ฉลองวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
IMG_8155.JPG
12/3/2559 9:30:00
Size (KB)  :  3,177 KB
IMG_8156.JPG
12/3/2559 9:31:10
Size (KB)  :  2,908 KB
IMG_8157.JPG
12/3/2559 9:31:16
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_8158.JPG
12/3/2559 9:31:56
Size (KB)  :  2,733 KB
IMG_8159.JPG
12/3/2559 9:32:22
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_8160.JPG
12/3/2559 9:32:40
Size (KB)  :  1,891 KB
IMG_8162.JPG
12/3/2559 9:32:56
Size (KB)  :  2,290 KB
IMG_8163.JPG
12/3/2559 9:33:30
Size (KB)  :  3,013 KB
IMG_8164.JPG
12/3/2559 9:33:56
Size (KB)  :  2,780 KB
IMG_8167.JPG
12/3/2559 9:34:48
Size (KB)  :  3,559 KB
IMG_8168.JPG
12/3/2559 9:35:26
Size (KB)  :  4,295 KB
IMG_8169.JPG
12/3/2559 9:35:30
Size (KB)  :  4,143 KB
IMG_8170.JPG
12/3/2559 9:39:20
Size (KB)  :  3,647 KB
IMG_8171.JPG
12/3/2559 9:39:48
Size (KB)  :  3,308 KB
IMG_8172.JPG
12/3/2559 9:40:06
Size (KB)  :  2,557 KB
IMG_8173.JPG
12/3/2559 9:40:08
Size (KB)  :  2,660 KB
IMG_8178.JPG
12/3/2559 9:44:10
Size (KB)  :  4,000 KB
IMG_8180.JPG
12/3/2559 9:45:58
Size (KB)  :  2,556 KB
IMG_8184.JPG
12/3/2559 9:48:12
Size (KB)  :  2,480 KB
IMG_8185.JPG
12/3/2559 9:48:26
Size (KB)  :  2,396 KB
IMG_8186.JPG
12/3/2559 9:50:58
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_8187.JPG
12/3/2559 9:51:06
Size (KB)  :  3,139 KB
IMG_8188.JPG
12/3/2559 9:51:50
Size (KB)  :  3,320 KB
IMG_8189.JPG
12/3/2559 9:52:04
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_8190.JPG
12/3/2559 9:52:12
Size (KB)  :  2,430 KB
IMG_8191.JPG
12/3/2559 9:52:18
Size (KB)  :  2,737 KB
IMG_8192.JPG
12/3/2559 9:52:32
Size (KB)  :  2,614 KB
IMG_8193.JPG
12/3/2559 9:52:38
Size (KB)  :  2,728 KB
IMG_8194.JPG
12/3/2559 9:52:56
Size (KB)  :  2,719 KB
IMG_8195.JPG
12/3/2559 9:53:14
Size (KB)  :  2,647 KB
IMG_8196.JPG
12/3/2559 9:53:18
Size (KB)  :  2,365 KB
IMG_8197.JPG
12/3/2559 9:53:32
Size (KB)  :  2,746 KB
IMG_8198.JPG
12/3/2559 9:53:36
Size (KB)  :  2,628 KB
IMG_8199.JPG
12/3/2559 9:53:50
Size (KB)  :  2,558 KB
IMG_8200.JPG
12/3/2559 9:54:00
Size (KB)  :  3,307 KB
IMG_8201.JPG
12/3/2559 9:54:00
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_8202.JPG
12/3/2559 9:54:16
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_8203.JPG
12/3/2559 9:54:44
Size (KB)  :  2,773 KB
IMG_8204.JPG
12/3/2559 9:54:54
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_8205.JPG
12/3/2559 9:54:58
Size (KB)  :  2,224 KB
IMG_8206.JPG
12/3/2559 9:55:16
Size (KB)  :  2,864 KB
IMG_8207.JPG
12/3/2559 9:55:28
Size (KB)  :  2,741 KB
IMG_8208.JPG
12/3/2559 9:55:44
Size (KB)  :  2,458 KB
IMG_8209.JPG
12/3/2559 9:55:50
Size (KB)  :  2,637 KB
IMG_8210.JPG
12/3/2559 9:56:02
Size (KB)  :  2,436 KB
IMG_8211.JPG
12/3/2559 9:56:24
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_8212.JPG
12/3/2559 9:56:46
Size (KB)  :  2,702 KB
IMG_8213.JPG
12/3/2559 9:57:34
Size (KB)  :  2,648 KB
IMG_8214.JPG
12/3/2559 9:57:44
Size (KB)  :  2,541 KB
IMG_8215.JPG
12/3/2559 9:57:50
Size (KB)  :  2,878 KB
IMG_8216.JPG
12/3/2559 9:57:58
Size (KB)  :  2,133 KB
IMG_8218.JPG
12/3/2559 9:58:16
Size (KB)  :  3,056 KB
IMG_8219.JPG
12/3/2559 9:58:32
Size (KB)  :  2,265 KB
IMG_8220.JPG
12/3/2559 9:58:36
Size (KB)  :  2,690 KB
IMG_8221.JPG
12/3/2559 9:59:08
Size (KB)  :  2,968 KB
IMG_8222.JPG
12/3/2559 9:59:16
Size (KB)  :  2,585 KB
IMG_8223.JPG
12/3/2559 9:59:22
Size (KB)  :  2,770 KB
IMG_8224.JPG
12/3/2559 9:59:26
Size (KB)  :  2,927 KB
IMG_8225.JPG
12/3/2559 9:59:36
Size (KB)  :  3,082 KB
IMG_8226.JPG
12/3/2559 9:59:46
Size (KB)  :  2,763 KB
IMG_8227.JPG
12/3/2559 10:00:10
Size (KB)  :  3,604 KB
IMG_8228.JPG
12/3/2559 10:00:12
Size (KB)  :  3,725 KB
IMG_8229.JPG
12/3/2559 10:00:18
Size (KB)  :  2,803 KB
IMG_8230.JPG
12/3/2559 10:00:20
Size (KB)  :  2,876 KB
IMG_8231.JPG
12/3/2559 10:00:22
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_8232.JPG
12/3/2559 10:00:28
Size (KB)  :  2,521 KB
IMG_8233.JPG
12/3/2559 10:01:00
Size (KB)  :  2,709 KB
IMG_8234.JPG
12/3/2559 10:01:04
Size (KB)  :  3,668 KB
IMG_8235.JPG
12/3/2559 10:02:06
Size (KB)  :  3,300 KB
IMG_8236.JPG
12/3/2559 10:02:14
Size (KB)  :  3,351 KB
IMG_8237.JPG
12/3/2559 10:02:30
Size (KB)  :  2,013 KB
IMG_8238.JPG
12/3/2559 10:02:42
Size (KB)  :  2,303 KB
IMG_8239.JPG
12/3/2559 10:02:56
Size (KB)  :  2,530 KB
IMG_8240.JPG
12/3/2559 10:03:04
Size (KB)  :  2,975 KB
IMG_8241.JPG
12/3/2559 10:03:14
Size (KB)  :  2,963 KB
IMG_8242.JPG
12/3/2559 10:03:30
Size (KB)  :  2,316 KB
IMG_8243.JPG
12/3/2559 10:04:10
Size (KB)  :  2,270 KB
IMG_8244.JPG
12/3/2559 10:04:14
Size (KB)  :  3,852 KB
IMG_8245.JPG
12/3/2559 10:04:24
Size (KB)  :  2,961 KB
IMG_8246.JPG
12/3/2559 10:04:38
Size (KB)  :  2,210 KB
IMG_8247.JPG
12/3/2559 10:05:04
Size (KB)  :  3,053 KB
IMG_8248.JPG
12/3/2559 10:05:06
Size (KB)  :  2,906 KB
IMG_8249.JPG
12/3/2559 10:05:10
Size (KB)  :  2,827 KB
IMG_8250.JPG
12/3/2559 10:05:24
Size (KB)  :  2,459 KB
IMG_8251.JPG
12/3/2559 10:05:48
Size (KB)  :  2,877 KB
IMG_8252.JPG
12/3/2559 10:05:56
Size (KB)  :  2,151 KB
IMG_8253.JPG
12/3/2559 10:06:58
Size (KB)  :  3,206 KB
IMG_8254.JPG
12/3/2559 10:07:04
Size (KB)  :  2,614 KB
IMG_8255.JPG
12/3/2559 10:07:22
Size (KB)  :  2,517 KB
IMG_8256.JPG
12/3/2559 10:07:58
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_8257.JPG
12/3/2559 10:08:04
Size (KB)  :  3,154 KB
IMG_8258.JPG
12/3/2559 10:08:16
Size (KB)  :  2,093 KB
IMG_8259.JPG
12/3/2559 10:08:54
Size (KB)  :  2,768 KB
IMG_8260.JPG
12/3/2559 10:09:12
Size (KB)  :  3,205 KB
IMG_8261.JPG
12/3/2559 10:09:54
Size (KB)  :  2,529 KB
IMG_8262.JPG
12/3/2559 10:10:02
Size (KB)  :  2,519 KB
IMG_8263.JPG
12/3/2559 10:10:04
Size (KB)  :  2,927 KB
IMG_8264.JPG
12/3/2559 10:10:12
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_8265.JPG
12/3/2559 10:10:16
Size (KB)  :  3,448 KB
IMG_8266.JPG
12/3/2559 10:10:22
Size (KB)  :  3,071 KB
Pages:     1 2 3 4