ฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_2264
13/4/2561 9:36:02
Size (KB)  :  8,274 KB
IMG_2265
13/4/2561 9:38:48
Size (KB)  :  7,386 KB
IMG_2266
13/4/2561 9:39:20
Size (KB)  :  6,666 KB
IMG_2268
13/4/2561 9:45:32
Size (KB)  :  5,591 KB
IMG_2269
13/4/2561 9:48:24
Size (KB)  :  7,597 KB
IMG_2270
13/4/2561 9:48:26
Size (KB)  :  6,852 KB
IMG_2271
13/4/2561 9:49:02
Size (KB)  :  7,800 KB
IMG_2272
13/4/2561 9:49:22
Size (KB)  :  6,356 KB
IMG_2273
13/4/2561 9:50:28
Size (KB)  :  6,772 KB
IMG_2274
13/4/2561 9:50:42
Size (KB)  :  7,425 KB
IMG_2275
13/4/2561 9:51:42
Size (KB)  :  7,182 KB
IMG_2276
13/4/2561 9:51:44
Size (KB)  :  7,793 KB
IMG_2277
13/4/2561 9:51:48
Size (KB)  :  7,480 KB
IMG_2278
13/4/2561 9:51:50
Size (KB)  :  7,254 KB
IMG_2279
13/4/2561 9:52:00
Size (KB)  :  7,306 KB
IMG_2280
13/4/2561 9:52:06
Size (KB)  :  7,520 KB
IMG_2281
13/4/2561 9:52:18
Size (KB)  :  8,247 KB
IMG_2282
13/4/2561 9:52:44
Size (KB)  :  7,379 KB
IMG_2283
13/4/2561 9:53:06
Size (KB)  :  7,240 KB
IMG_2284
13/4/2561 9:53:08
Size (KB)  :  7,143 KB
IMG_2285
13/4/2561 9:53:12
Size (KB)  :  7,091 KB
IMG_2286
13/4/2561 9:54:48
Size (KB)  :  6,336 KB
IMG_2287
13/4/2561 9:54:50
Size (KB)  :  5,815 KB
IMG_2288
13/4/2561 9:55:04
Size (KB)  :  7,320 KB
IMG_2289
13/4/2561 9:56:04
Size (KB)  :  5,667 KB
IMG_2290
13/4/2561 9:56:48
Size (KB)  :  7,372 KB
IMG_2291
13/4/2561 9:57:42
Size (KB)  :  7,448 KB
IMG_2292
13/4/2561 9:59:26
Size (KB)  :  9,287 KB
IMG_2293
13/4/2561 9:59:30
Size (KB)  :  6,516 KB
IMG_2294
13/4/2561 9:59:58
Size (KB)  :  7,842 KB
IMG_2295
13/4/2561 10:00:00
Size (KB)  :  8,278 KB
IMG_2296
13/4/2561 10:01:56
Size (KB)  :  7,829 KB
IMG_2297
13/4/2561 10:01:56
Size (KB)  :  6,777 KB
IMG_2300
13/4/2561 10:03:00
Size (KB)  :  6,658 KB
IMG_2301
13/4/2561 10:03:16
Size (KB)  :  10,143 KB
IMG_2303
13/4/2561 10:03:30
Size (KB)  :  6,823 KB
IMG_2304
13/4/2561 10:03:40
Size (KB)  :  7,003 KB
IMG_2305
13/4/2561 10:03:46
Size (KB)  :  6,210 KB
IMG_2306
13/4/2561 10:04:34
Size (KB)  :  7,405 KB
IMG_2307
13/4/2561 10:04:38
Size (KB)  :  6,689 KB
IMG_2308
13/4/2561 10:04:44
Size (KB)  :  6,851 KB
IMG_2309
13/4/2561 10:04:56
Size (KB)  :  7,742 KB
IMG_2313
13/4/2561 10:05:34
Size (KB)  :  7,148 KB
IMG_2315
13/4/2561 10:06:04
Size (KB)  :  7,541 KB
IMG_2316
13/4/2561 10:06:16
Size (KB)  :  7,174 KB
IMG_2317
13/4/2561 10:07:22
Size (KB)  :  7,272 KB
IMG_2318
13/4/2561 10:07:40
Size (KB)  :  6,965 KB
IMG_2319
13/4/2561 10:07:42
Size (KB)  :  6,827 KB
IMG_2321
13/4/2561 10:08:08
Size (KB)  :  8,636 KB
IMG_2322
13/4/2561 10:08:30
Size (KB)  :  9,579 KB
IMG_2324
13/4/2561 10:09:40
Size (KB)  :  8,887 KB
IMG_2325
13/4/2561 10:13:54
Size (KB)  :  9,172 KB
IMG_2328
13/4/2561 10:14:24
Size (KB)  :  8,289 KB
IMG_2329
13/4/2561 10:14:26
Size (KB)  :  8,086 KB
IMG_2332
13/4/2561 10:14:50
Size (KB)  :  8,246 KB
IMG_2333
13/4/2561 10:14:54
Size (KB)  :  7,060 KB
IMG_2334
13/4/2561 10:14:58
Size (KB)  :  6,252 KB
IMG_2335
13/4/2561 10:16:04
Size (KB)  :  6,117 KB
IMG_2336
13/4/2561 10:16:24
Size (KB)  :  11,811 KB
IMG_2338
13/4/2561 10:17:00
Size (KB)  :  9,272 KB
IMG_2340
13/4/2561 10:17:56
Size (KB)  :  6,199 KB
IMG_2341
13/4/2561 10:18:08
Size (KB)  :  6,609 KB
IMG_2342
13/4/2561 10:18:14
Size (KB)  :  6,096 KB
IMG_2343
13/4/2561 10:18:22
Size (KB)  :  7,572 KB
IMG_2344
13/4/2561 10:18:26
Size (KB)  :  6,934 KB
IMG_2347
13/4/2561 10:19:02
Size (KB)  :  5,984 KB
IMG_2348
13/4/2561 10:19:14
Size (KB)  :  6,089 KB
IMG_2349
13/4/2561 10:19:26
Size (KB)  :  5,931 KB
IMG_2350
13/4/2561 10:19:36
Size (KB)  :  6,756 KB
IMG_2353
13/4/2561 10:20:16
Size (KB)  :  6,513 KB
IMG_2355
13/4/2561 10:20:30
Size (KB)  :  7,510 KB
IMG_2360
13/4/2561 10:21:48
Size (KB)  :  9,983 KB
IMG_2361
13/4/2561 10:28:38
Size (KB)  :  8,674 KB
IMG_2362
13/4/2561 10:28:40
Size (KB)  :  6,148 KB
IMG_2363
13/4/2561 10:28:42
Size (KB)  :  7,282 KB
IMG_2364
13/4/2561 10:28:44
Size (KB)  :  6,258 KB
IMG_2365
13/4/2561 10:28:46
Size (KB)  :  7,624 KB
IMG_2366
13/4/2561 10:29:28
Size (KB)  :  5,643 KB
IMG_2367
13/4/2561 10:29:32
Size (KB)  :  5,651 KB
IMG_2368
13/4/2561 10:29:34
Size (KB)  :  5,584 KB
IMG_2369
13/4/2561 10:29:38
Size (KB)  :  5,399 KB
IMG_2370
13/4/2561 10:29:40
Size (KB)  :  5,925 KB
IMG_2371
13/4/2561 10:29:42
Size (KB)  :  5,214 KB
IMG_2372
13/4/2561 10:29:46
Size (KB)  :  5,620 KB
IMG_2373
13/4/2561 10:30:28
Size (KB)  :  6,925 KB
IMG_2375
13/4/2561 10:30:56
Size (KB)  :  6,802 KB
IMG_2376
13/4/2561 10:30:58
Size (KB)  :  6,886 KB
IMG_2377
13/4/2561 10:31:04
Size (KB)  :  6,831 KB
IMG_2379
13/4/2561 10:32:24
Size (KB)  :  7,743 KB
IMG_2385
13/4/2561 10:33:26
Size (KB)  :  6,879 KB
IMG_2388
13/4/2561 10:40:00
Size (KB)  :  5,756 KB
IMG_2389
13/4/2561 10:40:02
Size (KB)  :  4,872 KB
IMG_2391
13/4/2561 10:40:12
Size (KB)  :  6,030 KB
IMG_2392
13/4/2561 10:40:24
Size (KB)  :  6,167 KB
IMG_2394
13/4/2561 10:40:30
Size (KB)  :  5,967 KB
IMG_2395
13/4/2561 10:40:32
Size (KB)  :  5,707 KB
IMG_2398
13/4/2561 10:41:40
Size (KB)  :  7,488 KB
IMG_2406
13/4/2561 10:49:56
Size (KB)  :  5,915 KB
IMG_2408
13/4/2561 10:50:08
Size (KB)  :  7,047 KB
IMG_2409
13/4/2561 10:50:12
Size (KB)  :  5,447 KB
Pages:     1 2