ฉลองวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองฟานยืน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลฯ วันอังคารที่ 12 เมษายน ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
IMG_1083.JPG
12/4/2559 9:50:16
Size (KB)  :  4,434 KB
IMG_1084.JPG
12/4/2559 9:50:26
Size (KB)  :  3,878 KB
IMG_1085.JPG
12/4/2559 9:50:38
Size (KB)  :  3,819 KB
IMG_1086.JPG
12/4/2559 9:50:52
Size (KB)  :  4,002 KB
IMG_1087.JPG
12/4/2559 9:51:22
Size (KB)  :  3,909 KB
IMG_1088.JPG
12/4/2559 9:54:52
Size (KB)  :  3,653 KB
IMG_1089.JPG
12/4/2559 9:57:48
Size (KB)  :  2,872 KB
IMG_1090.JPG
12/4/2559 9:59:26
Size (KB)  :  3,235 KB
IMG_1091.JPG
12/4/2559 10:11:14
Size (KB)  :  3,394 KB
IMG_1092.JPG
12/4/2559 10:11:14
Size (KB)  :  3,501 KB
IMG_1093.JPG
12/4/2559 10:11:20
Size (KB)  :  2,986 KB
IMG_1094.JPG
12/4/2559 10:12:48
Size (KB)  :  4,848 KB
IMG_1095.JPG
12/4/2559 10:12:48
Size (KB)  :  4,597 KB
IMG_1096.JPG
12/4/2559 10:12:48
Size (KB)  :  4,613 KB
IMG_1097.JPG
12/4/2559 10:12:48
Size (KB)  :  4,503 KB
IMG_1098.JPG
12/4/2559 10:12:50
Size (KB)  :  4,366 KB
IMG_1099.JPG
12/4/2559 10:12:50
Size (KB)  :  3,881 KB
IMG_1100.JPG
12/4/2559 10:12:50
Size (KB)  :  3,794 KB
IMG_1101.JPG
12/4/2559 10:12:54
Size (KB)  :  3,999 KB
IMG_1102.JPG
12/4/2559 10:12:54
Size (KB)  :  4,018 KB
IMG_1103.JPG
12/4/2559 10:12:56
Size (KB)  :  4,680 KB
IMG_1104.JPG
12/4/2559 10:13:14
Size (KB)  :  3,569 KB
IMG_1105.JPG
12/4/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,661 KB
IMG_1106.JPG
12/4/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,659 KB
IMG_1107.JPG
12/4/2559 10:13:22
Size (KB)  :  4,411 KB
IMG_1108.JPG
12/4/2559 10:13:22
Size (KB)  :  4,377 KB
IMG_1109.JPG
12/4/2559 10:13:30
Size (KB)  :  2,925 KB
IMG_1110.JPG
12/4/2559 10:13:30
Size (KB)  :  2,872 KB
IMG_1111.JPG
12/4/2559 10:13:48
Size (KB)  :  3,518 KB
IMG_1112.JPG
12/4/2559 10:13:50
Size (KB)  :  3,879 KB
IMG_1113.JPG
12/4/2559 10:13:52
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_1114.JPG
12/4/2559 10:14:02
Size (KB)  :  3,915 KB
IMG_1115.JPG
12/4/2559 10:14:28
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_1116.JPG
12/4/2559 10:14:48
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_1117.JPG
12/4/2559 10:14:50
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_1118.JPG
12/4/2559 10:14:56
Size (KB)  :  2,881 KB
IMG_1119.JPG
12/4/2559 10:15:02
Size (KB)  :  2,867 KB
IMG_1120.JPG
12/4/2559 10:15:08
Size (KB)  :  2,965 KB
IMG_1121.JPG
12/4/2559 10:15:20
Size (KB)  :  2,888 KB
IMG_1122.JPG
12/4/2559 10:15:36
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_1123.JPG
12/4/2559 10:15:44
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_1124.JPG
12/4/2559 10:16:26
Size (KB)  :  3,238 KB
IMG_1125.JPG
12/4/2559 10:16:52
Size (KB)  :  2,773 KB
IMG_1126.JPG
12/4/2559 10:17:08
Size (KB)  :  3,634 KB
IMG_1127.JPG
12/4/2559 10:17:28
Size (KB)  :  3,226 KB
IMG_1128.JPG
12/4/2559 10:18:20
Size (KB)  :  3,362 KB
IMG_1129.JPG
12/4/2559 10:19:02
Size (KB)  :  3,335 KB
IMG_1130.JPG
12/4/2559 10:19:26
Size (KB)  :  2,650 KB
IMG_1131.JPG
12/4/2559 10:19:58
Size (KB)  :  3,710 KB
IMG_1132.JPG
12/4/2559 10:22:08
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_1133.JPG
12/4/2559 10:22:12
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_1134.JPG
12/4/2559 10:24:14
Size (KB)  :  3,180 KB
IMG_1135.JPG
12/4/2559 10:24:42
Size (KB)  :  3,929 KB
IMG_1136.JPG
12/4/2559 10:25:16
Size (KB)  :  3,945 KB
IMG_1137.JPG
12/4/2559 10:27:54
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_1138.JPG
12/4/2559 10:29:38
Size (KB)  :  3,228 KB
IMG_1139.JPG
12/4/2559 10:30:48
Size (KB)  :  3,129 KB
IMG_1140.JPG
12/4/2559 10:31:06
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_1141.JPG
12/4/2559 10:33:16
Size (KB)  :  3,171 KB
IMG_1142.JPG
12/4/2559 10:33:44
Size (KB)  :  3,290 KB
IMG_1143.JPG
12/4/2559 10:34:14
Size (KB)  :  3,568 KB
IMG_1144.JPG
12/4/2559 10:34:42
Size (KB)  :  3,738 KB
IMG_1145.JPG
12/4/2559 10:36:32
Size (KB)  :  3,648 KB
IMG_1146.JPG
12/4/2559 10:37:26
Size (KB)  :  3,625 KB
IMG_1147.JPG
12/4/2559 10:37:42
Size (KB)  :  4,075 KB
IMG_1148.JPG
12/4/2559 10:38:18
Size (KB)  :  3,943 KB
IMG_1149.JPG
12/4/2559 10:39:02
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_1150.JPG
12/4/2559 10:40:02
Size (KB)  :  3,074 KB
IMG_1151.JPG
12/4/2559 10:47:08
Size (KB)  :  2,750 KB
IMG_1152.JPG
12/4/2559 10:48:26
Size (KB)  :  3,132 KB
IMG_1153.JPG
12/4/2559 10:49:06
Size (KB)  :  3,253 KB
IMG_1154.JPG
12/4/2559 10:55:26
Size (KB)  :  3,278 KB
IMG_1155.JPG
12/4/2559 10:56:30
Size (KB)  :  3,058 KB
IMG_1156.JPG
12/4/2559 10:57:08
Size (KB)  :  3,692 KB
IMG_1157.JPG
12/4/2559 10:57:32
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_1158.JPG
12/4/2559 10:57:46
Size (KB)  :  3,580 KB
IMG_1159.JPG
12/4/2559 10:59:00
Size (KB)  :  3,191 KB
IMG_1160.JPG
12/4/2559 10:59:22
Size (KB)  :  3,830 KB
IMG_1161.JPG
12/4/2559 10:59:50
Size (KB)  :  3,312 KB
IMG_1162.JPG
12/4/2559 10:59:56
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_1163.JPG
12/4/2559 11:00:00
Size (KB)  :  2,988 KB
IMG_1164.JPG
12/4/2559 11:00:06
Size (KB)  :  2,982 KB
IMG_1165.JPG
12/4/2559 11:00:16
Size (KB)  :  3,006 KB
IMG_1166.JPG
12/4/2559 11:00:20
Size (KB)  :  3,176 KB
IMG_1167.JPG
12/4/2559 11:00:30
Size (KB)  :  3,264 KB
IMG_1168.JPG
12/4/2559 11:00:38
Size (KB)  :  2,868 KB
IMG_1169.JPG
12/4/2559 11:01:00
Size (KB)  :  2,598 KB
IMG_1170.JPG
12/4/2559 11:01:04
Size (KB)  :  2,835 KB
IMG_1171.JPG
12/4/2559 11:02:02
Size (KB)  :  3,697 KB
IMG_1173.JPG
12/4/2559 11:04:02
Size (KB)  :  3,744 KB
IMG_1174.JPG
12/4/2559 11:06:56
Size (KB)  :  3,931 KB
IMG_1175.JPG
12/4/2559 11:07:00
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_1176.JPG
12/4/2559 11:07:24
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_1177.JPG
12/4/2559 11:07:30
Size (KB)  :  3,487 KB
IMG_1178.JPG
12/4/2559 11:07:56
Size (KB)  :  3,363 KB
IMG_1179.JPG
12/4/2559 11:08:02
Size (KB)  :  3,991 KB
IMG_1180.JPG
12/4/2559 11:10:44
Size (KB)  :  3,611 KB
IMG_1181.JPG
12/4/2559 11:11:02
Size (KB)  :  3,302 KB
IMG_1182.JPG
12/4/2559 11:11:30
Size (KB)  :  3,135 KB
IMG_1183.JPG
12/4/2559 11:15:00
Size (KB)  :  2,557 KB
Pages:     1 2