วันนักบวช พระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลฯ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2016 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ

Thumbnail Image Table
IMG_6588.JPG
13/2/2559 8:21:02
Size (KB)  :  2,517 KB
IMG_6589.JPG
13/2/2559 8:21:16
Size (KB)  :  3,888 KB
IMG_6590.JPG
13/2/2559 8:22:22
Size (KB)  :  2,672 KB
IMG_6591.JPG
13/2/2559 8:22:52
Size (KB)  :  2,745 KB
IMG_6592.JPG
13/2/2559 8:23:02
Size (KB)  :  2,660 KB
IMG_6593.JPG
13/2/2559 8:24:18
Size (KB)  :  2,952 KB
IMG_6595.JPG
13/2/2559 8:25:22
Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_6596.JPG
13/2/2559 8:25:28
Size (KB)  :  2,743 KB
IMG_6597.JPG
13/2/2559 8:26:14
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_6598.JPG
13/2/2559 8:26:52
Size (KB)  :  2,050 KB
IMG_6599.JPG
13/2/2559 8:26:58
Size (KB)  :  2,667 KB
IMG_6600.JPG
13/2/2559 8:28:38
Size (KB)  :  2,557 KB
IMG_6601.JPG
13/2/2559 8:29:08
Size (KB)  :  2,368 KB
IMG_6602.JPG
13/2/2559 8:35:32
Size (KB)  :  2,353 KB
IMG_6603.JPG
13/2/2559 8:36:10
Size (KB)  :  2,208 KB
IMG_6604.JPG
13/2/2559 8:36:16
Size (KB)  :  2,139 KB
IMG_6605.JPG
13/2/2559 8:36:22
Size (KB)  :  2,131 KB
IMG_6606.JPG
13/2/2559 8:38:20
Size (KB)  :  2,281 KB
IMG_6607.JPG
13/2/2559 8:38:26
Size (KB)  :  2,297 KB
IMG_6608.JPG
13/2/2559 8:38:58
Size (KB)  :  1,755 KB
IMG_6609.JPG
13/2/2559 8:39:22
Size (KB)  :  2,606 KB
IMG_6610.JPG
13/2/2559 8:42:34
Size (KB)  :  2,096 KB
IMG_6611.JPG
13/2/2559 8:44:18
Size (KB)  :  2,354 KB
IMG_6612.JPG
13/2/2559 8:44:58
Size (KB)  :  2,444 KB
IMG_6613.JPG
13/2/2559 8:45:36
Size (KB)  :  2,437 KB
IMG_6614.JPG
13/2/2559 8:50:38
Size (KB)  :  1,867 KB
IMG_6615.JPG
13/2/2559 8:52:32
Size (KB)  :  2,757 KB
IMG_6616.JPG
13/2/2559 8:53:06
Size (KB)  :  2,437 KB
IMG_6617.JPG
13/2/2559 8:53:14
Size (KB)  :  2,804 KB
IMG_6618.JPG
13/2/2559 8:53:54
Size (KB)  :  2,520 KB
IMG_6619.JPG
13/2/2559 8:54:28
Size (KB)  :  1,679 KB
IMG_6620.JPG
13/2/2559 8:55:52
Size (KB)  :  2,765 KB
IMG_6621.JPG
13/2/2559 8:57:30
Size (KB)  :  3,140 KB
IMG_6622.JPG
13/2/2559 8:58:20
Size (KB)  :  2,437 KB
IMG_6624.JPG
13/2/2559 9:11:08
Size (KB)  :  2,523 KB
IMG_6628.JPG
13/2/2559 9:20:10
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_6629.JPG
13/2/2559 9:20:22
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_6630.JPG
13/2/2559 9:21:06
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_6631.JPG
13/2/2559 9:22:42
Size (KB)  :  3,453 KB
IMG_6632.JPG
13/2/2559 9:22:52
Size (KB)  :  2,737 KB
IMG_6633.JPG
13/2/2559 9:23:20
Size (KB)  :  2,777 KB
IMG_6634.JPG
13/2/2559 9:23:44
Size (KB)  :  3,674 KB
IMG_6635.JPG
13/2/2559 9:24:06
Size (KB)  :  3,182 KB
IMG_6636.JPG
13/2/2559 9:24:12
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_6637.JPG
13/2/2559 9:24:20
Size (KB)  :  2,851 KB
IMG_6638.JPG
13/2/2559 9:24:34
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_6639.JPG
13/2/2559 9:25:22
Size (KB)  :  2,816 KB
IMG_6640.JPG
13/2/2559 9:27:10
Size (KB)  :  2,586 KB
IMG_6641.JPG
13/2/2559 9:27:18
Size (KB)  :  2,270 KB
IMG_6642.JPG
13/2/2559 9:27:42
Size (KB)  :  2,673 KB
IMG_6643.JPG
13/2/2559 9:28:50
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_6644.JPG
13/2/2559 9:29:14
Size (KB)  :  2,777 KB
IMG_6645.JPG
13/2/2559 9:30:06
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_6646.JPG
13/2/2559 9:30:52
Size (KB)  :  3,146 KB
IMG_6647.JPG
13/2/2559 9:33:58
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_6648.JPG
13/2/2559 9:34:26
Size (KB)  :  2,731 KB
IMG_6649.JPG
13/2/2559 9:42:36
Size (KB)  :  2,947 KB
IMG_6650.JPG
13/2/2559 9:49:46
Size (KB)  :  2,771 KB
IMG_6651.JPG
13/2/2559 9:51:20
Size (KB)  :  3,662 KB
IMG_6652.JPG
13/2/2559 9:51:30
Size (KB)  :  3,789 KB
IMG_6653.JPG
13/2/2559 9:52:00
Size (KB)  :  3,336 KB
IMG_6654.JPG
13/2/2559 9:52:08
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_6655.JPG
13/2/2559 9:53:24
Size (KB)  :  3,616 KB
IMG_6656.JPG
13/2/2559 9:54:00
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_6657.JPG
13/2/2559 9:55:30
Size (KB)  :  2,474 KB
IMG_6658.JPG
13/2/2559 9:58:30
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_6659.JPG
13/2/2559 10:00:40
Size (KB)  :  3,316 KB
IMG_6662.JPG
13/2/2559 10:28:30
Size (KB)  :  2,675 KB
IMG_6663.JPG
13/2/2559 10:28:34
Size (KB)  :  2,587 KB
IMG_6664.JPG
13/2/2559 10:34:10
Size (KB)  :  3,021 KB
IMG_6665.JPG
13/2/2559 10:34:14
Size (KB)  :  2,953 KB
IMG_6666.JPG
13/2/2559 10:34:16
Size (KB)  :  3,046 KB
IMG_6667.JPG
13/2/2559 10:41:06
Size (KB)  :  2,700 KB
IMG_6668.JPG
13/2/2559 10:43:26
Size (KB)  :  2,683 KB
IMG_6669.JPG
13/2/2559 10:43:50
Size (KB)  :  4,191 KB
IMG_6670.JPG
13/2/2559 10:43:50
Size (KB)  :  4,266 KB
IMG_6671.JPG
13/2/2559 10:43:52
Size (KB)  :  2,729 KB
IMG_6672.JPG
13/2/2559 10:43:52
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_6673.JPG
13/2/2559 10:43:54
Size (KB)  :  2,610 KB
IMG_6674.JPG
13/2/2559 10:43:54
Size (KB)  :  2,611 KB
IMG_6675.JPG
13/2/2559 10:43:58
Size (KB)  :  2,942 KB
IMG_6676.JPG
13/2/2559 10:43:58
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_6677.JPG
13/2/2559 10:43:58
Size (KB)  :  2,785 KB
IMG_6678.JPG
13/2/2559 10:44:00
Size (KB)  :  2,860 KB
IMG_6679.JPG
13/2/2559 10:44:00
Size (KB)  :  2,957 KB
IMG_6680.JPG
13/2/2559 10:44:00
Size (KB)  :  2,893 KB
IMG_6681.JPG
13/2/2559 10:44:02
Size (KB)  :  3,749 KB
IMG_6682.JPG
13/2/2559 10:44:04
Size (KB)  :  3,535 KB
IMG_6683.JPG
13/2/2559 10:44:04
Size (KB)  :  3,916 KB
IMG_6684.JPG
13/2/2559 10:44:06
Size (KB)  :  4,177 KB
IMG_6685.JPG
13/2/2559 10:44:06
Size (KB)  :  4,339 KB
IMG_6686.JPG
13/2/2559 10:44:06
Size (KB)  :  4,036 KB
IMG_6687.JPG
13/2/2559 10:44:06
Size (KB)  :  4,431 KB
IMG_6688.JPG
13/2/2559 10:44:08
Size (KB)  :  4,338 KB
IMG_6689.JPG
13/2/2559 10:44:08
Size (KB)  :  4,250 KB
IMG_6690.JPG
13/2/2559 10:44:08
Size (KB)  :  4,078 KB
IMG_6691.JPG
13/2/2559 10:44:08
Size (KB)  :  4,034 KB
IMG_6692.JPG
13/2/2559 10:44:12
Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_6693.JPG
13/2/2559 10:44:12
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_6694.JPG
13/2/2559 10:44:12
Size (KB)  :  2,870 KB
Pages:     1 2 3