วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2016 - เปิด-เสกวัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

Thumbnail Image Table
IMG_5659.JPG
30/1/2559 9:08:34
Size (KB)  :  2,115 KB
IMG_5663.JPG
30/1/2559 9:09:44
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_5664.JPG
30/1/2559 9:09:58
Size (KB)  :  1,721 KB
IMG_5665.JPG
30/1/2559 9:10:14
Size (KB)  :  2,521 KB
IMG_5666.JPG
30/1/2559 9:11:00
Size (KB)  :  2,089 KB
IMG_5667.JPG
30/1/2559 9:11:02
Size (KB)  :  2,218 KB
IMG_5668.JPG
30/1/2559 9:12:54
Size (KB)  :  2,290 KB
IMG_5669.JPG
30/1/2559 9:12:58
Size (KB)  :  2,388 KB
IMG_5670.JPG
30/1/2559 9:13:44
Size (KB)  :  2,644 KB
IMG_5672.JPG
30/1/2559 9:14:50
Size (KB)  :  3,280 KB
IMG_5673.JPG
30/1/2559 9:15:16
Size (KB)  :  1,724 KB
IMG_5674.JPG
30/1/2559 9:15:46
Size (KB)  :  2,574 KB
IMG_5675.JPG
30/1/2559 9:16:26
Size (KB)  :  2,352 KB
IMG_5677.JPG
30/1/2559 9:17:14
Size (KB)  :  1,845 KB
IMG_5681.JPG
30/1/2559 9:18:42
Size (KB)  :  2,784 KB
IMG_5682.JPG
30/1/2559 9:20:30
Size (KB)  :  2,313 KB
IMG_5683.JPG
30/1/2559 9:20:36
Size (KB)  :  3,783 KB
IMG_5684.JPG
30/1/2559 9:20:50
Size (KB)  :  3,011 KB
IMG_5685.JPG
30/1/2559 9:21:16
Size (KB)  :  2,239 KB
IMG_5686.JPG
30/1/2559 9:21:20
Size (KB)  :  2,330 KB
IMG_5687.JPG
30/1/2559 9:21:30
Size (KB)  :  2,190 KB
IMG_5688.JPG
30/1/2559 9:22:34
Size (KB)  :  2,624 KB
IMG_5689.JPG
30/1/2559 9:23:10
Size (KB)  :  3,827 KB
IMG_5690.JPG
30/1/2559 9:23:10
Size (KB)  :  3,777 KB
IMG_5691.JPG
30/1/2559 9:24:02
Size (KB)  :  2,047 KB
IMG_5692.JPG
30/1/2559 9:24:12
Size (KB)  :  2,261 KB
IMG_5693.JPG
30/1/2559 9:24:18
Size (KB)  :  2,346 KB
IMG_5694.JPG
30/1/2559 9:24:28
Size (KB)  :  2,677 KB
IMG_5696.JPG
30/1/2559 9:25:08
Size (KB)  :  3,090 KB
IMG_5697.JPG
30/1/2559 9:25:30
Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_5698.JPG
30/1/2559 9:25:32
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_5699.JPG
30/1/2559 9:25:46
Size (KB)  :  2,629 KB
IMG_5701.JPG
30/1/2559 9:30:36
Size (KB)  :  3,326 KB
IMG_5702.JPG
30/1/2559 9:30:48
Size (KB)  :  3,405 KB
IMG_5704.JPG
30/1/2559 9:31:04
Size (KB)  :  3,797 KB
IMG_5705.JPG
30/1/2559 9:31:36
Size (KB)  :  3,676 KB
IMG_5706.JPG
30/1/2559 9:31:46
Size (KB)  :  3,721 KB
IMG_5707.JPG
30/1/2559 9:31:50
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_5708.JPG
30/1/2559 9:31:52
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_5709.JPG
30/1/2559 9:32:00
Size (KB)  :  2,833 KB
IMG_5710.JPG
30/1/2559 9:33:10
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_5711.JPG
30/1/2559 9:33:12
Size (KB)  :  2,760 KB
IMG_5712.JPG
30/1/2559 9:33:24
Size (KB)  :  2,529 KB
IMG_5713.JPG
30/1/2559 9:33:28
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_5714.JPG
30/1/2559 9:33:30
Size (KB)  :  3,123 KB
IMG_5715.JPG
30/1/2559 9:33:32
Size (KB)  :  2,255 KB
IMG_5716.JPG
30/1/2559 9:33:40
Size (KB)  :  3,599 KB
IMG_5717.JPG
30/1/2559 9:33:44
Size (KB)  :  3,030 KB
IMG_5718.JPG
30/1/2559 9:34:04
Size (KB)  :  3,363 KB
IMG_5719.JPG
30/1/2559 9:34:04
Size (KB)  :  3,298 KB
IMG_5720.JPG
30/1/2559 9:34:22
Size (KB)  :  2,426 KB
IMG_5721.JPG
30/1/2559 9:34:38
Size (KB)  :  2,479 KB
IMG_5722.JPG
30/1/2559 9:35:22
Size (KB)  :  2,957 KB
IMG_5723.JPG
30/1/2559 9:35:26
Size (KB)  :  2,800 KB
IMG_5724.JPG
30/1/2559 9:35:38
Size (KB)  :  2,930 KB
IMG_5725.JPG
30/1/2559 9:35:52
Size (KB)  :  2,311 KB
IMG_5727.JPG
30/1/2559 9:36:34
Size (KB)  :  2,301 KB
IMG_5729.JPG
30/1/2559 9:38:52
Size (KB)  :  2,693 KB
IMG_5731.JPG
30/1/2559 9:39:02
Size (KB)  :  3,279 KB
IMG_5732.JPG
30/1/2559 9:39:06
Size (KB)  :  2,421 KB
IMG_5733.JPG
30/1/2559 9:39:12
Size (KB)  :  3,388 KB
IMG_5734.JPG
30/1/2559 9:39:24
Size (KB)  :  2,186 KB
IMG_5735.JPG
30/1/2559 9:39:38
Size (KB)  :  2,286 KB
IMG_5737.JPG
30/1/2559 9:40:56
Size (KB)  :  2,068 KB
IMG_5740.JPG
30/1/2559 9:41:40
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_5741.JPG
30/1/2559 9:42:16
Size (KB)  :  2,386 KB
IMG_5742.JPG
30/1/2559 9:42:32
Size (KB)  :  2,430 KB
IMG_5745.JPG
30/1/2559 9:43:12
Size (KB)  :  2,444 KB
IMG_5746.JPG
30/1/2559 9:43:20
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_5748.JPG
30/1/2559 9:43:34
Size (KB)  :  2,910 KB
IMG_5750.JPG
30/1/2559 9:45:50
Size (KB)  :  2,724 KB
IMG_5752.JPG
30/1/2559 9:46:42
Size (KB)  :  3,065 KB
IMG_5753.JPG
30/1/2559 9:46:46
Size (KB)  :  3,380 KB
IMG_5754.JPG
30/1/2559 9:46:48
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_5755.JPG
30/1/2559 9:47:32
Size (KB)  :  3,773 KB
IMG_5756.JPG
30/1/2559 9:48:10
Size (KB)  :  4,380 KB
IMG_5757.JPG
30/1/2559 9:48:34
Size (KB)  :  2,654 KB
IMG_5758.JPG
30/1/2559 9:48:50
Size (KB)  :  2,076 KB
IMG_5759.JPG
30/1/2559 9:49:34
Size (KB)  :  2,380 KB
IMG_5760.JPG
30/1/2559 9:49:46
Size (KB)  :  2,668 KB
IMG_5761.JPG
30/1/2559 9:53:12
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_5762.JPG
30/1/2559 9:53:20
Size (KB)  :  3,260 KB
IMG_5763.JPG
30/1/2559 9:53:38
Size (KB)  :  3,195 KB
IMG_5764.JPG
30/1/2559 9:54:08
Size (KB)  :  3,783 KB
IMG_5765.JPG
30/1/2559 9:54:22
Size (KB)  :  3,355 KB
IMG_5766.JPG
30/1/2559 9:54:34
Size (KB)  :  3,668 KB
IMG_5767.JPG
30/1/2559 9:55:36
Size (KB)  :  2,734 KB
IMG_5768.JPG
30/1/2559 9:55:54
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_5769.JPG
30/1/2559 9:56:20
Size (KB)  :  2,616 KB
IMG_5770.JPG
30/1/2559 9:56:20
Size (KB)  :  2,842 KB
IMG_5771.JPG
30/1/2559 9:56:24
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_5772.JPG
30/1/2559 9:56:24
Size (KB)  :  3,062 KB
IMG_5773.JPG
30/1/2559 9:56:26
Size (KB)  :  3,035 KB
IMG_5776.JPG
30/1/2559 9:56:38
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_5777.JPG
30/1/2559 9:57:16
Size (KB)  :  2,461 KB
IMG_5778.JPG
30/1/2559 9:57:24
Size (KB)  :  2,725 KB
IMG_5779.JPG
30/1/2559 9:57:30
Size (KB)  :  2,506 KB
IMG_5780.JPG
30/1/2559 9:58:18
Size (KB)  :  2,652 KB
IMG_5781.JPG
30/1/2559 9:59:52
Size (KB)  :  2,726 KB
IMG_5782.JPG
30/1/2559 10:05:06
Size (KB)  :  2,591 KB
Pages:     1 2 3 4