ฉลองวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_4859
1/6/2561 17:04:38
Size (KB)  :  7,261 KB
IMG_4899
2/6/2561 9:39:24
Size (KB)  :  6,864 KB
IMG_4911
2/6/2561 9:43:08
Size (KB)  :  8,335 KB
IMG_4914
2/6/2561 9:43:32
Size (KB)  :  7,507 KB
IMG_4924
2/6/2561 9:46:12
Size (KB)  :  8,245 KB
IMG_4926
2/6/2561 9:46:16
Size (KB)  :  8,314 KB
IMG_4929
2/6/2561 9:46:34
Size (KB)  :  9,058 KB
IMG_4958
2/6/2561 9:55:38
Size (KB)  :  6,665 KB
IMG_4961
2/6/2561 9:56:08
Size (KB)  :  7,687 KB
IMG_4967
2/6/2561 9:57:00
Size (KB)  :  8,850 KB
IMG_4971
2/6/2561 9:57:22
Size (KB)  :  7,604 KB
IMG_4974
2/6/2561 9:58:14
Size (KB)  :  7,998 KB
IMG_4977
2/6/2561 9:58:32
Size (KB)  :  8,167 KB
IMG_4980
2/6/2561 9:59:06
Size (KB)  :  7,225 KB
IMG_4988
2/6/2561 9:59:48
Size (KB)  :  5,063 KB
IMG_4990
2/6/2561 9:59:58
Size (KB)  :  6,461 KB
IMG_4991
2/6/2561 10:00:04
Size (KB)  :  7,141 KB
IMG_5009
2/6/2561 10:08:42
Size (KB)  :  6,734 KB
IMG_5028
2/6/2561 10:21:42
Size (KB)  :  6,678 KB
IMG_5031
2/6/2561 10:22:02
Size (KB)  :  5,898 KB
IMG_5041
2/6/2561 10:23:34
Size (KB)  :  9,121 KB
IMG_5044
2/6/2561 10:23:54
Size (KB)  :  7,985 KB
IMG_5047
2/6/2561 10:24:04
Size (KB)  :  8,519 KB
IMG_5054
2/6/2561 10:24:46
Size (KB)  :  8,320 KB
IMG_5059
2/6/2561 10:25:18
Size (KB)  :  8,634 KB
IMG_5060
2/6/2561 10:25:22
Size (KB)  :  8,785 KB
IMG_5062
2/6/2561 10:25:28
Size (KB)  :  8,341 KB
IMG_5064
2/6/2561 10:25:48
Size (KB)  :  8,345 KB
IMG_5065
2/6/2561 10:26:08
Size (KB)  :  8,794 KB
IMG_5071
2/6/2561 10:27:06
Size (KB)  :  8,140 KB
IMG_5073
2/6/2561 10:28:10
Size (KB)  :  8,930 KB
IMG_5074
2/6/2561 10:28:34
Size (KB)  :  8,110 KB
IMG_5080
2/6/2561 10:29:48
Size (KB)  :  9,439 KB
IMG_5084
2/6/2561 10:30:32
Size (KB)  :  6,748 KB
IMG_5099
2/6/2561 10:36:10
Size (KB)  :  8,629 KB
IMG_5103
2/6/2561 10:36:30
Size (KB)  :  8,772 KB
IMG_5109
2/6/2561 10:40:00
Size (KB)  :  8,912 KB
IMG_5112
2/6/2561 10:43:06
Size (KB)  :  8,335 KB
IMG_5123
2/6/2561 10:45:32
Size (KB)  :  8,753 KB
IMG_5128
2/6/2561 11:01:08
Size (KB)  :  8,460 KB
IMG_5145
2/6/2561 11:05:22
Size (KB)  :  7,905 KB
IMG_5184
2/6/2561 11:13:18
Size (KB)  :  8,491 KB
IMG_5196
2/6/2561 11:17:02
Size (KB)  :  8,936 KB
IMG_5200
2/6/2561 11:21:48
Size (KB)  :  8,960 KB
IMG_5204
2/6/2561 11:22:40
Size (KB)  :  8,364 KB
IMG_5205
2/6/2561 11:24:00
Size (KB)  :  8,875 KB
IMG_5212
2/6/2561 11:25:42
Size (KB)  :  8,229 KB
IMG_5214
2/6/2561 11:26:44
Size (KB)  :  8,619 KB
IMG_5217
2/6/2561 11:27:02
Size (KB)  :  8,349 KB
IMG_5218
2/6/2561 11:27:48
Size (KB)  :  8,156 KB
IMG_5219
2/6/2561 11:27:50
Size (KB)  :  8,236 KB
IMG_5253
2/6/2561 11:38:38
Size (KB)  :  7,757 KB
IMG_5265
2/6/2561 11:45:36
Size (KB)  :  7,995 KB
IMG_5266
2/6/2561 11:45:38
Size (KB)  :  8,119 KB
IMG_5276
2/6/2561 11:54:28
Size (KB)  :  7,872 KB
Pages:     1