ฉลองวัดนักบุญอันตนบ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2016

Thumbnail Image Table
IMG_4996.JPG
25/6/2559 9:40:18
Size (KB)  :  3,385 KB
IMG_4997.JPG
25/6/2559 9:40:26
Size (KB)  :  2,617 KB
IMG_4998.JPG
25/6/2559 9:41:00
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_4999.JPG
25/6/2559 9:41:52
Size (KB)  :  3,630 KB
IMG_5000.JPG
25/6/2559 9:41:52
Size (KB)  :  3,456 KB
IMG_5001.JPG
25/6/2559 9:42:20
Size (KB)  :  3,336 KB
IMG_5002.JPG
25/6/2559 9:43:08
Size (KB)  :  3,132 KB
IMG_5003.JPG
25/6/2559 9:43:12
Size (KB)  :  3,699 KB
IMG_5004.JPG
25/6/2559 9:43:24
Size (KB)  :  2,832 KB
IMG_5005.JPG
25/6/2559 9:43:44
Size (KB)  :  3,508 KB
IMG_5007.JPG
25/6/2559 9:44:46
Size (KB)  :  2,086 KB
IMG_5008.JPG
25/6/2559 9:45:12
Size (KB)  :  2,699 KB
IMG_5010.JPG
25/6/2559 9:46:08
Size (KB)  :  3,040 KB
IMG_5011.JPG
25/6/2559 9:46:18
Size (KB)  :  3,364 KB
IMG_5012.JPG
25/6/2559 9:47:54
Size (KB)  :  4,144 KB
IMG_5013.JPG
25/6/2559 9:48:06
Size (KB)  :  2,951 KB
IMG_5014.JPG
25/6/2559 9:49:58
Size (KB)  :  2,579 KB
IMG_5015.JPG
25/6/2559 9:50:16
Size (KB)  :  3,285 KB
IMG_5016.JPG
25/6/2559 9:50:28
Size (KB)  :  2,408 KB
IMG_5017.JPG
25/6/2559 9:52:06
Size (KB)  :  3,944 KB
IMG_5018.JPG
25/6/2559 9:52:14
Size (KB)  :  3,446 KB
IMG_5019.JPG
25/6/2559 9:55:18
Size (KB)  :  3,447 KB
IMG_5020.JPG
25/6/2559 9:56:32
Size (KB)  :  2,261 KB
IMG_5021.JPG
25/6/2559 9:56:44
Size (KB)  :  2,477 KB
IMG_5022.JPG
25/6/2559 9:59:34
Size (KB)  :  4,069 KB
IMG_5023.JPG
25/6/2559 9:59:40
Size (KB)  :  4,078 KB
IMG_5024.JPG
25/6/2559 10:01:32
Size (KB)  :  3,475 KB
IMG_5025.JPG
25/6/2559 10:02:04
Size (KB)  :  3,383 KB
IMG_5026.JPG
25/6/2559 10:02:36
Size (KB)  :  3,392 KB
IMG_5027.JPG
25/6/2559 10:10:04
Size (KB)  :  3,719 KB
IMG_5028.JPG
25/6/2559 10:10:36
Size (KB)  :  2,045 KB
IMG_5029.JPG
25/6/2559 10:11:04
Size (KB)  :  2,182 KB
IMG_5030.JPG
25/6/2559 10:11:54
Size (KB)  :  3,661 KB
IMG_5031.JPG
25/6/2559 10:11:56
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_5032.JPG
25/6/2559 10:12:12
Size (KB)  :  4,041 KB
IMG_5033.JPG
25/6/2559 10:12:22
Size (KB)  :  4,017 KB
IMG_5034.JPG
25/6/2559 10:12:32
Size (KB)  :  3,652 KB
IMG_5035.JPG
25/6/2559 10:12:34
Size (KB)  :  2,988 KB
IMG_5036.JPG
25/6/2559 10:12:48
Size (KB)  :  3,559 KB
IMG_5037.JPG
25/6/2559 10:13:00
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_5038.JPG
25/6/2559 10:13:04
Size (KB)  :  3,654 KB
IMG_5039.JPG
25/6/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,440 KB
IMG_5040.JPG
25/6/2559 10:13:50
Size (KB)  :  2,754 KB
IMG_5041.JPG
25/6/2559 10:14:00
Size (KB)  :  3,112 KB
IMG_5042.JPG
25/6/2559 10:14:06
Size (KB)  :  3,090 KB
IMG_5043.JPG
25/6/2559 10:14:10
Size (KB)  :  3,303 KB
IMG_5044.JPG
25/6/2559 10:14:18
Size (KB)  :  3,778 KB
IMG_5045.JPG
25/6/2559 10:14:24
Size (KB)  :  3,849 KB
IMG_5046.JPG
25/6/2559 10:14:34
Size (KB)  :  3,064 KB
IMG_5047.JPG
25/6/2559 10:14:50
Size (KB)  :  2,977 KB
IMG_5048.JPG
25/6/2559 10:15:04
Size (KB)  :  2,855 KB
IMG_5049.JPG
25/6/2559 10:15:16
Size (KB)  :  2,904 KB
IMG_5050.JPG
25/6/2559 10:15:36
Size (KB)  :  3,332 KB
IMG_5051.JPG
25/6/2559 10:16:08
Size (KB)  :  2,377 KB
IMG_5052.JPG
25/6/2559 10:16:34
Size (KB)  :  2,928 KB
IMG_5053.JPG
25/6/2559 10:17:02
Size (KB)  :  3,184 KB
IMG_5054.JPG
25/6/2559 10:17:24
Size (KB)  :  3,279 KB
IMG_5055.JPG
25/6/2559 10:17:30
Size (KB)  :  2,925 KB
IMG_5056.JPG
25/6/2559 10:17:36
Size (KB)  :  2,731 KB
IMG_5057.JPG
25/6/2559 10:18:10
Size (KB)  :  2,086 KB
IMG_5058.JPG
25/6/2559 10:22:12
Size (KB)  :  2,853 KB
IMG_5059.JPG
25/6/2559 10:25:30
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_5060.JPG
25/6/2559 10:27:04
Size (KB)  :  2,484 KB
IMG_5061.JPG
25/6/2559 10:27:32
Size (KB)  :  2,691 KB
IMG_5062.JPG
25/6/2559 10:28:06
Size (KB)  :  3,083 KB
IMG_5063.JPG
25/6/2559 10:28:24
Size (KB)  :  3,170 KB
IMG_5064.JPG
25/6/2559 10:31:40
Size (KB)  :  3,412 KB
IMG_5065.JPG
25/6/2559 10:31:50
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_5066.JPG
25/6/2559 10:31:54
Size (KB)  :  2,434 KB
IMG_5067.JPG
25/6/2559 10:32:32
Size (KB)  :  2,047 KB
IMG_5068.JPG
25/6/2559 10:32:52
Size (KB)  :  2,415 KB
IMG_5069.JPG
25/6/2559 10:33:12
Size (KB)  :  2,408 KB
IMG_5070.JPG
25/6/2559 10:33:20
Size (KB)  :  2,444 KB
IMG_5071.JPG
25/6/2559 10:33:36
Size (KB)  :  2,450 KB
IMG_5072.JPG
25/6/2559 10:33:52
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_5073.JPG
25/6/2559 10:34:26
Size (KB)  :  2,595 KB
IMG_5074.JPG
25/6/2559 10:34:32
Size (KB)  :  2,608 KB
IMG_5075.JPG
25/6/2559 10:34:50
Size (KB)  :  3,115 KB
IMG_5076.JPG
25/6/2559 10:35:16
Size (KB)  :  2,740 KB
IMG_5077.JPG
25/6/2559 10:35:32
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_5078.JPG
25/6/2559 10:35:42
Size (KB)  :  2,630 KB
IMG_5079.JPG
25/6/2559 10:36:02
Size (KB)  :  2,294 KB
IMG_5080.JPG
25/6/2559 10:36:14
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_5081.JPG
25/6/2559 10:36:30
Size (KB)  :  2,903 KB
IMG_5082.JPG
25/6/2559 10:36:46
Size (KB)  :  2,848 KB
IMG_5084.JPG
25/6/2559 10:44:54
Size (KB)  :  2,389 KB
IMG_5085.JPG
25/6/2559 10:45:10
Size (KB)  :  3,942 KB
IMG_5086.JPG
25/6/2559 10:45:16
Size (KB)  :  3,527 KB
IMG_5087.JPG
25/6/2559 10:45:30
Size (KB)  :  3,502 KB
IMG_5088.JPG
25/6/2559 10:45:34
Size (KB)  :  2,800 KB
IMG_5089.JPG
25/6/2559 10:45:38
Size (KB)  :  4,055 KB
IMG_5090.JPG
25/6/2559 10:45:50
Size (KB)  :  4,114 KB
IMG_5091.JPG
25/6/2559 10:45:56
Size (KB)  :  3,670 KB
IMG_5092.JPG
25/6/2559 10:46:22
Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_5093.JPG
25/6/2559 10:48:06
Size (KB)  :  3,030 KB
IMG_5094.JPG
25/6/2559 10:48:32
Size (KB)  :  2,865 KB
IMG_5095.JPG
25/6/2559 10:49:48
Size (KB)  :  3,848 KB
IMG_5096.JPG
25/6/2559 10:49:58
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_5097.JPG
25/6/2559 10:52:26
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_5098.JPG
25/6/2559 10:55:32
Size (KB)  :  3,085 KB
Pages:     1 2 3