ฉลองวัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
_MG_7518.JPG
14/4/2559 9:42:10
Size (KB)  :  2,852 KB
_MG_7520.JPG
14/4/2559 9:43:12
Size (KB)  :  3,490 KB
_MG_7521.JPG
14/4/2559 9:43:42
Size (KB)  :  3,394 KB
_MG_7524.JPG
14/4/2559 9:44:42
Size (KB)  :  3,689 KB
_MG_7525.JPG
14/4/2559 9:47:22
Size (KB)  :  2,889 KB
_MG_7527.JPG
14/4/2559 10:09:52
Size (KB)  :  4,448 KB
_MG_7528.JPG
14/4/2559 10:12:02
Size (KB)  :  3,986 KB
_MG_7531.JPG
14/4/2559 10:14:22
Size (KB)  :  3,306 KB
_MG_7532.JPG
14/4/2559 10:15:20
Size (KB)  :  3,030 KB
_MG_7533.JPG
14/4/2559 10:15:22
Size (KB)  :  2,606 KB
_MG_7536.JPG
14/4/2559 10:16:00
Size (KB)  :  2,518 KB
_MG_7537.JPG
14/4/2559 10:17:14
Size (KB)  :  3,309 KB
_MG_7538.JPG
14/4/2559 10:18:32
Size (KB)  :  3,548 KB
_MG_7539.JPG
14/4/2559 10:18:50
Size (KB)  :  4,265 KB
_MG_7540.JPG
14/4/2559 10:19:14
Size (KB)  :  4,314 KB
_MG_7541.JPG
14/4/2559 10:19:14
Size (KB)  :  4,402 KB
_MG_7542.JPG
14/4/2559 10:19:30
Size (KB)  :  3,810 KB
_MG_7543.JPG
14/4/2559 10:19:32
Size (KB)  :  3,798 KB
_MG_7545.JPG
14/4/2559 10:20:16
Size (KB)  :  3,605 KB
_MG_7546.JPG
14/4/2559 10:20:32
Size (KB)  :  3,601 KB
_MG_7547.JPG
14/4/2559 10:20:56
Size (KB)  :  3,886 KB
_MG_7550.JPG
14/4/2559 10:21:14
Size (KB)  :  3,928 KB
_MG_7570.JPG
14/4/2559 10:38:10
Size (KB)  :  2,658 KB
_MG_7571.JPG
14/4/2559 10:38:32
Size (KB)  :  3,045 KB
_MG_7572.JPG
14/4/2559 10:38:36
Size (KB)  :  3,191 KB
_MG_7573.JPG
14/4/2559 10:39:08
Size (KB)  :  3,280 KB
_MG_7574.JPG
14/4/2559 10:39:24
Size (KB)  :  3,242 KB
_MG_7575.JPG
14/4/2559 10:39:54
Size (KB)  :  3,634 KB
_MG_7576.JPG
14/4/2559 10:39:58
Size (KB)  :  3,322 KB
_MG_7577.JPG
14/4/2559 10:40:10
Size (KB)  :  3,348 KB
_MG_7578.JPG
14/4/2559 10:40:24
Size (KB)  :  3,405 KB
_MG_7579.JPG
14/4/2559 10:40:30
Size (KB)  :  3,375 KB
_MG_7580.JPG
14/4/2559 10:40:34
Size (KB)  :  3,388 KB
_MG_7581.JPG
14/4/2559 10:40:42
Size (KB)  :  3,633 KB
_MG_7582.JPG
14/4/2559 10:40:56
Size (KB)  :  3,242 KB
_MG_7583.JPG
14/4/2559 10:40:58
Size (KB)  :  3,632 KB
_MG_7584.JPG
14/4/2559 10:41:10
Size (KB)  :  3,505 KB
_MG_7585.JPG
14/4/2559 10:41:12
Size (KB)  :  3,388 KB
_MG_7587.JPG
14/4/2559 10:41:54
Size (KB)  :  3,649 KB
_MG_7588.JPG
14/4/2559 10:43:06
Size (KB)  :  2,773 KB
_MG_7589.JPG
14/4/2559 10:47:20
Size (KB)  :  3,148 KB
_MG_7592.JPG
14/4/2559 10:48:10
Size (KB)  :  3,120 KB
_MG_7593.JPG
14/4/2559 10:48:26
Size (KB)  :  2,977 KB
_MG_7594.JPG
14/4/2559 10:48:48
Size (KB)  :  2,741 KB
_MG_7595.JPG
14/4/2559 10:49:10
Size (KB)  :  2,981 KB
_MG_7596.JPG
14/4/2559 10:49:14
Size (KB)  :  2,933 KB
_MG_7597.JPG
14/4/2559 10:51:02
Size (KB)  :  2,961 KB
_MG_7599.JPG
14/4/2559 10:51:16
Size (KB)  :  3,141 KB
_MG_7601.JPG
14/4/2559 10:51:52
Size (KB)  :  3,010 KB
_MG_7603.JPG
14/4/2559 10:53:12
Size (KB)  :  3,997 KB
_MG_7604.JPG
14/4/2559 10:58:54
Size (KB)  :  3,290 KB
_MG_7605.JPG
14/4/2559 10:59:08
Size (KB)  :  3,423 KB
_MG_7606.JPG
14/4/2559 10:59:38
Size (KB)  :  3,300 KB
_MG_7608.JPG
14/4/2559 10:59:46
Size (KB)  :  2,976 KB
_MG_7609.JPG
14/4/2559 10:59:52
Size (KB)  :  3,407 KB
_MG_7610.JPG
14/4/2559 11:00:26
Size (KB)  :  2,849 KB
_MG_7611.JPG
14/4/2559 11:01:44
Size (KB)  :  3,014 KB
_MG_7612.JPG
14/4/2559 11:18:30
Size (KB)  :  3,155 KB
_MG_7613.JPG
14/4/2559 11:18:50
Size (KB)  :  2,771 KB
_MG_7614.JPG
14/4/2559 11:18:58
Size (KB)  :  2,765 KB
_MG_7616.JPG
14/4/2559 11:19:20
Size (KB)  :  2,551 KB
_MG_7617.JPG
14/4/2559 11:19:36
Size (KB)  :  2,601 KB
_MG_7618.JPG
14/4/2559 11:20:08
Size (KB)  :  2,912 KB
_MG_7619.JPG
14/4/2559 11:21:52
Size (KB)  :  3,095 KB
_MG_7620.JPG
14/4/2559 11:22:26
Size (KB)  :  2,968 KB
_MG_7621.JPG
14/4/2559 11:22:38
Size (KB)  :  2,698 KB
_MG_7622.JPG
14/4/2559 11:22:44
Size (KB)  :  3,168 KB
_MG_7623.JPG
14/4/2559 11:22:56
Size (KB)  :  3,114 KB
_MG_7624.JPG
14/4/2559 11:22:58
Size (KB)  :  3,283 KB
_MG_7625.JPG
14/4/2559 11:23:16
Size (KB)  :  3,139 KB
_MG_7626.JPG
14/4/2559 11:23:44
Size (KB)  :  3,384 KB
_MG_7627.JPG
14/4/2559 11:24:08
Size (KB)  :  3,302 KB
_MG_7628.JPG
14/4/2559 11:24:12
Size (KB)  :  3,117 KB
_MG_7629.JPG
14/4/2559 11:24:30
Size (KB)  :  3,321 KB
_MG_7630.JPG
14/4/2559 11:25:00
Size (KB)  :  2,469 KB
_MG_7631.JPG
14/4/2559 11:25:28
Size (KB)  :  2,630 KB
_MG_7632.JPG
14/4/2559 11:25:40
Size (KB)  :  2,345 KB
_MG_7633.JPG
14/4/2559 11:25:50
Size (KB)  :  3,031 KB
_MG_7634.JPG
14/4/2559 11:26:16
Size (KB)  :  3,395 KB
_MG_7635.JPG
14/4/2559 11:26:22
Size (KB)  :  3,844 KB
_MG_7637.JPG
14/4/2559 11:27:18
Size (KB)  :  3,673 KB
_MG_7638.JPG
14/4/2559 11:28:22
Size (KB)  :  3,828 KB
_MG_7639.JPG
14/4/2559 11:28:32
Size (KB)  :  2,983 KB
_MG_7640.JPG
14/4/2559 11:30:00
Size (KB)  :  3,589 KB
_MG_7641.JPG
14/4/2559 11:30:04
Size (KB)  :  3,723 KB
_MG_7642.JPG
14/4/2559 11:30:12
Size (KB)  :  3,673 KB
_MG_7643.JPG
14/4/2559 11:30:24
Size (KB)  :  3,182 KB
_MG_7644.JPG
14/4/2559 11:32:20
Size (KB)  :  3,024 KB
_MG_7645.JPG
14/4/2559 11:32:24
Size (KB)  :  3,511 KB
_MG_7646.JPG
14/4/2559 11:32:42
Size (KB)  :  3,554 KB
_MG_7649.JPG
14/4/2559 11:33:10
Size (KB)  :  3,659 KB
_MG_7650.JPG
14/4/2559 11:33:28
Size (KB)  :  3,977 KB
_MG_7651.JPG
14/4/2559 11:33:30
Size (KB)  :  3,910 KB
_MG_7652.JPG
14/4/2559 11:34:56
Size (KB)  :  3,251 KB
_MG_7653.JPG
14/4/2559 11:35:02
Size (KB)  :  3,070 KB
_MG_7655.JPG
14/4/2559 11:36:34
Size (KB)  :  3,260 KB
_MG_7656.JPG
14/4/2559 11:38:10
Size (KB)  :  3,508 KB
_MG_7657.JPG
14/4/2559 11:40:54
Size (KB)  :  2,904 KB
_MG_7658.JPG
14/4/2559 11:41:00
Size (KB)  :  3,043 KB
_MG_7659.JPG
14/4/2559 11:41:04
Size (KB)  :  3,113 KB
Pages:     1 2