ปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมและ ฉลองอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2016 พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_0591.JPG
19/11/2559 8:48:00
Size (KB)  :  3,007 KB
IMG_0596.JPG
19/11/2559 8:49:38
Size (KB)  :  3,248 KB
IMG_0598.JPG
19/11/2559 8:50:10
Size (KB)  :  3,529 KB
IMG_0601.JPG
19/11/2559 8:50:30
Size (KB)  :  3,579 KB
IMG_0603.JPG
19/11/2559 8:51:02
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_0604.JPG
19/11/2559 8:51:06
Size (KB)  :  3,312 KB
IMG_0606.JPG
19/11/2559 8:51:30
Size (KB)  :  3,165 KB
IMG_0611.JPG
19/11/2559 8:53:44
Size (KB)  :  3,419 KB
IMG_0613.JPG
19/11/2559 8:54:06
Size (KB)  :  2,508 KB
IMG_0619.JPG
19/11/2559 8:56:34
Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_0622.JPG
19/11/2559 8:57:50
Size (KB)  :  3,440 KB
IMG_0623.JPG
19/11/2559 8:58:34
Size (KB)  :  2,828 KB
IMG_0625.JPG
19/11/2559 9:06:04
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_0627.JPG
19/11/2559 9:08:10
Size (KB)  :  3,383 KB
IMG_0643.JPG
19/11/2559 9:28:16
Size (KB)  :  777 KB
IMG_0646.JPG
19/11/2559 9:28:32
Size (KB)  :  857 KB
IMG_0648.JPG
19/11/2559 9:29:02
Size (KB)  :  1,018 KB
IMG_0650.JPG
19/11/2559 9:29:26
Size (KB)  :  1,712 KB
IMG_0652.JPG
19/11/2559 9:30:02
Size (KB)  :  927 KB
IMG_0658.JPG
19/11/2559 9:31:18
Size (KB)  :  1,116 KB
IMG_0660.JPG
19/11/2559 9:32:26
Size (KB)  :  890 KB
IMG_0662.JPG
19/11/2559 9:36:02
Size (KB)  :  818 KB
IMG_0663.JPG
19/11/2559 9:36:28
Size (KB)  :  581 KB
IMG_0667.JPG
19/11/2559 9:41:30
Size (KB)  :  3,604 KB
IMG_0668.JPG
19/11/2559 9:42:08
Size (KB)  :  4,239 KB
IMG_0669.JPG
19/11/2559 9:46:24
Size (KB)  :  3,213 KB
IMG_0670.JPG
19/11/2559 9:47:10
Size (KB)  :  4,338 KB
IMG_0671.JPG
19/11/2559 9:48:14
Size (KB)  :  2,816 KB
IMG_0672.JPG
19/11/2559 9:48:28
Size (KB)  :  2,924 KB
IMG_0673.JPG
19/11/2559 9:49:04
Size (KB)  :  3,155 KB
IMG_0675.JPG
19/11/2559 9:50:52
Size (KB)  :  2,434 KB
IMG_0676.JPG
19/11/2559 9:52:54
Size (KB)  :  2,970 KB
IMG_0678.JPG
19/11/2559 9:55:36
Size (KB)  :  3,517 KB
IMG_0679.JPG
19/11/2559 9:55:58
Size (KB)  :  2,858 KB
IMG_0680.JPG
19/11/2559 10:02:40
Size (KB)  :  2,609 KB
IMG_0681.JPG
19/11/2559 10:06:28
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_0682.JPG
19/11/2559 10:07:36
Size (KB)  :  3,772 KB
IMG_0683.JPG
19/11/2559 10:07:42
Size (KB)  :  3,445 KB
IMG_0684.JPG
19/11/2559 10:08:30
Size (KB)  :  3,181 KB
IMG_0685.JPG
19/11/2559 10:08:30
Size (KB)  :  3,117 KB
IMG_0687.JPG
19/11/2559 10:08:32
Size (KB)  :  2,269 KB
IMG_0688.JPG
19/11/2559 10:08:32
Size (KB)  :  2,781 KB
IMG_0692.JPG
19/11/2559 10:08:36
Size (KB)  :  2,898 KB
IMG_0693.JPG
19/11/2559 10:08:38
Size (KB)  :  2,831 KB
IMG_0694.JPG
19/11/2559 10:08:38
Size (KB)  :  2,935 KB
IMG_0695.JPG
19/11/2559 10:08:38
Size (KB)  :  2,689 KB
IMG_0696.JPG
19/11/2559 10:08:40
Size (KB)  :  2,643 KB
IMG_0697.JPG
19/11/2559 10:08:40
Size (KB)  :  2,551 KB
IMG_0698.JPG
19/11/2559 10:08:44
Size (KB)  :  3,511 KB
IMG_0699.JPG
19/11/2559 10:08:44
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_0701.JPG
19/11/2559 10:09:06
Size (KB)  :  4,748 KB
IMG_0702.JPG
19/11/2559 10:09:06
Size (KB)  :  4,643 KB
IMG_0703.JPG
19/11/2559 10:09:08
Size (KB)  :  4,049 KB
IMG_0704.JPG
19/11/2559 10:09:10
Size (KB)  :  4,044 KB
IMG_0705.JPG
19/11/2559 10:09:14
Size (KB)  :  3,391 KB
IMG_0706.JPG
19/11/2559 10:09:14
Size (KB)  :  3,379 KB
IMG_0707.JPG
19/11/2559 10:09:18
Size (KB)  :  3,966 KB
IMG_0713.JPG
19/11/2559 10:09:46
Size (KB)  :  4,313 KB
IMG_0715.JPG
19/11/2559 10:10:28
Size (KB)  :  4,209 KB
IMG_0722.JPG
19/11/2559 10:11:08
Size (KB)  :  4,566 KB
IMG_0724.JPG
19/11/2559 10:11:20
Size (KB)  :  3,700 KB
IMG_0726.JPG
19/11/2559 10:11:20
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_0727.JPG
19/11/2559 10:11:34
Size (KB)  :  3,408 KB
IMG_0729.JPG
19/11/2559 10:14:40
Size (KB)  :  3,735 KB
IMG_0730.JPG
19/11/2559 10:14:40
Size (KB)  :  3,753 KB
IMG_0731.JPG
19/11/2559 10:14:40
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_0732.JPG
19/11/2559 10:14:42
Size (KB)  :  3,381 KB
IMG_0733.JPG
19/11/2559 10:15:28
Size (KB)  :  3,972 KB
IMG_0734.JPG
19/11/2559 10:15:28
Size (KB)  :  3,453 KB
IMG_0735.JPG
19/11/2559 10:15:30
Size (KB)  :  3,596 KB
IMG_0736.JPG
19/11/2559 10:15:30
Size (KB)  :  3,458 KB
IMG_0737.JPG
19/11/2559 10:16:14
Size (KB)  :  3,709 KB
IMG_0738.JPG
19/11/2559 10:16:14
Size (KB)  :  3,710 KB
IMG_0739.JPG
19/11/2559 10:16:14
Size (KB)  :  4,126 KB
IMG_0740.JPG
19/11/2559 10:16:14
Size (KB)  :  4,126 KB
IMG_0741.JPG
19/11/2559 10:16:16
Size (KB)  :  3,929 KB
IMG_0742.JPG
19/11/2559 10:16:18
Size (KB)  :  3,837 KB
IMG_0743.JPG
19/11/2559 10:16:18
Size (KB)  :  3,072 KB
IMG_0744.JPG
19/11/2559 10:16:20
Size (KB)  :  3,049 KB
IMG_0745.JPG
19/11/2559 10:16:20
Size (KB)  :  2,823 KB
IMG_0746.JPG
19/11/2559 10:16:20
Size (KB)  :  2,797 KB
IMG_0747.JPG
19/11/2559 10:16:22
Size (KB)  :  2,845 KB
IMG_0748.JPG
19/11/2559 10:16:24
Size (KB)  :  2,804 KB
IMG_0749.JPG
19/11/2559 10:16:26
Size (KB)  :  2,941 KB
IMG_0750.JPG
19/11/2559 10:16:26
Size (KB)  :  2,922 KB
IMG_0751.JPG
19/11/2559 10:16:26
Size (KB)  :  3,096 KB
IMG_0752.JPG
19/11/2559 10:16:26
Size (KB)  :  3,091 KB
IMG_0753.JPG
19/11/2559 10:16:26
Size (KB)  :  3,058 KB
IMG_0754.JPG
19/11/2559 10:16:30
Size (KB)  :  2,631 KB
IMG_0755.JPG
19/11/2559 10:16:30
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_0756.JPG
19/11/2559 10:16:30
Size (KB)  :  2,771 KB
IMG_0757.JPG
19/11/2559 10:16:32
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_0758.JPG
19/11/2559 10:16:32
Size (KB)  :  2,815 KB
IMG_0759.JPG
19/11/2559 10:16:36
Size (KB)  :  3,490 KB
IMG_0760.JPG
19/11/2559 10:16:36
Size (KB)  :  3,425 KB
IMG_0761.JPG
19/11/2559 10:16:38
Size (KB)  :  3,423 KB
IMG_0762.JPG
19/11/2559 10:16:38
Size (KB)  :  3,451 KB
IMG_0763.JPG
19/11/2559 10:16:48
Size (KB)  :  2,696 KB
IMG_0764.JPG
19/11/2559 10:16:48
Size (KB)  :  2,684 KB
IMG_0765.JPG
19/11/2559 10:17:02
Size (KB)  :  2,863 KB
Pages:     1 2 3 4