 KB
IMG_6232
24/6/2561 9:33:30
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_6238
24/6/2561 9:45:20
Size (KB)  :  3,915 KB
IMG_6245
24/6/2561 9:59:04
Size (KB)  :  3,854 KB
IMG_6256
24/6/2561 10:22:04
Size (KB)  :  4,733 KB
IMG_6260
24/6/2561 10:25:58
Size (KB)  :  2,513 KB
IMG_6261
24/6/2561 10:26:28
Size (KB)  :  4,050 KB
IMG_6262
24/6/2561 10:26:54
Size (KB)  :  3,693 KB
IMG_6263
24/6/2561 10:27:14
Size (KB)  :  3,556 KB
IMG_6266
24/6/2561 10:27:44
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_6267
24/6/2561 10:28:02
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_6269
24/6/2561 10:29:18
Size (KB)  :  4,080 KB
IMG_6270
24/6/2561 10:29:58
Size (KB)  :  3,971 KB
IMG_6271
24/6/2561 10:30:34
Size (KB)  :  3,564 KB
IMG_6272
24/6/2561 10:30:58
Size (KB)  :  3,422 KB
IMG_6273
24/6/2561 10:31:14
Size (KB)  :  3,511 KB
IMG_6274
24/6/2561 10:33:44
Size (KB)  :  3,845 KB
IMG_6275
24/6/2561 10:34:34
Size (KB)  :  3,011 KB
IMG_6277
24/6/2561 10:38:22
Size (KB)  :  3,841 KB
IMG_6279
24/6/2561 10:39:14
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_6280
24/6/2561 10:43:12
Size (KB)  :  3,675 KB
IMG_6283
24/6/2561 10:45:06
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_6284
24/6/2561 10:46:02
Size (KB)  :  4,091 KB
IMG_6286
24/6/2561 10:46:22
Size (KB)  :  3,800 KB
IMG_6287
24/6/2561 10:46:34
Size (KB)  :  3,970 KB
IMG_6288
24/6/2561 10:46:48
Size (KB)  :  3,777 KB
IMG_6289
24/6/2561 10:47:14
Size (KB)  :  3,120 KB
IMG_6290
24/6/2561 10:47:48
Size (KB)  :  2,912 KB
IMG_6291
24/6/2561 10:48:14
Size (KB)  :  3,887 KB
IMG_6292
24/6/2561 10:48:36
Size (KB)  :  3,131 KB
IMG_6293
24/6/2561 11:00:40
Size (KB)  :  3,431 KB
IMG_6294
24/6/2561 11:03:22
Size (KB)  :  3,708 KB
IMG_6297
24/6/2561 11:04:18
Size (KB)  :  3,563 KB
IMG_6298
24/6/2561 11:04:28
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_6300
24/6/2561 11:05:26
Size (KB)  :  3,450 KB
IMG_6301
24/6/2561 11:05:30
Size (KB)  :  3,985 KB
IMG_6302
24/6/2561 11:05:38
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_6303
24/6/2561 11:05:44
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_6304
24/6/2561 11:06:12
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_6305
24/6/2561 11:07:16
Size (KB)  :  3,086 KB
IMG_6306
24/6/2561 11:08:06
Size (KB)  :  3,674 KB
IMG_6311
24/6/2561 11:13:44
Size (KB)  :  3,741 KB
IMG_6312
24/6/2561 11:15:00
Size (KB)  :  3,893 KB
IMG_6316
24/6/2561 11:16:22
Size (KB)  :  3,777 KB
IMG_6317
24/6/2561 11:19:16
Size (KB)  :  8,265 KB
IMG_6318
24/6/2561 11:22:08
Size (KB)  :  3,097 KB
IMG_6319
24/6/2561 11:22:22
Size (KB)  :  3,455 KB
IMG_6320
24/6/2561 11:23:06
Size (KB)  :  2,902 KB
IMG_6322
24/6/2561 11:23:12
Size (KB)  :  2,496 KB
IMG_6323
24/6/2561 11:23:18
Size (KB)  :  2,956 KB
IMG_6325
24/6/2561 11:23:38
Size (KB)  :  2,983 KB
IMG_6326
24/6/2561 11:23:46
Size (KB)  :  2,831 KB
IMG_6328
24/6/2561 11:23:52
Size (KB)  :  3,664 KB
IMG_6329
24/6/2561 11:23:54
Size (KB)  :  3,598 KB
IMG_6330
24/6/2561 11:24:00
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_6331
24/6/2561 11:24:04
Size (KB)  :  3,112 KB
IMG_6332
24/6/2561 11:24:08
Size (KB)  :  2,615 KB
IMG_6333
24/6/2561 11:24:12
Size (KB)  :  2,580 KB
IMG_6335
24/6/2561 11:25:20
Size (KB)  :  7,377 KB
IMG_6336
24/6/2561 11:27:30
Size (KB)  :  3,300 KB
IMG_6337
24/6/2561 11:28:00
Size (KB)  :  3,540 KB
IMG_6340
24/6/2561 11:28:44
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_6341
24/6/2561 11:28:50
Size (KB)  :  3,692 KB
IMG_6342
24/6/2561 11:28:56
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_6343
24/6/2561 11:29:32
Size (KB)  :  3,758 KB
IMG_6344
24/6/2561 11:29:56
Size (KB)  :  3,272 KB
IMG_6346
24/6/2561 11:30:30
Size (KB)  :  3,325 KB
IMG_6347
24/6/2561 11:30:42
Size (KB)  :  3,371 KB
IMG_6348
24/6/2561 11:31:06
Size (KB)  :  3,780 KB
IMG_6349
24/6/2561 11:31:12
Size (KB)  :  3,941 KB
IMG_6350
24/6/2561 11:32:28
Size (KB)  :  7,430 KB
IMG_6354
24/6/2561 11:34:30
Size (KB)  :  3,629 KB
IMG_6355
24/6/2561 11:36:28
Size (KB)  :  7,423 KB
IMG_6383
24/6/2561 11:48:02
Size (KB)  :  5,913 KB
Pages:     1