เข้าเงียบพระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลฯ วันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2016 ณ สำนักมิสซังคาทอลิกฯ อ.เมือง จ.อุบลฯ

Thumbnail Image Table
_MG_5005.JPG
22/2/2559 17:34:40
Size (KB)  :  2,599 KB
_MG_5006.JPG
22/2/2559 17:34:42
Size (KB)  :  2,882 KB
_MG_5007.JPG
22/2/2559 17:34:48
Size (KB)  :  2,912 KB
_MG_5008.JPG
22/2/2559 17:35:02
Size (KB)  :  2,960 KB
_MG_5009.JPG
22/2/2559 17:35:06
Size (KB)  :  2,713 KB
_MG_5010.JPG
22/2/2559 17:35:08
Size (KB)  :  2,874 KB
_MG_5011.JPG
22/2/2559 17:36:32
Size (KB)  :  2,630 KB
_MG_5012.JPG
22/2/2559 17:57:48
Size (KB)  :  2,783 KB
_MG_5013.JPG
22/2/2559 17:57:52
Size (KB)  :  3,152 KB
_MG_5014.JPG
22/2/2559 17:57:56
Size (KB)  :  3,364 KB
_MG_5015.JPG
22/2/2559 17:58:02
Size (KB)  :  2,997 KB
_MG_5016.JPG
22/2/2559 17:58:18
Size (KB)  :  2,828 KB
_MG_5017.JPG
22/2/2559 17:58:36
Size (KB)  :  2,660 KB
_MG_5018.JPG
23/2/2559 8:53:50
Size (KB)  :  2,536 KB
_MG_5020.JPG
23/2/2559 8:54:44
Size (KB)  :  2,511 KB
_MG_5021.JPG
23/2/2559 8:54:54
Size (KB)  :  2,761 KB
_MG_5022.JPG
23/2/2559 8:59:44
Size (KB)  :  2,538 KB
_MG_5023.JPG
23/2/2559 9:01:12
Size (KB)  :  2,553 KB
_MG_5024.JPG
23/2/2559 9:01:18
Size (KB)  :  2,596 KB
_MG_5025.JPG
23/2/2559 9:01:20
Size (KB)  :  2,599 KB
_MG_5026.JPG
23/2/2559 9:01:22
Size (KB)  :  2,776 KB
_MG_5027.JPG
23/2/2559 9:01:28
Size (KB)  :  2,660 KB
_MG_5028.JPG
23/2/2559 9:28:12
Size (KB)  :  2,702 KB
_MG_5029.JPG
23/2/2559 10:12:50
Size (KB)  :  3,135 KB
_MG_5030.JPG
23/2/2559 10:12:58
Size (KB)  :  2,962 KB
_MG_5031.JPG
23/2/2559 10:13:06
Size (KB)  :  3,149 KB
_MG_5032.JPG
23/2/2559 10:13:10
Size (KB)  :  3,623 KB
_MG_5033.JPG
23/2/2559 10:13:12
Size (KB)  :  2,754 KB
_MG_5039.JPG
24/2/2559 8:55:14
Size (KB)  :  2,400 KB
_MG_5040.JPG
24/2/2559 8:59:28
Size (KB)  :  2,510 KB
_MG_5041.JPG
24/2/2559 8:59:44
Size (KB)  :  2,762 KB
_MG_5042.JPG
24/2/2559 9:02:38
Size (KB)  :  2,514 KB
_MG_5043.JPG
24/2/2559 9:02:58
Size (KB)  :  3,171 KB
_MG_5044.JPG
24/2/2559 9:03:06
Size (KB)  :  2,911 KB
_MG_5045.JPG
24/2/2559 9:03:08
Size (KB)  :  2,848 KB
_MG_5046.JPG
24/2/2559 9:03:16
Size (KB)  :  2,530 KB
_MG_5047.JPG
24/2/2559 9:17:32
Size (KB)  :  2,606 KB
_MG_5048.JPG
24/2/2559 9:17:36
Size (KB)  :  2,492 KB
_MG_5049.JPG
24/2/2559 9:17:38
Size (KB)  :  2,532 KB
_MG_5050.JPG
24/2/2559 9:17:54
Size (KB)  :  2,603 KB
_MG_5051.JPG
24/2/2559 9:18:18
Size (KB)  :  2,626 KB
_MG_5052.JPG
24/2/2559 9:24:00
Size (KB)  :  2,480 KB
_MG_5053.JPG
24/2/2559 9:24:08
Size (KB)  :  3,072 KB
_MG_5054.JPG
24/2/2559 9:24:12
Size (KB)  :  2,978 KB
_MG_5055.JPG
24/2/2559 9:24:16
Size (KB)  :  3,021 KB
_MG_5057.JPG
24/2/2559 9:24:50
Size (KB)  :  3,013 KB
Pages:     1