เปิดเสกวัดนักบุญเปโตร อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2016

Thumbnail Image Table
วัดวาปี (1).JPG
2/4/2559 9:19:24
Size (KB)  :  6,488 KB
วัดวาปี (2).JPG
2/4/2559 9:20:46
Size (KB)  :  5,174 KB
วัดวาปี (4).JPG
2/4/2559 9:22:32
Size (KB)  :  2,534 KB
วัดวาปี (5).JPG
2/4/2559 9:29:56
Size (KB)  :  3,111 KB
วัดวาปี (6).JPG
2/4/2559 9:30:22
Size (KB)  :  3,291 KB
วัดวาปี (7).JPG
2/4/2559 9:30:32
Size (KB)  :  3,122 KB
วัดวาปี (9).JPG
2/4/2559 9:33:50
Size (KB)  :  3,421 KB
วัดวาปี (10).JPG
2/4/2559 9:35:42
Size (KB)  :  3,726 KB
วัดวาปี (12).JPG
2/4/2559 9:38:34
Size (KB)  :  2,697 KB
วัดวาปี (14).JPG
2/4/2559 9:39:14
Size (KB)  :  2,691 KB
วัดวาปี (17).JPG
2/4/2559 9:40:56
Size (KB)  :  2,831 KB
วัดวาปี (18).JPG
2/4/2559 9:41:32
Size (KB)  :  3,333 KB
วัดวาปี (19).JPG
2/4/2559 9:42:50
Size (KB)  :  2,648 KB
วัดวาปี (20).JPG
2/4/2559 9:43:54
Size (KB)  :  3,604 KB
วัดวาปี (21).JPG
2/4/2559 9:44:58
Size (KB)  :  2,361 KB
วัดวาปี (22).JPG
2/4/2559 9:47:56
Size (KB)  :  2,274 KB
วัดวาปี (23).JPG
2/4/2559 9:49:30
Size (KB)  :  3,402 KB
วัดวาปี (24).JPG
2/4/2559 9:49:32
Size (KB)  :  2,768 KB
วัดวาปี (25).JPG
2/4/2559 9:55:52
Size (KB)  :  2,277 KB
วัดวาปี (26).JPG
2/4/2559 9:57:12
Size (KB)  :  4,051 KB
วัดวาปี (27).JPG
2/4/2559 9:57:22
Size (KB)  :  4,001 KB
วัดวาปี (28).JPG
2/4/2559 9:58:08
Size (KB)  :  2,913 KB
วัดวาปี (29).JPG
2/4/2559 9:58:08
Size (KB)  :  2,940 KB
วัดวาปี (31).JPG
2/4/2559 9:59:04
Size (KB)  :  2,385 KB
วัดวาปี (37).JPG
2/4/2559 10:03:48
Size (KB)  :  2,415 KB
วัดวาปี (38).JPG
2/4/2559 10:04:34
Size (KB)  :  3,043 KB
วัดวาปี (39).JPG
2/4/2559 10:04:52
Size (KB)  :  3,012 KB
วัดวาปี (40).JPG
2/4/2559 10:05:14
Size (KB)  :  3,361 KB
วัดวาปี (41).JPG
2/4/2559 10:06:28
Size (KB)  :  3,445 KB
วัดวาปี (42).JPG
2/4/2559 10:06:38
Size (KB)  :  4,726 KB
วัดวาปี (43).JPG
2/4/2559 10:06:44
Size (KB)  :  4,979 KB
วัดวาปี (44).JPG
2/4/2559 10:06:54
Size (KB)  :  5,459 KB
วัดวาปี (45).JPG
2/4/2559 10:06:56
Size (KB)  :  5,407 KB
วัดวาปี (46).JPG
2/4/2559 10:07:02
Size (KB)  :  5,161 KB
วัดวาปี (47).JPG
2/4/2559 10:07:02
Size (KB)  :  5,060 KB
วัดวาปี (48).JPG
2/4/2559 10:07:02
Size (KB)  :  4,894 KB
วัดวาปี (49).JPG
2/4/2559 10:07:04
Size (KB)  :  5,004 KB
วัดวาปี (50).JPG
2/4/2559 10:07:04
Size (KB)  :  4,504 KB
วัดวาปี (51).JPG
2/4/2559 10:07:04
Size (KB)  :  4,604 KB
วัดวาปี (52).JPG
2/4/2559 10:07:20
Size (KB)  :  2,766 KB
วัดวาปี (53).JPG
2/4/2559 10:07:26
Size (KB)  :  3,268 KB
วัดวาปี (54).JPG
2/4/2559 10:07:40
Size (KB)  :  3,419 KB
วัดวาปี (55).JPG
2/4/2559 10:07:50
Size (KB)  :  2,681 KB
วัดวาปี (56).JPG
2/4/2559 10:08:16
Size (KB)  :  2,851 KB
วัดวาปี (57).JPG
2/4/2559 10:08:56
Size (KB)  :  2,921 KB
วัดวาปี (58).JPG
2/4/2559 10:09:00
Size (KB)  :  3,269 KB
วัดวาปี (59).JPG
2/4/2559 10:09:14
Size (KB)  :  3,027 KB
วัดวาปี (60).JPG
2/4/2559 10:09:20
Size (KB)  :  2,670 KB
วัดวาปี (61).JPG
2/4/2559 10:09:22
Size (KB)  :  2,707 KB
วัดวาปี (62).JPG
2/4/2559 10:09:38
Size (KB)  :  2,506 KB
วัดวาปี (63).JPG
2/4/2559 10:10:14
Size (KB)  :  3,386 KB
วัดวาปี (64).JPG
2/4/2559 10:10:28
Size (KB)  :  2,781 KB
วัดวาปี (65).JPG
2/4/2559 10:10:42
Size (KB)  :  2,732 KB
วัดวาปี (66).JPG
2/4/2559 10:10:54
Size (KB)  :  2,562 KB
วัดวาปี (67).JPG
2/4/2559 10:11:02
Size (KB)  :  3,521 KB
วัดวาปี (68).JPG
2/4/2559 10:11:20
Size (KB)  :  2,206 KB
วัดวาปี (69).JPG
2/4/2559 10:11:40
Size (KB)  :  2,261 KB
วัดวาปี (70).JPG
2/4/2559 10:12:08
Size (KB)  :  3,888 KB
วัดวาปี (71).JPG
2/4/2559 10:12:08
Size (KB)  :  3,804 KB
วัดวาปี (72).JPG
2/4/2559 10:12:10
Size (KB)  :  3,848 KB
วัดวาปี (73).JPG
2/4/2559 10:12:10
Size (KB)  :  3,664 KB
วัดวาปี (74).JPG
2/4/2559 10:12:38
Size (KB)  :  4,237 KB
วัดวาปี (75).JPG
2/4/2559 10:12:46
Size (KB)  :  3,788 KB
วัดวาปี (76).JPG
2/4/2559 10:12:56
Size (KB)  :  4,008 KB
วัดวาปี (77).JPG
2/4/2559 10:12:58
Size (KB)  :  4,163 KB
วัดวาปี (78).JPG
2/4/2559 10:12:58
Size (KB)  :  4,064 KB
วัดวาปี (79).JPG
2/4/2559 10:12:58
Size (KB)  :  4,157 KB
วัดวาปี (80).JPG
2/4/2559 10:13:00
Size (KB)  :  4,107 KB
วัดวาปี (81).JPG
2/4/2559 10:13:02
Size (KB)  :  5,034 KB
วัดวาปี (82).JPG
2/4/2559 10:13:02
Size (KB)  :  5,059 KB
วัดวาปี (83).JPG
2/4/2559 10:13:04
Size (KB)  :  4,476 KB
วัดวาปี (84).JPG
2/4/2559 10:13:04
Size (KB)  :  4,091 KB
วัดวาปี (85).JPG
2/4/2559 10:13:06
Size (KB)  :  4,217 KB
วัดวาปี (86).JPG
2/4/2559 10:13:06
Size (KB)  :  4,220 KB
วัดวาปี (87).JPG
2/4/2559 10:13:08
Size (KB)  :  4,008 KB
วัดวาปี (88).JPG
2/4/2559 10:13:10
Size (KB)  :  4,264 KB
วัดวาปี (89).JPG
2/4/2559 10:13:10
Size (KB)  :  4,309 KB
วัดวาปี (90).JPG
2/4/2559 10:13:12
Size (KB)  :  4,758 KB
วัดวาปี (91).JPG
2/4/2559 10:13:12
Size (KB)  :  4,199 KB
วัดวาปี (92).JPG
2/4/2559 10:13:14
Size (KB)  :  4,196 KB
วัดวาปี (93).JPG
2/4/2559 10:13:16
Size (KB)  :  4,001 KB
วัดวาปี (94).JPG
2/4/2559 10:13:16
Size (KB)  :  4,415 KB
วัดวาปี (95).JPG
2/4/2559 10:13:18
Size (KB)  :  4,572 KB
วัดวาปี (96).JPG
2/4/2559 10:13:18
Size (KB)  :  4,628 KB
วัดวาปี (97).JPG
2/4/2559 10:13:18
Size (KB)  :  4,445 KB
วัดวาปี (98).JPG
2/4/2559 10:13:20
Size (KB)  :  4,375 KB
วัดวาปี (99).JPG
2/4/2559 10:13:20
Size (KB)  :  4,151 KB
วัดวาปี (100).JPG
2/4/2559 10:13:20
Size (KB)  :  3,943 KB
วัดวาปี (101).JPG
2/4/2559 10:13:22
Size (KB)  :  3,811 KB
วัดวาปี (102).JPG
2/4/2559 10:13:22
Size (KB)  :  4,042 KB
วัดวาปี (103).JPG
2/4/2559 10:13:24
Size (KB)  :  3,675 KB
วัดวาปี (104).JPG
2/4/2559 10:13:24
Size (KB)  :  3,392 KB
วัดวาปี (105).JPG
2/4/2559 10:13:24
Size (KB)  :  3,180 KB
วัดวาปี (106).JPG
2/4/2559 10:13:26
Size (KB)  :  3,403 KB
วัดวาปี (107).JPG
2/4/2559 10:13:26
Size (KB)  :  3,448 KB
วัดวาปี (108).JPG
2/4/2559 10:13:46
Size (KB)  :  3,862 KB
วัดวาปี (109).JPG
2/4/2559 10:14:06
Size (KB)  :  5,423 KB
วัดวาปี (110).JPG
2/4/2559 10:14:08
Size (KB)  :  4,884 KB
วัดวาปี (111).JPG
2/4/2559 10:14:36
Size (KB)  :  4,177 KB
วัดวาปี (112).JPG
2/4/2559 10:14:38
Size (KB)  :  6,136 KB
Pages:     1 2 3 4