ฉลองวัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2016

Thumbnail Image Table
IMG_8315.JPG
1/10/2559 9:25:32
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_8316.JPG
1/10/2559 9:32:44
Size (KB)  :  2,914 KB
IMG_8317.JPG
1/10/2559 9:33:16
Size (KB)  :  3,222 KB
IMG_8318.JPG
1/10/2559 9:34:40
Size (KB)  :  3,462 KB
IMG_8319.JPG
1/10/2559 9:35:40
Size (KB)  :  3,096 KB
IMG_8320.JPG
1/10/2559 9:35:50
Size (KB)  :  2,581 KB
IMG_8321.JPG
1/10/2559 9:36:00
Size (KB)  :  2,538 KB
IMG_8322.JPG
1/10/2559 9:36:44
Size (KB)  :  2,383 KB
IMG_8323.JPG
1/10/2559 9:37:00
Size (KB)  :  3,368 KB
IMG_8327.JPG
1/10/2559 9:44:22
Size (KB)  :  2,748 KB
IMG_8329.JPG
1/10/2559 9:49:24
Size (KB)  :  2,591 KB
IMG_8330.JPG
1/10/2559 9:49:50
Size (KB)  :  3,086 KB
IMG_8331.JPG
1/10/2559 9:50:24
Size (KB)  :  3,286 KB
IMG_8333.JPG
1/10/2559 9:57:56
Size (KB)  :  2,601 KB
IMG_8335.JPG
1/10/2559 10:00:30
Size (KB)  :  1,945 KB
IMG_8336.JPG
1/10/2559 10:01:48
Size (KB)  :  3,108 KB
IMG_8337.JPG
1/10/2559 10:03:42
Size (KB)  :  2,605 KB
IMG_8338.JPG
1/10/2559 10:06:40
Size (KB)  :  2,748 KB
IMG_8339.JPG
1/10/2559 10:07:02
Size (KB)  :  3,192 KB
IMG_8340.JPG
1/10/2559 10:08:20
Size (KB)  :  3,110 KB
IMG_8343.JPG
1/10/2559 10:12:00
Size (KB)  :  3,299 KB
IMG_8350.JPG
1/10/2559 10:12:16
Size (KB)  :  3,592 KB
IMG_8351.JPG
1/10/2559 10:12:16
Size (KB)  :  3,679 KB
IMG_8352.JPG
1/10/2559 10:13:02
Size (KB)  :  2,954 KB
IMG_8353.JPG
1/10/2559 10:13:14
Size (KB)  :  2,777 KB
IMG_8354.JPG
1/10/2559 10:13:22
Size (KB)  :  2,539 KB
IMG_8355.JPG
1/10/2559 10:13:40
Size (KB)  :  2,699 KB
IMG_8356.JPG
1/10/2559 10:14:04
Size (KB)  :  3,124 KB
IMG_8357.JPG
1/10/2559 10:14:20
Size (KB)  :  2,260 KB
IMG_8358.JPG
1/10/2559 10:14:24
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_8359.JPG
1/10/2559 10:14:28
Size (KB)  :  3,902 KB
IMG_8360.JPG
1/10/2559 10:14:50
Size (KB)  :  2,784 KB
IMG_8361.JPG
1/10/2559 10:15:04
Size (KB)  :  2,576 KB
IMG_8362.JPG
1/10/2559 10:15:04
Size (KB)  :  2,574 KB
IMG_8363.JPG
1/10/2559 10:15:06
Size (KB)  :  2,766 KB
IMG_8364.JPG
1/10/2559 10:15:06
Size (KB)  :  2,732 KB
IMG_8365.JPG
1/10/2559 10:15:16
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_8366.JPG
1/10/2559 10:15:18
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_8367.JPG
1/10/2559 10:15:24
Size (KB)  :  2,565 KB
IMG_8368.JPG
1/10/2559 10:15:26
Size (KB)  :  2,678 KB
IMG_8369.JPG
1/10/2559 10:15:28
Size (KB)  :  2,772 KB
IMG_8370.JPG
1/10/2559 10:15:32
Size (KB)  :  2,785 KB
IMG_8372.JPG
1/10/2559 10:15:48
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_8373.JPG
1/10/2559 10:16:04
Size (KB)  :  2,785 KB
IMG_8374.JPG
1/10/2559 10:16:24
Size (KB)  :  3,122 KB
IMG_8375.JPG
1/10/2559 10:16:36
Size (KB)  :  3,226 KB
IMG_8376.JPG
1/10/2559 10:16:42
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_8377.JPG
1/10/2559 10:17:10
Size (KB)  :  3,038 KB
IMG_8378.JPG
1/10/2559 10:17:24
Size (KB)  :  3,181 KB
IMG_8379.JPG
1/10/2559 10:17:46
Size (KB)  :  2,726 KB
IMG_8380.JPG
1/10/2559 10:18:00
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_8381.JPG
1/10/2559 10:18:46
Size (KB)  :  3,306 KB
IMG_8382.JPG
1/10/2559 10:19:10
Size (KB)  :  3,262 KB
IMG_8383.JPG
1/10/2559 10:19:24
Size (KB)  :  2,485 KB
IMG_8384.JPG
1/10/2559 10:19:34
Size (KB)  :  2,815 KB
IMG_8385.JPG
1/10/2559 10:20:16
Size (KB)  :  2,756 KB
IMG_8386.JPG
1/10/2559 10:20:20
Size (KB)  :  2,570 KB
IMG_8387.JPG
1/10/2559 10:22:06
Size (KB)  :  2,491 KB
IMG_8388.JPG
1/10/2559 10:23:00
Size (KB)  :  3,624 KB
IMG_8389.JPG
1/10/2559 10:23:58
Size (KB)  :  2,938 KB
IMG_8390.JPG
1/10/2559 10:27:52
Size (KB)  :  3,061 KB
IMG_8391.JPG
1/10/2559 10:28:06
Size (KB)  :  2,781 KB
IMG_8392.JPG
1/10/2559 10:28:24
Size (KB)  :  2,927 KB
IMG_8393.JPG
1/10/2559 10:28:52
Size (KB)  :  2,536 KB
IMG_8394.JPG
1/10/2559 10:33:12
Size (KB)  :  2,720 KB
IMG_8395.JPG
1/10/2559 10:33:34
Size (KB)  :  2,584 KB
IMG_8396.JPG
1/10/2559 10:34:08
Size (KB)  :  2,445 KB
IMG_8397.JPG
1/10/2559 10:34:16
Size (KB)  :  2,541 KB
IMG_8398.JPG
1/10/2559 10:34:30
Size (KB)  :  2,794 KB
IMG_8400.JPG
1/10/2559 10:37:16
Size (KB)  :  3,079 KB
IMG_8401.JPG
1/10/2559 10:38:00
Size (KB)  :  3,148 KB
IMG_8402.JPG
1/10/2559 10:45:54
Size (KB)  :  2,730 KB
IMG_8406.JPG
1/10/2559 10:47:44
Size (KB)  :  2,135 KB
IMG_8407.JPG
1/10/2559 10:48:08
Size (KB)  :  3,016 KB
IMG_8408.JPG
1/10/2559 10:48:18
Size (KB)  :  3,018 KB
IMG_8409.JPG
1/10/2559 10:48:30
Size (KB)  :  2,621 KB
IMG_8410.JPG
1/10/2559 10:49:00
Size (KB)  :  2,594 KB
IMG_8411.JPG
1/10/2559 10:52:34
Size (KB)  :  2,510 KB
IMG_8412.JPG
1/10/2559 10:59:28
Size (KB)  :  3,130 KB
IMG_8413.JPG
1/10/2559 11:05:36
Size (KB)  :  3,264 KB
IMG_8414.JPG
1/10/2559 11:06:00
Size (KB)  :  2,883 KB
IMG_8416.JPG
1/10/2559 11:06:18
Size (KB)  :  3,194 KB
IMG_8417.JPG
1/10/2559 11:06:50
Size (KB)  :  3,470 KB
IMG_8418.JPG
1/10/2559 11:07:00
Size (KB)  :  3,265 KB
IMG_8419.JPG
1/10/2559 11:07:06
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_8420.JPG
1/10/2559 11:07:22
Size (KB)  :  3,340 KB
IMG_8421.JPG
1/10/2559 11:07:30
Size (KB)  :  3,394 KB
IMG_8422.JPG
1/10/2559 11:07:40
Size (KB)  :  2,982 KB
IMG_8423.JPG
1/10/2559 11:07:50
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_8424.JPG
1/10/2559 11:08:08
Size (KB)  :  3,371 KB
IMG_8425.JPG
1/10/2559 11:08:38
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_8426.JPG
1/10/2559 11:08:42
Size (KB)  :  3,255 KB
IMG_8427.JPG
1/10/2559 11:08:44
Size (KB)  :  3,479 KB
IMG_8428.JPG
1/10/2559 11:08:52
Size (KB)  :  2,764 KB
IMG_8429.JPG
1/10/2559 11:09:06
Size (KB)  :  2,909 KB
IMG_8430.JPG
1/10/2559 11:09:44
Size (KB)  :  3,453 KB
IMG_8431.JPG
1/10/2559 11:09:52
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_8432.JPG
1/10/2559 11:10:00
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_8433.JPG
1/10/2559 11:10:12
Size (KB)  :  3,086 KB
IMG_8434.JPG
1/10/2559 11:10:14
Size (KB)  :  3,206 KB
Pages:     1 2