วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2016 - ฉลองวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

Thumbnail Image Table
IMG_2972.JPG
14/5/2559 9:46:54
Size (KB)  :  2,849 KB
IMG_2973.JPG
14/5/2559 9:47:10
Size (KB)  :  4,139 KB
IMG_2974.JPG
14/5/2559 9:47:22
Size (KB)  :  2,851 KB
IMG_2975.JPG
14/5/2559 9:47:36
Size (KB)  :  2,982 KB
IMG_2976.JPG
14/5/2559 9:49:30
Size (KB)  :  4,224 KB
IMG_2979.JPG
14/5/2559 9:49:44
Size (KB)  :  3,342 KB
IMG_2980.JPG
14/5/2559 9:49:48
Size (KB)  :  2,712 KB
IMG_2982.JPG
14/5/2559 9:50:10
Size (KB)  :  2,686 KB
IMG_2983.JPG
14/5/2559 9:50:50
Size (KB)  :  3,714 KB
IMG_2984.JPG
14/5/2559 9:51:16
Size (KB)  :  3,904 KB
IMG_2985.JPG
14/5/2559 9:51:22
Size (KB)  :  4,198 KB
IMG_2986.JPG
14/5/2559 9:51:30
Size (KB)  :  4,011 KB
IMG_2988.JPG
14/5/2559 9:52:12
Size (KB)  :  4,257 KB
IMG_2989.JPG
14/5/2559 9:52:34
Size (KB)  :  4,263 KB
IMG_2991.JPG
14/5/2559 9:52:40
Size (KB)  :  4,151 KB
IMG_2992.JPG
14/5/2559 9:52:42
Size (KB)  :  4,160 KB
IMG_2993.JPG
14/5/2559 9:52:42
Size (KB)  :  3,733 KB
IMG_2994.JPG
14/5/2559 9:52:42
Size (KB)  :  3,730 KB
IMG_2995.JPG
14/5/2559 9:52:54
Size (KB)  :  3,632 KB
IMG_2996.JPG
14/5/2559 9:52:54
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_2997.JPG
14/5/2559 9:53:02
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_2998.JPG
14/5/2559 9:53:16
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_2999.JPG
14/5/2559 9:53:22
Size (KB)  :  3,170 KB
IMG_3001.JPG
14/5/2559 9:53:30
Size (KB)  :  3,636 KB
IMG_3002.JPG
14/5/2559 9:53:30
Size (KB)  :  3,086 KB
IMG_3003.JPG
14/5/2559 9:53:32
Size (KB)  :  3,683 KB
IMG_3004.JPG
14/5/2559 9:53:32
Size (KB)  :  3,863 KB
IMG_3005.JPG
14/5/2559 9:53:48
Size (KB)  :  3,158 KB
IMG_3007.JPG
14/5/2559 9:54:08
Size (KB)  :  3,930 KB
IMG_3008.JPG
14/5/2559 9:54:10
Size (KB)  :  3,298 KB
IMG_3009.JPG
14/5/2559 9:54:18
Size (KB)  :  3,053 KB
IMG_3010.JPG
14/5/2559 9:54:42
Size (KB)  :  2,676 KB
IMG_3011.JPG
14/5/2559 9:55:06
Size (KB)  :  3,959 KB
IMG_3013.JPG
14/5/2559 9:55:16
Size (KB)  :  3,511 KB
IMG_3014.JPG
14/5/2559 9:55:16
Size (KB)  :  3,445 KB
IMG_3015.JPG
14/5/2559 9:55:54
Size (KB)  :  4,242 KB
IMG_3016.JPG
14/5/2559 9:56:00
Size (KB)  :  3,198 KB
IMG_3017.JPG
14/5/2559 9:56:06
Size (KB)  :  3,273 KB
IMG_3018.JPG
14/5/2559 9:56:16
Size (KB)  :  2,745 KB
IMG_3019.JPG
14/5/2559 9:56:30
Size (KB)  :  3,225 KB
IMG_3020.JPG
14/5/2559 9:56:48
Size (KB)  :  2,987 KB
IMG_3021.JPG
14/5/2559 9:56:52
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_3022.JPG
14/5/2559 9:57:18
Size (KB)  :  4,534 KB
IMG_3023.JPG
14/5/2559 9:57:30
Size (KB)  :  3,545 KB
IMG_3024.JPG
14/5/2559 9:57:32
Size (KB)  :  3,776 KB
IMG_3025.JPG
14/5/2559 9:57:38
Size (KB)  :  4,299 KB
IMG_3026.JPG
14/5/2559 9:57:38
Size (KB)  :  4,191 KB
IMG_3027.JPG
14/5/2559 9:57:54
Size (KB)  :  2,513 KB
IMG_3028.JPG
14/5/2559 9:57:58
Size (KB)  :  2,253 KB
IMG_3029.JPG
14/5/2559 9:58:04
Size (KB)  :  2,073 KB
IMG_3030.JPG
14/5/2559 9:58:22
Size (KB)  :  4,803 KB
IMG_3031.JPG
14/5/2559 9:58:54
Size (KB)  :  2,579 KB
IMG_3032.JPG
14/5/2559 9:59:22
Size (KB)  :  4,380 KB
IMG_3033.JPG
14/5/2559 9:59:26
Size (KB)  :  3,441 KB
IMG_3034.JPG
14/5/2559 9:59:30
Size (KB)  :  3,222 KB
IMG_3035.JPG
14/5/2559 9:59:44
Size (KB)  :  3,095 KB
IMG_3036.JPG
14/5/2559 10:00:00
Size (KB)  :  2,611 KB
IMG_3037.JPG
14/5/2559 10:00:20
Size (KB)  :  3,248 KB
IMG_3038.JPG
14/5/2559 10:00:22
Size (KB)  :  2,994 KB
IMG_3040.JPG
14/5/2559 10:01:06
Size (KB)  :  2,417 KB
IMG_3043.JPG
14/5/2559 10:01:42
Size (KB)  :  3,622 KB
IMG_3044.JPG
14/5/2559 10:01:44
Size (KB)  :  3,544 KB
IMG_3045.JPG
14/5/2559 10:01:48
Size (KB)  :  4,149 KB
IMG_3046.JPG
14/5/2559 10:02:06
Size (KB)  :  3,389 KB
IMG_3047.JPG
14/5/2559 10:02:10
Size (KB)  :  3,630 KB
IMG_3048.JPG
14/5/2559 10:02:30
Size (KB)  :  4,339 KB
IMG_3049.JPG
14/5/2559 10:03:10
Size (KB)  :  3,852 KB
IMG_3050.JPG
14/5/2559 10:03:24
Size (KB)  :  4,611 KB
IMG_3051.JPG
14/5/2559 10:03:24
Size (KB)  :  4,455 KB
IMG_3052.JPG
14/5/2559 10:03:38
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_3053.JPG
14/5/2559 10:03:38
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_3054.JPG
14/5/2559 10:03:52
Size (KB)  :  2,544 KB
IMG_3055.JPG
14/5/2559 10:04:02
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_3056.JPG
14/5/2559 10:04:06
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_3057.JPG
14/5/2559 10:04:10
Size (KB)  :  4,201 KB
IMG_3058.JPG
14/5/2559 10:04:44
Size (KB)  :  3,179 KB
IMG_3059.JPG
14/5/2559 10:04:58
Size (KB)  :  2,092 KB
IMG_3060.JPG
14/5/2559 10:05:12
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_3061.JPG
14/5/2559 10:05:20
Size (KB)  :  3,346 KB
IMG_3062.JPG
14/5/2559 10:05:20
Size (KB)  :  3,496 KB
IMG_3063.JPG
14/5/2559 10:05:24
Size (KB)  :  3,420 KB
IMG_3064.JPG
14/5/2559 10:05:24
Size (KB)  :  3,409 KB
IMG_3065.JPG
14/5/2559 10:05:32
Size (KB)  :  3,060 KB
IMG_3066.JPG
14/5/2559 10:05:32
Size (KB)  :  3,060 KB
IMG_3067.JPG
14/5/2559 10:05:52
Size (KB)  :  3,192 KB
IMG_3068.JPG
14/5/2559 10:07:04
Size (KB)  :  4,545 KB
IMG_3069.JPG
14/5/2559 10:07:06
Size (KB)  :  4,605 KB
IMG_3070.JPG
14/5/2559 10:07:54
Size (KB)  :  2,691 KB
IMG_3071.JPG
14/5/2559 10:08:00
Size (KB)  :  3,519 KB
IMG_3072.JPG
14/5/2559 10:08:22
Size (KB)  :  2,806 KB
IMG_3073.JPG
14/5/2559 10:08:24
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_3074.JPG
14/5/2559 10:08:32
Size (KB)  :  2,998 KB
IMG_3075.JPG
14/5/2559 10:08:50
Size (KB)  :  2,644 KB
IMG_3076.JPG
14/5/2559 10:08:50
Size (KB)  :  2,676 KB
IMG_3077.JPG
14/5/2559 10:09:44
Size (KB)  :  3,645 KB
IMG_3078.JPG
14/5/2559 10:10:38
Size (KB)  :  2,588 KB
IMG_3079.JPG
14/5/2559 10:11:46
Size (KB)  :  2,418 KB
IMG_3080.JPG
14/5/2559 10:12:10
Size (KB)  :  2,630 KB
IMG_3081.JPG
14/5/2559 10:12:26
Size (KB)  :  3,040 KB
IMG_3082.JPG
14/5/2559 10:15:22
Size (KB)  :  3,109 KB
Pages:     1 2 3 4