ฉลองชุมชนแห่งเชื่อวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016

Thumbnail Image Table
IMG_6885.JPG
20/2/2559 9:52:56
Size (KB)  :  3,316 KB
IMG_6886.JPG
20/2/2559 9:53:30
Size (KB)  :  4,254 KB
IMG_6887.JPG
20/2/2559 9:53:34
Size (KB)  :  4,321 KB
IMG_6888.JPG
20/2/2559 9:54:12
Size (KB)  :  2,847 KB
IMG_6889.JPG
20/2/2559 9:54:18
Size (KB)  :  2,583 KB
IMG_6890.JPG
20/2/2559 9:54:26
Size (KB)  :  2,752 KB
IMG_6891.JPG
20/2/2559 9:54:52
Size (KB)  :  3,841 KB
IMG_6892.JPG
20/2/2559 9:55:12
Size (KB)  :  2,839 KB
IMG_6893.JPG
20/2/2559 9:55:30
Size (KB)  :  3,515 KB
IMG_6894.JPG
20/2/2559 9:55:40
Size (KB)  :  3,383 KB
IMG_6895.JPG
20/2/2559 9:56:28
Size (KB)  :  2,362 KB
IMG_6896.JPG
20/2/2559 9:57:12
Size (KB)  :  3,790 KB
IMG_6897.JPG
20/2/2559 9:57:16
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_6898.JPG
20/2/2559 9:57:36
Size (KB)  :  4,073 KB
IMG_6899.JPG
20/2/2559 9:57:38
Size (KB)  :  4,032 KB
IMG_6900.JPG
20/2/2559 9:57:42
Size (KB)  :  2,979 KB
IMG_6901.JPG
20/2/2559 9:57:48
Size (KB)  :  3,487 KB
IMG_6902.JPG
20/2/2559 9:57:52
Size (KB)  :  3,931 KB
IMG_6903.JPG
20/2/2559 9:57:56
Size (KB)  :  2,798 KB
IMG_6904.JPG
20/2/2559 9:58:16
Size (KB)  :  3,916 KB
IMG_6905.JPG
20/2/2559 9:58:20
Size (KB)  :  3,480 KB
IMG_6906.JPG
20/2/2559 9:58:42
Size (KB)  :  4,141 KB
IMG_6907.JPG
20/2/2559 9:58:54
Size (KB)  :  2,997 KB
IMG_6908.JPG
20/2/2559 9:59:16
Size (KB)  :  3,552 KB
IMG_6909.JPG
20/2/2559 9:59:24
Size (KB)  :  3,899 KB
IMG_6910.JPG
20/2/2559 9:59:38
Size (KB)  :  3,069 KB
IMG_6911.JPG
20/2/2559 9:59:54
Size (KB)  :  2,642 KB
IMG_6912.JPG
20/2/2559 10:00:04
Size (KB)  :  2,475 KB
IMG_6913.JPG
20/2/2559 10:00:14
Size (KB)  :  3,995 KB
IMG_6914.JPG
20/2/2559 10:00:14
Size (KB)  :  3,837 KB
IMG_6915.JPG
20/2/2559 10:00:14
Size (KB)  :  3,392 KB
IMG_6916.JPG
20/2/2559 10:00:16
Size (KB)  :  3,322 KB
IMG_6917.JPG
20/2/2559 10:00:18
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_6918.JPG
20/2/2559 10:00:18
Size (KB)  :  3,516 KB
IMG_6919.JPG
20/2/2559 10:00:20
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_6920.JPG
20/2/2559 10:00:22
Size (KB)  :  3,555 KB
IMG_6921.JPG
20/2/2559 10:00:24
Size (KB)  :  3,602 KB
IMG_6922.JPG
20/2/2559 10:00:26
Size (KB)  :  3,579 KB
IMG_6923.JPG
20/2/2559 10:00:26
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_6924.JPG
20/2/2559 10:00:26
Size (KB)  :  3,557 KB
IMG_6925.JPG
20/2/2559 10:00:26
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_6926.JPG
20/2/2559 10:00:30
Size (KB)  :  3,453 KB
IMG_6927.JPG
20/2/2559 10:00:30
Size (KB)  :  3,464 KB
IMG_6928.JPG
20/2/2559 10:00:34
Size (KB)  :  3,357 KB
IMG_6929.JPG
20/2/2559 10:00:34
Size (KB)  :  3,431 KB
IMG_6930.JPG
20/2/2559 10:00:40
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_6931.JPG
20/2/2559 10:00:40
Size (KB)  :  3,075 KB
IMG_6932.JPG
20/2/2559 10:00:40
Size (KB)  :  3,557 KB
IMG_6933.JPG
20/2/2559 10:00:40
Size (KB)  :  3,523 KB
IMG_6934.JPG
20/2/2559 10:00:40
Size (KB)  :  3,320 KB
IMG_6935.JPG
20/2/2559 10:00:42
Size (KB)  :  3,529 KB
IMG_6936.JPG
20/2/2559 10:00:42
Size (KB)  :  3,784 KB
IMG_6937.JPG
20/2/2559 10:00:42
Size (KB)  :  3,801 KB
IMG_6938.JPG
20/2/2559 10:00:42
Size (KB)  :  3,516 KB
IMG_6939.JPG
20/2/2559 10:00:44
Size (KB)  :  3,613 KB
IMG_6940.JPG
20/2/2559 10:00:46
Size (KB)  :  4,064 KB
IMG_6941.JPG
20/2/2559 10:00:46
Size (KB)  :  3,882 KB
IMG_6942.JPG
20/2/2559 10:00:48
Size (KB)  :  3,953 KB
IMG_6943.JPG
20/2/2559 10:00:48
Size (KB)  :  4,013 KB
IMG_6944.JPG
20/2/2559 10:01:10
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_6945.JPG
20/2/2559 10:01:10
Size (KB)  :  2,916 KB
IMG_6946.JPG
20/2/2559 10:01:12
Size (KB)  :  3,098 KB
IMG_6947.JPG
20/2/2559 10:01:12
Size (KB)  :  3,110 KB
IMG_6948.JPG
20/2/2559 10:01:22
Size (KB)  :  4,308 KB
IMG_6949.JPG
20/2/2559 10:01:22
Size (KB)  :  4,264 KB
IMG_6950.JPG
20/2/2559 10:01:30
Size (KB)  :  4,433 KB
IMG_6951.JPG
20/2/2559 10:01:30
Size (KB)  :  4,367 KB
IMG_6952.JPG
20/2/2559 10:01:32
Size (KB)  :  4,503 KB
IMG_6953.JPG
20/2/2559 10:01:32
Size (KB)  :  4,610 KB
IMG_6954.JPG
20/2/2559 10:01:34
Size (KB)  :  3,767 KB
IMG_6955.JPG
20/2/2559 10:01:34
Size (KB)  :  3,765 KB
IMG_6956.JPG
20/2/2559 10:01:38
Size (KB)  :  4,999 KB
IMG_6957.JPG
20/2/2559 10:01:40
Size (KB)  :  4,745 KB
IMG_6958.JPG
20/2/2559 10:01:52
Size (KB)  :  3,987 KB
IMG_6959.JPG
20/2/2559 10:01:52
Size (KB)  :  3,719 KB
IMG_6960.JPG
20/2/2559 10:02:02
Size (KB)  :  3,668 KB
IMG_6961.JPG
20/2/2559 10:02:02
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_6962.JPG
20/2/2559 10:02:02
Size (KB)  :  3,536 KB
IMG_6963.JPG
20/2/2559 10:02:18
Size (KB)  :  4,122 KB
IMG_6964.JPG
20/2/2559 10:02:20
Size (KB)  :  3,762 KB
IMG_6965.JPG
20/2/2559 10:02:24
Size (KB)  :  4,518 KB
IMG_6966.JPG
20/2/2559 10:02:24
Size (KB)  :  4,436 KB
IMG_6967.JPG
20/2/2559 10:02:24
Size (KB)  :  4,589 KB
IMG_6968.JPG
20/2/2559 10:02:48
Size (KB)  :  4,503 KB
IMG_6969.JPG
20/2/2559 10:02:48
Size (KB)  :  4,433 KB
IMG_6970.JPG
20/2/2559 10:03:34
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_6971.JPG
20/2/2559 10:03:34
Size (KB)  :  3,658 KB
IMG_6972.JPG
20/2/2559 10:03:34
Size (KB)  :  3,842 KB
IMG_6973.JPG
20/2/2559 10:03:34
Size (KB)  :  3,715 KB
IMG_6974.JPG
20/2/2559 10:03:34
Size (KB)  :  3,746 KB
IMG_6975.JPG
20/2/2559 10:03:34
Size (KB)  :  3,672 KB
IMG_6976.JPG
20/2/2559 10:03:52
Size (KB)  :  3,855 KB
IMG_6977.JPG
20/2/2559 10:03:54
Size (KB)  :  3,823 KB
IMG_6978.JPG
20/2/2559 10:04:14
Size (KB)  :  4,567 KB
IMG_6979.JPG
20/2/2559 10:04:14
Size (KB)  :  4,524 KB
IMG_6980.JPG
20/2/2559 10:04:14
Size (KB)  :  4,504 KB
IMG_6981.JPG
20/2/2559 10:04:24
Size (KB)  :  3,668 KB
IMG_6982.JPG
20/2/2559 10:04:24
Size (KB)  :  3,384 KB
IMG_6983.JPG
20/2/2559 10:04:28
Size (KB)  :  3,991 KB
IMG_6984.JPG
20/2/2559 10:04:28
Size (KB)  :  4,001 KB
Pages:     1 2 3