ฉลองวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016

Thumbnail Image Table
IMG_9111.JPG
15/10/2559 9:28:44
Size (KB)  :  3,593 KB
IMG_9112.JPG
15/10/2559 9:28:56
Size (KB)  :  3,080 KB
IMG_9115.JPG
15/10/2559 9:30:44
Size (KB)  :  4,129 KB
IMG_9116.JPG
15/10/2559 9:30:56
Size (KB)  :  2,981 KB
IMG_9117.JPG
15/10/2559 9:31:56
Size (KB)  :  3,232 KB
IMG_9118.JPG
15/10/2559 9:33:32
Size (KB)  :  4,057 KB
IMG_9121.JPG
15/10/2559 9:35:00
Size (KB)  :  3,856 KB
IMG_9123.JPG
15/10/2559 9:35:28
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_9124.JPG
15/10/2559 9:37:18
Size (KB)  :  4,027 KB
IMG_9125.JPG
15/10/2559 9:37:56
Size (KB)  :  4,568 KB
IMG_9126.JPG
15/10/2559 9:38:40
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_9127.JPG
15/10/2559 9:39:10
Size (KB)  :  3,321 KB
IMG_9128.JPG
15/10/2559 9:39:24
Size (KB)  :  3,524 KB
IMG_9129.JPG
15/10/2559 9:39:50
Size (KB)  :  2,874 KB
IMG_9130.JPG
15/10/2559 9:40:22
Size (KB)  :  3,303 KB
IMG_9134.JPG
15/10/2559 9:48:52
Size (KB)  :  4,289 KB
IMG_9137.JPG
15/10/2559 9:50:30
Size (KB)  :  3,849 KB
IMG_9138.JPG
15/10/2559 9:50:44
Size (KB)  :  3,888 KB
IMG_9139.JPG
15/10/2559 9:53:00
Size (KB)  :  3,209 KB
IMG_9140.JPG
15/10/2559 9:54:14
Size (KB)  :  3,426 KB
IMG_9141.JPG
15/10/2559 9:54:38
Size (KB)  :  3,404 KB
IMG_9142.JPG
15/10/2559 9:55:06
Size (KB)  :  2,443 KB
IMG_9145.JPG
15/10/2559 9:56:48
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_9148.JPG
15/10/2559 9:59:34
Size (KB)  :  4,648 KB
IMG_9149.JPG
15/10/2559 10:02:02
Size (KB)  :  3,002 KB
IMG_9150.JPG
15/10/2559 10:02:22
Size (KB)  :  3,506 KB
IMG_9152.JPG
15/10/2559 10:06:54
Size (KB)  :  4,744 KB
IMG_9157.JPG
15/10/2559 10:19:56
Size (KB)  :  4,219 KB
IMG_9158.JPG
15/10/2559 10:19:56
Size (KB)  :  4,211 KB
IMG_9159.JPG
15/10/2559 10:20:00
Size (KB)  :  3,859 KB
IMG_9160.JPG
15/10/2559 10:20:00
Size (KB)  :  3,814 KB
IMG_9161.JPG
15/10/2559 10:20:02
Size (KB)  :  3,420 KB
IMG_9162.JPG
15/10/2559 10:20:02
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG_9163.JPG
15/10/2559 10:20:06
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_9164.JPG
15/10/2559 10:20:06
Size (KB)  :  3,470 KB
IMG_9165.JPG
15/10/2559 10:20:08
Size (KB)  :  3,558 KB
IMG_9166.JPG
15/10/2559 10:20:08
Size (KB)  :  3,565 KB
IMG_9167.JPG
15/10/2559 10:20:12
Size (KB)  :  3,537 KB
IMG_9168.JPG
15/10/2559 10:20:12
Size (KB)  :  3,441 KB
IMG_9169.JPG
15/10/2559 10:20:16
Size (KB)  :  3,662 KB
IMG_9170.JPG
15/10/2559 10:20:16
Size (KB)  :  3,605 KB
IMG_9171.JPG
15/10/2559 10:20:20
Size (KB)  :  4,247 KB
IMG_9172.JPG
15/10/2559 10:20:22
Size (KB)  :  4,313 KB
IMG_9173.JPG
15/10/2559 10:20:26
Size (KB)  :  4,278 KB
IMG_9174.JPG
15/10/2559 10:20:26
Size (KB)  :  4,180 KB
IMG_9175.JPG
15/10/2559 10:20:44
Size (KB)  :  4,060 KB
IMG_9176.JPG
15/10/2559 10:21:04
Size (KB)  :  3,137 KB
IMG_9177.JPG
15/10/2559 10:21:10
Size (KB)  :  3,927 KB
IMG_9178.JPG
15/10/2559 10:21:12
Size (KB)  :  3,817 KB
IMG_9179.JPG
15/10/2559 10:21:18
Size (KB)  :  3,538 KB
IMG_9180.JPG
15/10/2559 10:21:58
Size (KB)  :  4,048 KB
IMG_9181.JPG
15/10/2559 10:22:06
Size (KB)  :  3,182 KB
IMG_9182.JPG
15/10/2559 10:22:16
Size (KB)  :  3,491 KB
IMG_9183.JPG
15/10/2559 10:22:56
Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_9184.JPG
15/10/2559 10:23:20
Size (KB)  :  3,461 KB
IMG_9185.JPG
15/10/2559 10:23:34
Size (KB)  :  3,172 KB
IMG_9186.JPG
15/10/2559 10:28:46
Size (KB)  :  3,867 KB
IMG_9187.JPG
15/10/2559 10:29:10
Size (KB)  :  3,671 KB
IMG_9188.JPG
15/10/2559 10:29:42
Size (KB)  :  3,791 KB
IMG_9189.JPG
15/10/2559 10:30:00
Size (KB)  :  3,314 KB
IMG_9190.JPG
15/10/2559 10:30:22
Size (KB)  :  3,461 KB
IMG_9191.JPG
15/10/2559 10:33:24
Size (KB)  :  3,080 KB
IMG_9192.JPG
15/10/2559 10:33:42
Size (KB)  :  3,122 KB
IMG_9193.JPG
15/10/2559 10:33:54
Size (KB)  :  3,293 KB
IMG_9194.JPG
15/10/2559 10:34:04
Size (KB)  :  3,738 KB
IMG_9195.JPG
15/10/2559 10:38:20
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_9196.JPG
15/10/2559 10:40:38
Size (KB)  :  3,425 KB
IMG_9197.JPG
15/10/2559 10:41:04
Size (KB)  :  3,315 KB
IMG_9198.JPG
15/10/2559 10:43:14
Size (KB)  :  3,449 KB
IMG_9199.JPG
15/10/2559 10:43:18
Size (KB)  :  2,735 KB
IMG_9200.JPG
15/10/2559 10:43:46
Size (KB)  :  3,656 KB
IMG_9201.JPG
15/10/2559 10:46:02
Size (KB)  :  3,288 KB
IMG_9202.JPG
15/10/2559 10:47:20
Size (KB)  :  3,706 KB
IMG_9203.JPG
15/10/2559 10:47:32
Size (KB)  :  3,744 KB
IMG_9204.JPG
15/10/2559 10:49:22
Size (KB)  :  2,736 KB
IMG_9205.JPG
15/10/2559 10:49:44
Size (KB)  :  3,058 KB
IMG_9206.JPG
15/10/2559 10:49:52
Size (KB)  :  2,513 KB
IMG_9207.JPG
15/10/2559 10:49:56
Size (KB)  :  3,540 KB
IMG_9208.JPG
15/10/2559 10:50:06
Size (KB)  :  3,128 KB
IMG_9209.JPG
15/10/2559 10:50:22
Size (KB)  :  3,720 KB
IMG_9210.JPG
15/10/2559 10:52:20
Size (KB)  :  3,307 KB
IMG_9211.JPG
15/10/2559 10:53:40
Size (KB)  :  3,133 KB
IMG_9212.JPG
15/10/2559 10:56:06
Size (KB)  :  3,832 KB
IMG_9213.JPG
15/10/2559 10:56:42
Size (KB)  :  3,310 KB
IMG_9214.JPG
15/10/2559 10:59:32
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_9215.JPG
15/10/2559 10:59:48
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_9216.JPG
15/10/2559 11:00:42
Size (KB)  :  3,477 KB
IMG_9217.JPG
15/10/2559 11:01:08
Size (KB)  :  4,569 KB
IMG_9218.JPG
15/10/2559 11:01:28
Size (KB)  :  4,518 KB
IMG_9220.JPG
15/10/2559 11:02:50
Size (KB)  :  2,844 KB
IMG_9221.JPG
15/10/2559 11:03:08
Size (KB)  :  3,094 KB
IMG_9222.JPG
15/10/2559 11:03:12
Size (KB)  :  3,492 KB
IMG_9223.JPG
15/10/2559 11:03:16
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_9224.JPG
15/10/2559 11:03:22
Size (KB)  :  3,143 KB
IMG_9225.JPG
15/10/2559 11:03:28
Size (KB)  :  3,492 KB
IMG_9226.JPG
15/10/2559 11:03:48
Size (KB)  :  3,444 KB
IMG_9227.JPG
15/10/2559 11:03:58
Size (KB)  :  3,610 KB
IMG_9228.JPG
15/10/2559 11:04:22
Size (KB)  :  3,354 KB
IMG_9229.JPG
15/10/2559 11:04:34
Size (KB)  :  3,781 KB
IMG_9230.JPG
15/10/2559 11:04:44
Size (KB)  :  2,958 KB
Pages:     1 2