ฉลองวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย(บ้านเหล่า) อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2018 พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_6951
17/2/2561 9:48:44
Size (KB)  :  3,215 KB
IMG_6952
17/2/2561 9:48:54
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_6953
17/2/2561 9:50:32
Size (KB)  :  4,773 KB
IMG_6954
17/2/2561 9:51:06
Size (KB)  :  3,730 KB
IMG_6955
17/2/2561 9:51:08
Size (KB)  :  4,327 KB
IMG_6956
17/2/2561 9:51:12
Size (KB)  :  3,583 KB
IMG_6957
17/2/2561 9:51:18
Size (KB)  :  3,764 KB
IMG_6958
17/2/2561 9:51:56
Size (KB)  :  4,033 KB
IMG_6959
17/2/2561 9:52:44
Size (KB)  :  2,905 KB
IMG_6960
17/2/2561 9:53:16
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_6961
17/2/2561 9:53:32
Size (KB)  :  3,432 KB
IMG_6962
17/2/2561 9:54:38
Size (KB)  :  4,281 KB
IMG_6963
17/2/2561 9:54:40
Size (KB)  :  3,455 KB
IMG_6965
17/2/2561 9:54:48
Size (KB)  :  3,364 KB
IMG_6966
17/2/2561 9:55:26
Size (KB)  :  4,628 KB
IMG_6967
17/2/2561 9:55:44
Size (KB)  :  3,842 KB
IMG_6968
17/2/2561 9:57:34
Size (KB)  :  3,329 KB
IMG_6969
17/2/2561 9:57:34
Size (KB)  :  3,316 KB
IMG_6970
17/2/2561 9:57:34
Size (KB)  :  3,280 KB
IMG_6971
17/2/2561 9:57:36
Size (KB)  :  3,843 KB
IMG_6972
17/2/2561 9:57:38
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_6973
17/2/2561 9:58:54
Size (KB)  :  4,670 KB
IMG_6974
17/2/2561 9:59:04
Size (KB)  :  3,549 KB
IMG_6975
17/2/2561 9:59:30
Size (KB)  :  3,457 KB
IMG_6976
17/2/2561 9:59:30
Size (KB)  :  3,422 KB
IMG_6977
17/2/2561 9:59:34
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_6978
17/2/2561 9:59:36
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_6979
17/2/2561 9:59:38
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_6980
17/2/2561 9:59:38
Size (KB)  :  3,191 KB
IMG_6981
17/2/2561 9:59:48
Size (KB)  :  4,191 KB
IMG_6982
17/2/2561 9:59:50
Size (KB)  :  3,529 KB
IMG_6983
17/2/2561 10:00:04
Size (KB)  :  2,597 KB
IMG_6984
17/2/2561 10:00:18
Size (KB)  :  3,703 KB
IMG_6985
17/2/2561 10:00:42
Size (KB)  :  4,171 KB
IMG_6986
17/2/2561 10:00:42
Size (KB)  :  4,331 KB
IMG_6987
17/2/2561 10:01:00
Size (KB)  :  4,555 KB
IMG_6988
17/2/2561 10:01:12
Size (KB)  :  3,814 KB
IMG_6989
17/2/2561 10:01:16
Size (KB)  :  3,872 KB
IMG_6990
17/2/2561 10:01:18
Size (KB)  :  3,653 KB
IMG_6991
17/2/2561 10:01:20
Size (KB)  :  3,729 KB
IMG_6992
17/2/2561 10:01:22
Size (KB)  :  3,947 KB
IMG_6993
17/2/2561 10:01:40
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_6994
17/2/2561 10:01:56
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_6995
17/2/2561 10:02:02
Size (KB)  :  3,897 KB
IMG_6996
17/2/2561 10:02:02
Size (KB)  :  3,876 KB
IMG_6997
17/2/2561 10:02:12
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_6998
17/2/2561 10:02:20
Size (KB)  :  3,584 KB
IMG_6999
17/2/2561 10:02:22
Size (KB)  :  3,799 KB
IMG_7000
17/2/2561 10:02:28
Size (KB)  :  3,688 KB
IMG_7001
17/2/2561 10:02:34
Size (KB)  :  3,777 KB
IMG_7002
17/2/2561 10:02:40
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_7003
17/2/2561 10:02:46
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_7004
17/2/2561 10:02:48
Size (KB)  :  3,208 KB
IMG_7005
17/2/2561 10:02:50
Size (KB)  :  3,106 KB
IMG_7006
17/2/2561 10:02:50
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_7007
17/2/2561 10:02:56
Size (KB)  :  3,984 KB
IMG_7008
17/2/2561 10:02:56
Size (KB)  :  3,914 KB
IMG_7009
17/2/2561 10:03:02
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_7010
17/2/2561 10:03:02
Size (KB)  :  3,657 KB
IMG_7011
17/2/2561 10:03:18
Size (KB)  :  3,226 KB
IMG_7012
17/2/2561 10:03:28
Size (KB)  :  3,745 KB
IMG_7013
17/2/2561 10:03:28
Size (KB)  :  3,457 KB
IMG_7014
17/2/2561 10:03:40
Size (KB)  :  4,622 KB
IMG_7015
17/2/2561 10:03:50
Size (KB)  :  3,607 KB
IMG_7016
17/2/2561 10:03:50
Size (KB)  :  3,623 KB
IMG_7017
17/2/2561 10:03:52
Size (KB)  :  4,119 KB
IMG_7018
17/2/2561 10:03:52
Size (KB)  :  4,101 KB
IMG_7019
17/2/2561 10:04:02
Size (KB)  :  4,621 KB
IMG_7020
17/2/2561 10:04:14
Size (KB)  :  8,187 KB
IMG_7021
17/2/2561 10:04:18
Size (KB)  :  7,179 KB
IMG_7022
17/2/2561 10:04:26
Size (KB)  :  7,412 KB
IMG_7023
17/2/2561 10:04:46
Size (KB)  :  7,762 KB
IMG_7024
17/2/2561 10:05:04
Size (KB)  :  3,918 KB
IMG_7025
17/2/2561 10:05:08
Size (KB)  :  4,389 KB
IMG_7026
17/2/2561 10:05:16
Size (KB)  :  3,597 KB
IMG_7027
17/2/2561 10:05:18
Size (KB)  :  3,831 KB
IMG_7028
17/2/2561 10:05:24
Size (KB)  :  3,807 KB
IMG_7029
17/2/2561 10:05:42
Size (KB)  :  4,173 KB
IMG_7030
17/2/2561 10:06:00
Size (KB)  :  4,003 KB
IMG_7031
17/2/2561 10:06:02
Size (KB)  :  3,888 KB
IMG_7032
17/2/2561 10:06:08
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_7033
17/2/2561 10:06:10
Size (KB)  :  4,155 KB
IMG_7034
17/2/2561 10:06:18
Size (KB)  :  3,625 KB
IMG_7035
17/2/2561 10:06:18
Size (KB)  :  4,182 KB
IMG_7036
17/2/2561 10:06:18
Size (KB)  :  4,132 KB
IMG_7037
17/2/2561 10:06:18
Size (KB)  :  4,123 KB
IMG_7038
17/2/2561 10:06:24
Size (KB)  :  3,097 KB
IMG_7039
17/2/2561 10:06:24
Size (KB)  :  3,125 KB
IMG_7040
17/2/2561 10:06:24
Size (KB)  :  3,155 KB
IMG_7041
17/2/2561 10:06:26
Size (KB)  :  3,163 KB
IMG_7042
17/2/2561 10:06:28
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_7043
17/2/2561 10:06:30
Size (KB)  :  4,384 KB
IMG_7044
17/2/2561 10:06:30
Size (KB)  :  4,107 KB
IMG_7045
17/2/2561 10:06:34
Size (KB)  :  4,050 KB
IMG_7046
17/2/2561 10:06:46
Size (KB)  :  4,201 KB
IMG_7047
17/2/2561 10:06:46
Size (KB)  :  4,248 KB
IMG_7048
17/2/2561 10:06:50
Size (KB)  :  4,504 KB
IMG_7049
17/2/2561 10:06:52
Size (KB)  :  4,474 KB
IMG_7050
17/2/2561 10:07:00
Size (KB)  :  4,922 KB
IMG_7051
17/2/2561 10:07:00
Size (KB)  :  4,973 KB
Pages:     1 2 3 4