ฉลองวัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค-โนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด วันเสาร์ที่ 9 เมษายน ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
IMG_0070.JPG
9/4/2559 9:16:48
Size (KB)  :  5,065 KB
IMG_0071.JPG
9/4/2559 9:18:18
Size (KB)  :  2,782 KB
IMG_0074.JPG
9/4/2559 9:31:18
Size (KB)  :  3,791 KB
IMG_0076.JPG
9/4/2559 9:34:14
Size (KB)  :  3,358 KB
IMG_0077.JPG
9/4/2559 9:35:52
Size (KB)  :  3,264 KB
IMG_0079.JPG
9/4/2559 9:36:32
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_0080.JPG
9/4/2559 9:41:18
Size (KB)  :  2,325 KB
IMG_0082.JPG
9/4/2559 9:49:08
Size (KB)  :  3,067 KB
IMG_0083.JPG
9/4/2559 9:51:38
Size (KB)  :  2,437 KB
IMG_0084.JPG
9/4/2559 9:52:26
Size (KB)  :  3,922 KB
IMG_0085.JPG
9/4/2559 9:52:28
Size (KB)  :  3,726 KB
IMG_0086.JPG
9/4/2559 9:52:30
Size (KB)  :  4,199 KB
IMG_0087.JPG
9/4/2559 9:52:32
Size (KB)  :  3,969 KB
IMG_0088.JPG
9/4/2559 9:52:32
Size (KB)  :  4,063 KB
IMG_0089.JPG
9/4/2559 9:52:38
Size (KB)  :  3,551 KB
IMG_0090.JPG
9/4/2559 9:52:38
Size (KB)  :  3,492 KB
IMG_0091.JPG
9/4/2559 9:52:38
Size (KB)  :  3,288 KB
IMG_0092.JPG
9/4/2559 9:52:40
Size (KB)  :  3,609 KB
IMG_0093.JPG
9/4/2559 9:52:40
Size (KB)  :  3,528 KB
IMG_0094.JPG
9/4/2559 9:52:42
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_0095.JPG
9/4/2559 9:52:44
Size (KB)  :  3,617 KB
IMG_0096.JPG
9/4/2559 9:52:44
Size (KB)  :  3,564 KB
IMG_0097.JPG
9/4/2559 9:52:44
Size (KB)  :  3,611 KB
IMG_0098.JPG
9/4/2559 9:52:46
Size (KB)  :  3,738 KB
IMG_0099.JPG
9/4/2559 9:52:46
Size (KB)  :  3,799 KB
IMG_0100.JPG
9/4/2559 9:52:48
Size (KB)  :  3,778 KB
IMG_0101.JPG
9/4/2559 9:52:50
Size (KB)  :  3,732 KB
IMG_0102.JPG
9/4/2559 9:53:18
Size (KB)  :  4,212 KB
IMG_0103.JPG
9/4/2559 9:53:30
Size (KB)  :  4,885 KB
IMG_0104.JPG
9/4/2559 9:53:52
Size (KB)  :  3,693 KB
IMG_0105.JPG
9/4/2559 9:54:04
Size (KB)  :  2,856 KB
IMG_0106.JPG
9/4/2559 9:54:26
Size (KB)  :  3,121 KB
IMG_0107.JPG
9/4/2559 9:54:44
Size (KB)  :  2,939 KB
IMG_0108.JPG
9/4/2559 9:54:50
Size (KB)  :  4,469 KB
IMG_0109.JPG
9/4/2559 9:55:12
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_0110.JPG
9/4/2559 9:55:24
Size (KB)  :  3,417 KB
IMG_0111.JPG
9/4/2559 9:55:40
Size (KB)  :  2,382 KB
IMG_0112.JPG
9/4/2559 9:56:00
Size (KB)  :  3,378 KB
IMG_0113.JPG
9/4/2559 9:56:20
Size (KB)  :  4,754 KB
IMG_0114.JPG
9/4/2559 9:56:34
Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_0115.JPG
9/4/2559 9:56:48
Size (KB)  :  3,028 KB
IMG_0116.JPG
9/4/2559 9:57:02
Size (KB)  :  4,467 KB
IMG_0117.JPG
9/4/2559 9:57:16
Size (KB)  :  2,655 KB
IMG_0118.JPG
9/4/2559 9:57:50
Size (KB)  :  2,738 KB
IMG_0119.JPG
9/4/2559 9:58:28
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_0120.JPG
9/4/2559 9:58:46
Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_0121.JPG
9/4/2559 9:58:56
Size (KB)  :  2,690 KB
IMG_0122.JPG
9/4/2559 9:59:16
Size (KB)  :  2,899 KB
IMG_0124.JPG
9/4/2559 10:00:00
Size (KB)  :  2,912 KB
IMG_0125.JPG
9/4/2559 10:02:08
Size (KB)  :  5,134 KB
IMG_0127.JPG
9/4/2559 10:02:34
Size (KB)  :  3,539 KB
IMG_0128.JPG
9/4/2559 10:03:34
Size (KB)  :  3,476 KB
IMG_0129.JPG
9/4/2559 10:04:02
Size (KB)  :  3,927 KB
IMG_0130.JPG
9/4/2559 10:04:06
Size (KB)  :  4,229 KB
IMG_0131.JPG
9/4/2559 10:04:08
Size (KB)  :  3,821 KB
IMG_0132.JPG
9/4/2559 10:04:10
Size (KB)  :  3,972 KB
IMG_0133.JPG
9/4/2559 10:04:14
Size (KB)  :  2,723 KB
IMG_0134.JPG
9/4/2559 10:04:52
Size (KB)  :  2,728 KB
IMG_0135.JPG
9/4/2559 10:05:14
Size (KB)  :  2,322 KB
IMG_0136.JPG
9/4/2559 10:07:00
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_0137.JPG
9/4/2559 10:07:06
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_0138.JPG
9/4/2559 10:07:08
Size (KB)  :  2,293 KB
IMG_0140.JPG
9/4/2559 10:09:02
Size (KB)  :  3,150 KB
IMG_0141.JPG
9/4/2559 10:10:10
Size (KB)  :  3,666 KB
IMG_0142.JPG
9/4/2559 10:10:10
Size (KB)  :  3,489 KB
IMG_0143.JPG
9/4/2559 10:10:16
Size (KB)  :  4,023 KB
IMG_0144.JPG
9/4/2559 10:10:16
Size (KB)  :  4,012 KB
IMG_0145.JPG
9/4/2559 10:10:22
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_0146.JPG
9/4/2559 10:10:26
Size (KB)  :  3,982 KB
IMG_0147.JPG
9/4/2559 10:10:28
Size (KB)  :  3,965 KB
IMG_0148.JPG
9/4/2559 10:10:30
Size (KB)  :  3,806 KB
IMG_0149.JPG
9/4/2559 10:10:30
Size (KB)  :  3,851 KB
IMG_0150.JPG
9/4/2559 10:10:34
Size (KB)  :  3,248 KB
IMG_0151.JPG
9/4/2559 10:10:38
Size (KB)  :  3,237 KB
IMG_0152.JPG
9/4/2559 10:10:38
Size (KB)  :  3,706 KB
IMG_0153.JPG
9/4/2559 10:10:40
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_0154.JPG
9/4/2559 10:11:10
Size (KB)  :  3,348 KB
IMG_0155.JPG
9/4/2559 10:11:12
Size (KB)  :  4,064 KB
IMG_0156.JPG
9/4/2559 10:11:18
Size (KB)  :  3,632 KB
IMG_0157.JPG
9/4/2559 10:11:24
Size (KB)  :  3,443 KB
IMG_0158.JPG
9/4/2559 10:11:32
Size (KB)  :  3,721 KB
IMG_0159.JPG
9/4/2559 10:11:48
Size (KB)  :  2,573 KB
IMG_0160.JPG
9/4/2559 10:11:54
Size (KB)  :  2,749 KB
IMG_0161.JPG
9/4/2559 10:12:08
Size (KB)  :  3,094 KB
IMG_0162.JPG
9/4/2559 10:12:16
Size (KB)  :  3,930 KB
IMG_0163.JPG
9/4/2559 10:12:52
Size (KB)  :  2,591 KB
IMG_0164.JPG
9/4/2559 10:12:58
Size (KB)  :  2,677 KB
IMG_0165.JPG
9/4/2559 10:13:00
Size (KB)  :  2,716 KB
IMG_0166.JPG
9/4/2559 10:13:06
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_0167.JPG
9/4/2559 10:13:16
Size (KB)  :  2,701 KB
IMG_0168.JPG
9/4/2559 10:13:24
Size (KB)  :  2,581 KB
IMG_0169.JPG
9/4/2559 10:13:28
Size (KB)  :  2,696 KB
IMG_0170.JPG
9/4/2559 10:13:36
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_0171.JPG
9/4/2559 10:13:46
Size (KB)  :  2,769 KB
IMG_0172.JPG
9/4/2559 10:14:02
Size (KB)  :  2,962 KB
IMG_0173.JPG
9/4/2559 10:14:20
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_0174.JPG
9/4/2559 10:14:50
Size (KB)  :  2,777 KB
IMG_0175.JPG
9/4/2559 10:15:16
Size (KB)  :  2,830 KB
IMG_0176.JPG
9/4/2559 10:16:06
Size (KB)  :  2,973 KB
IMG_0177.JPG
9/4/2559 10:16:32
Size (KB)  :  3,685 KB
Pages:     1 2 3