ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ๋ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
_MG_7020.JPG
19/3/2559 10:38:58
Size (KB)  :  3,091 KB
_MG_7021.JPG
19/3/2559 10:39:02
Size (KB)  :  2,905 KB
_MG_7023.JPG
19/3/2559 10:39:12
Size (KB)  :  2,900 KB
_MG_7025.JPG
19/3/2559 10:39:30
Size (KB)  :  2,250 KB
_MG_7027.JPG
19/3/2559 10:40:32
Size (KB)  :  3,779 KB
_MG_7032.JPG
19/3/2559 10:41:16
Size (KB)  :  3,071 KB
_MG_7033.JPG
19/3/2559 10:41:54
Size (KB)  :  3,227 KB
_MG_7035.JPG
19/3/2559 10:47:40
Size (KB)  :  2,667 KB
_MG_7037.JPG
19/3/2559 10:47:54
Size (KB)  :  2,400 KB
_MG_7038.JPG
19/3/2559 10:48:00
Size (KB)  :  2,723 KB
_MG_7041.JPG
19/3/2559 10:48:36
Size (KB)  :  2,436 KB
_MG_7043.JPG
19/3/2559 10:48:58
Size (KB)  :  2,750 KB
_MG_7046.JPG
19/3/2559 10:49:28
Size (KB)  :  2,479 KB
_MG_7047.JPG
19/3/2559 10:49:36
Size (KB)  :  2,584 KB
_MG_7048.JPG
19/3/2559 10:50:00
Size (KB)  :  2,755 KB
_MG_7049.JPG
19/3/2559 10:50:08
Size (KB)  :  2,713 KB
_MG_7050.JPG
19/3/2559 10:50:18
Size (KB)  :  3,127 KB
_MG_7052.JPG
19/3/2559 10:50:46
Size (KB)  :  2,821 KB
_MG_7053.JPG
19/3/2559 10:50:54
Size (KB)  :  2,512 KB
_MG_7056.JPG
19/3/2559 10:51:04
Size (KB)  :  2,818 KB
_MG_7057.JPG
19/3/2559 10:55:08
Size (KB)  :  2,850 KB
_MG_7058.JPG
19/3/2559 10:55:40
Size (KB)  :  2,359 KB
_MG_7061.JPG
19/3/2559 10:56:30
Size (KB)  :  2,979 KB
_MG_7062.JPG
19/3/2559 10:56:34
Size (KB)  :  2,679 KB
_MG_7063.JPG
19/3/2559 10:56:48
Size (KB)  :  2,793 KB
_MG_7064.JPG
19/3/2559 10:58:20
Size (KB)  :  2,729 KB
_MG_7065.JPG
19/3/2559 10:58:22
Size (KB)  :  2,744 KB
_MG_7066.JPG
19/3/2559 10:58:28
Size (KB)  :  2,968 KB
_MG_7067.JPG
19/3/2559 10:58:32
Size (KB)  :  2,706 KB
_MG_7068.JPG
19/3/2559 10:58:48
Size (KB)  :  2,655 KB
_MG_7069.JPG
19/3/2559 10:58:52
Size (KB)  :  2,702 KB
_MG_7070.JPG
19/3/2559 10:59:26
Size (KB)  :  3,103 KB
_MG_7071.JPG
19/3/2559 10:59:32
Size (KB)  :  3,217 KB
_MG_7072.JPG
19/3/2559 10:59:36
Size (KB)  :  2,855 KB
_MG_7073.JPG
19/3/2559 10:59:58
Size (KB)  :  2,764 KB
_MG_7075.JPG
19/3/2559 11:00:04
Size (KB)  :  2,533 KB
_MG_7077.JPG
19/3/2559 11:00:26
Size (KB)  :  2,783 KB
_MG_7078.JPG
19/3/2559 11:10:36
Size (KB)  :  2,604 KB
_MG_7079.JPG
19/3/2559 11:10:42
Size (KB)  :  3,065 KB
_MG_7080.JPG
19/3/2559 11:10:50
Size (KB)  :  2,855 KB
_MG_7081.JPG
19/3/2559 11:11:16
Size (KB)  :  3,335 KB
_MG_7082.JPG
19/3/2559 11:11:32
Size (KB)  :  3,260 KB
_MG_7083.JPG
19/3/2559 11:11:38
Size (KB)  :  2,951 KB
_MG_7086.JPG
19/3/2559 11:23:14
Size (KB)  :  2,437 KB
_MG_7087.JPG
19/3/2559 11:23:22
Size (KB)  :  2,597 KB
_MG_7088.JPG
19/3/2559 11:23:26
Size (KB)  :  2,583 KB
_MG_7089.JPG
19/3/2559 11:23:30
Size (KB)  :  2,686 KB
_MG_7090.JPG
19/3/2559 11:23:34
Size (KB)  :  2,744 KB
_MG_7091.JPG
19/3/2559 11:23:36
Size (KB)  :  2,728 KB
_MG_7092.JPG
19/3/2559 11:23:38
Size (KB)  :  2,735 KB
_MG_7093.JPG
19/3/2559 11:23:46
Size (KB)  :  2,743 KB
_MG_7094.JPG
19/3/2559 11:23:50
Size (KB)  :  2,837 KB
_MG_7095.JPG
19/3/2559 11:24:02
Size (KB)  :  2,664 KB
_MG_7096.JPG
19/3/2559 11:24:32
Size (KB)  :  2,412 KB
_MG_7097.JPG
19/3/2559 11:24:44
Size (KB)  :  2,850 KB
_MG_7099.JPG
19/3/2559 11:25:00
Size (KB)  :  3,169 KB
_MG_7100.JPG
19/3/2559 11:25:12
Size (KB)  :  3,029 KB
_MG_7101.JPG
19/3/2559 11:25:20
Size (KB)  :  2,702 KB
_MG_7102.JPG
19/3/2559 11:25:30
Size (KB)  :  2,773 KB
_MG_7103.JPG
19/3/2559 11:26:04
Size (KB)  :  2,622 KB
_MG_7104.JPG
19/3/2559 11:27:52
Size (KB)  :  2,809 KB
_MG_7105.JPG
19/3/2559 11:27:52
Size (KB)  :  3,085 KB
_MG_7106.JPG
19/3/2559 11:27:54
Size (KB)  :  2,805 KB
_MG_7107.JPG
19/3/2559 11:27:56
Size (KB)  :  2,973 KB
_MG_7108.JPG
19/3/2559 11:28:02
Size (KB)  :  3,463 KB
_MG_7109.JPG
19/3/2559 11:28:12
Size (KB)  :  2,911 KB
_MG_7110.JPG
19/3/2559 11:28:22
Size (KB)  :  3,087 KB
_MG_7111.JPG
19/3/2559 11:28:26
Size (KB)  :  3,432 KB
_MG_7112.JPG
19/3/2559 11:28:34
Size (KB)  :  3,325 KB
_MG_7113.JPG
19/3/2559 11:28:36
Size (KB)  :  2,915 KB
_MG_7114.JPG
19/3/2559 11:28:38
Size (KB)  :  3,083 KB
_MG_7115.JPG
19/3/2559 11:28:40
Size (KB)  :  2,969 KB
_MG_7116.JPG
19/3/2559 11:28:44
Size (KB)  :  3,165 KB
_MG_7117.JPG
19/3/2559 11:28:50
Size (KB)  :  2,549 KB
_MG_7118.JPG
19/3/2559 11:28:50
Size (KB)  :  2,798 KB
_MG_7119.JPG
19/3/2559 11:28:54
Size (KB)  :  2,674 KB
_MG_7120.JPG
19/3/2559 11:29:02
Size (KB)  :  2,724 KB
_MG_7121.JPG
19/3/2559 11:29:12
Size (KB)  :  2,892 KB
_MG_7122.JPG
19/3/2559 11:29:18
Size (KB)  :  2,941 KB
_MG_7123.JPG
19/3/2559 11:29:22
Size (KB)  :  2,915 KB
_MG_7124.JPG
19/3/2559 11:29:26
Size (KB)  :  3,058 KB
_MG_7125.JPG
19/3/2559 11:29:28
Size (KB)  :  2,975 KB
_MG_7127.JPG
19/3/2559 11:30:02
Size (KB)  :  2,840 KB
_MG_7128.JPG
19/3/2559 11:30:20
Size (KB)  :  3,450 KB
_MG_7129.JPG
19/3/2559 11:30:24
Size (KB)  :  3,531 KB
_MG_7130.JPG
19/3/2559 11:30:36
Size (KB)  :  2,891 KB
_MG_7131.JPG
19/3/2559 11:30:38
Size (KB)  :  2,854 KB
_MG_7132.JPG
19/3/2559 11:30:40
Size (KB)  :  2,883 KB
_MG_7133.JPG
19/3/2559 11:30:50
Size (KB)  :  2,777 KB
_MG_7134.JPG
19/3/2559 11:31:10
Size (KB)  :  2,685 KB
_MG_7135.JPG
19/3/2559 11:31:18
Size (KB)  :  2,662 KB
_MG_7136.JPG
19/3/2559 11:31:26
Size (KB)  :  2,739 KB
_MG_7137.JPG
19/3/2559 11:31:48
Size (KB)  :  3,137 KB
_MG_7138.JPG
19/3/2559 11:31:58
Size (KB)  :  3,115 KB
_MG_7139.JPG
19/3/2559 11:32:22
Size (KB)  :  2,484 KB
_MG_7140.JPG
19/3/2559 11:33:24
Size (KB)  :  2,740 KB
_MG_7141.JPG
19/3/2559 11:33:28
Size (KB)  :  2,581 KB
_MG_7142.JPG
19/3/2559 11:33:34
Size (KB)  :  2,770 KB
_MG_7143.JPG
19/3/2559 11:33:38
Size (KB)  :  3,256 KB
_MG_7144.JPG
19/3/2559 11:33:46
Size (KB)  :  3,000 KB
Pages:     1 2