ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
IMG_8727.JPG
19/3/2559 9:45:56
Size (KB)  :  2,753 KB
IMG_8728.JPG
19/3/2559 9:46:42
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_8731.JPG
19/3/2559 9:52:58
Size (KB)  :  2,202 KB
IMG_8732.JPG
19/3/2559 9:54:42
Size (KB)  :  3,285 KB
IMG_8733.JPG
19/3/2559 9:55:06
Size (KB)  :  3,514 KB
IMG_8734.JPG
19/3/2559 9:57:12
Size (KB)  :  2,886 KB
IMG_8735.JPG
19/3/2559 9:57:36
Size (KB)  :  3,408 KB
IMG_8736.JPG
19/3/2559 10:00:30
Size (KB)  :  3,650 KB
IMG_8737.JPG
19/3/2559 10:01:24
Size (KB)  :  2,697 KB
IMG_8738.JPG
19/3/2559 10:01:26
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_8739.JPG
19/3/2559 10:01:42
Size (KB)  :  3,463 KB
IMG_8740.JPG
19/3/2559 10:01:42
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_8743.JPG
19/3/2559 10:03:20
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_8744.JPG
19/3/2559 10:04:58
Size (KB)  :  3,196 KB
IMG_8745.JPG
19/3/2559 10:05:38
Size (KB)  :  4,755 KB
IMG_8750.JPG
19/3/2559 10:09:00
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_8752.JPG
19/3/2559 10:11:04
Size (KB)  :  3,565 KB
IMG_8753.JPG
19/3/2559 10:12:22
Size (KB)  :  3,171 KB
IMG_8754.JPG
19/3/2559 10:15:36
Size (KB)  :  3,678 KB
IMG_8755.JPG
19/3/2559 10:15:36
Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_8756.JPG
19/3/2559 10:15:58
Size (KB)  :  3,193 KB
IMG_8757.JPG
19/3/2559 10:15:58
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_8758.JPG
19/3/2559 10:16:02
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_8759.JPG
19/3/2559 10:16:04
Size (KB)  :  3,000 KB
IMG_8760.JPG
19/3/2559 10:16:06
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_8761.JPG
19/3/2559 10:16:08
Size (KB)  :  3,360 KB
IMG_8762.JPG
19/3/2559 10:16:16
Size (KB)  :  3,602 KB
IMG_8764.JPG
19/3/2559 10:16:18
Size (KB)  :  3,571 KB
IMG_8765.JPG
19/3/2559 10:16:18
Size (KB)  :  3,592 KB
IMG_8766.JPG
19/3/2559 10:16:22
Size (KB)  :  3,638 KB
IMG_8767.JPG
19/3/2559 10:16:24
Size (KB)  :  3,610 KB
IMG_8768.JPG
19/3/2559 10:16:28
Size (KB)  :  4,263 KB
IMG_8769.JPG
19/3/2559 10:16:30
Size (KB)  :  4,142 KB
IMG_8770.JPG
19/3/2559 10:16:56
Size (KB)  :  2,371 KB
IMG_8771.JPG
19/3/2559 10:17:10
Size (KB)  :  3,051 KB
IMG_8772.JPG
19/3/2559 10:17:22
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_8773.JPG
19/3/2559 10:17:40
Size (KB)  :  3,370 KB
IMG_8774.JPG
19/3/2559 10:17:42
Size (KB)  :  3,959 KB
IMG_8775.JPG
19/3/2559 10:17:46
Size (KB)  :  3,688 KB
IMG_8776.JPG
19/3/2559 10:17:48
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_8777.JPG
19/3/2559 10:17:54
Size (KB)  :  2,412 KB
IMG_8778.JPG
19/3/2559 10:18:02
Size (KB)  :  2,791 KB
IMG_8779.JPG
19/3/2559 10:18:06
Size (KB)  :  3,952 KB
IMG_8780.JPG
19/3/2559 10:18:18
Size (KB)  :  4,038 KB
IMG_8781.JPG
19/3/2559 10:18:28
Size (KB)  :  3,517 KB
IMG_8782.JPG
19/3/2559 10:18:34
Size (KB)  :  2,384 KB
IMG_8783.JPG
19/3/2559 10:18:46
Size (KB)  :  3,116 KB
IMG_8784.JPG
19/3/2559 10:19:04
Size (KB)  :  3,623 KB
IMG_8785.JPG
19/3/2559 10:19:32
Size (KB)  :  3,066 KB
IMG_8787.JPG
19/3/2559 10:19:46
Size (KB)  :  3,410 KB
IMG_8788.JPG
19/3/2559 10:20:00
Size (KB)  :  3,712 KB
IMG_8789.JPG
19/3/2559 10:20:06
Size (KB)  :  3,627 KB
IMG_8790.JPG
19/3/2559 10:20:16
Size (KB)  :  3,990 KB
IMG_8791.JPG
19/3/2559 10:20:18
Size (KB)  :  3,960 KB
IMG_8795.JPG
19/3/2559 10:20:24
Size (KB)  :  3,948 KB
IMG_8796.JPG
19/3/2559 10:20:28
Size (KB)  :  3,523 KB
IMG_8797.JPG
19/3/2559 10:20:28
Size (KB)  :  3,544 KB
IMG_8798.JPG
19/3/2559 10:20:32
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_8799.JPG
19/3/2559 10:20:34
Size (KB)  :  2,808 KB
IMG_8800.JPG
19/3/2559 10:20:34
Size (KB)  :  3,316 KB
IMG_8803.JPG
19/3/2559 10:20:46
Size (KB)  :  2,712 KB
IMG_8804.JPG
19/3/2559 10:21:36
Size (KB)  :  3,771 KB
IMG_8805.JPG
19/3/2559 10:22:08
Size (KB)  :  3,033 KB
IMG_8806.JPG
19/3/2559 10:22:24
Size (KB)  :  3,833 KB
IMG_8807.JPG
19/3/2559 10:22:32
Size (KB)  :  3,233 KB
IMG_8808.JPG
19/3/2559 10:22:46
Size (KB)  :  3,005 KB
IMG_8809.JPG
19/3/2559 10:24:42
Size (KB)  :  3,241 KB
IMG_8810.JPG
19/3/2559 10:25:04
Size (KB)  :  3,451 KB
IMG_8811.JPG
19/3/2559 10:26:34
Size (KB)  :  2,998 KB
IMG_8812.JPG
19/3/2559 10:28:28
Size (KB)  :  2,553 KB
IMG_8813.JPG
19/3/2559 10:29:32
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_8814.JPG
19/3/2559 10:30:52
Size (KB)  :  2,598 KB
IMG_8815.JPG
19/3/2559 10:31:00
Size (KB)  :  2,353 KB
IMG_8816.JPG
19/3/2559 10:31:06
Size (KB)  :  2,487 KB
IMG_8817.JPG
19/3/2559 10:31:14
Size (KB)  :  2,978 KB
IMG_8818.JPG
19/3/2559 10:32:30
Size (KB)  :  3,442 KB
IMG_8819.JPG
19/3/2559 10:33:40
Size (KB)  :  3,376 KB
IMG_8820.JPG
19/3/2559 10:34:36
Size (KB)  :  3,445 KB
IMG_8821.JPG
19/3/2559 10:35:14
Size (KB)  :  3,422 KB
IMG_8822.JPG
19/3/2559 10:39:18
Size (KB)  :  3,316 KB
IMG_8823.JPG
19/3/2559 10:39:26
Size (KB)  :  3,344 KB
IMG_8824.JPG
19/3/2559 10:41:52
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_8825.JPG
19/3/2559 10:42:22
Size (KB)  :  3,385 KB
IMG_8826.JPG
19/3/2559 10:42:32
Size (KB)  :  3,269 KB
IMG_8827.JPG
19/3/2559 10:42:48
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_8828.JPG
19/3/2559 10:43:38
Size (KB)  :  3,598 KB
IMG_8829.JPG
19/3/2559 10:44:50
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_8830.JPG
19/3/2559 10:45:06
Size (KB)  :  2,535 KB
IMG_8831.JPG
19/3/2559 10:45:20
Size (KB)  :  3,005 KB
IMG_8834.JPG
19/3/2559 10:45:56
Size (KB)  :  3,015 KB
IMG_8836.JPG
19/3/2559 10:54:32
Size (KB)  :  3,138 KB
IMG_8837.JPG
19/3/2559 10:55:38
Size (KB)  :  4,202 KB
IMG_8838.JPG
19/3/2559 10:55:44
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_8839.JPG
19/3/2559 10:55:50
Size (KB)  :  3,099 KB
IMG_8840.JPG
19/3/2559 10:56:30
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_8841.JPG
19/3/2559 10:57:38
Size (KB)  :  3,576 KB
IMG_8842.JPG
19/3/2559 10:58:18
Size (KB)  :  3,387 KB
IMG_8843.JPG
19/3/2559 10:58:42
Size (KB)  :  3,140 KB
IMG_8844.JPG
19/3/2559 10:59:34
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_8845.JPG
19/3/2559 11:00:00
Size (KB)  :  3,579 KB
Pages:     1 2