ฉลองวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.อำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 2016

Thumbnail Image Table
IMG_7158.JPG
20/8/2559 10:07:38
Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_7159.JPG
20/8/2559 10:08:40
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_7160.JPG
20/8/2559 10:08:40
Size (KB)  :  4,021 KB
IMG_7161.JPG
20/8/2559 10:08:44
Size (KB)  :  4,575 KB
IMG_7162.JPG
20/8/2559 10:08:44
Size (KB)  :  4,676 KB
IMG_7163.JPG
20/8/2559 10:08:46
Size (KB)  :  4,567 KB
IMG_7164.JPG
20/8/2559 10:08:46
Size (KB)  :  4,603 KB
IMG_7165.JPG
20/8/2559 10:09:00
Size (KB)  :  3,900 KB
IMG_7166.JPG
20/8/2559 10:09:02
Size (KB)  :  3,690 KB
IMG_7167.JPG
20/8/2559 10:09:02
Size (KB)  :  3,740 KB
IMG_7168.JPG
20/8/2559 10:09:04
Size (KB)  :  3,562 KB
IMG_7169.JPG
20/8/2559 10:09:04
Size (KB)  :  3,763 KB
IMG_7170.JPG
20/8/2559 10:09:08
Size (KB)  :  4,468 KB
IMG_7171.JPG
20/8/2559 10:09:10
Size (KB)  :  4,343 KB
IMG_7172.JPG
20/8/2559 10:09:20
Size (KB)  :  3,483 KB
IMG_7173.JPG
20/8/2559 10:09:20
Size (KB)  :  3,256 KB
IMG_7174.JPG
20/8/2559 10:09:22
Size (KB)  :  3,608 KB
IMG_7175.JPG
20/8/2559 10:09:52
Size (KB)  :  3,211 KB
IMG_7176.JPG
20/8/2559 10:10:08
Size (KB)  :  3,911 KB
IMG_7177.JPG
20/8/2559 10:10:36
Size (KB)  :  3,950 KB
IMG_7178.JPG
20/8/2559 10:10:46
Size (KB)  :  3,545 KB
IMG_7180.JPG
20/8/2559 10:11:30
Size (KB)  :  3,754 KB
IMG_7181.JPG
20/8/2559 10:11:40
Size (KB)  :  3,238 KB
IMG_7182.JPG
20/8/2559 10:11:48
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_7184.JPG
20/8/2559 10:13:00
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_7185.JPG
20/8/2559 10:13:10
Size (KB)  :  3,688 KB
IMG_7186.JPG
20/8/2559 10:13:14
Size (KB)  :  3,024 KB
IMG_7187.JPG
20/8/2559 10:13:30
Size (KB)  :  3,601 KB
IMG_7188.JPG
20/8/2559 10:13:44
Size (KB)  :  4,047 KB
IMG_7189.JPG
20/8/2559 10:14:04
Size (KB)  :  3,329 KB
IMG_7190.JPG
20/8/2559 10:14:14
Size (KB)  :  3,175 KB
IMG_7191.JPG
20/8/2559 10:14:58
Size (KB)  :  3,236 KB
IMG_7192.JPG
20/8/2559 10:15:04
Size (KB)  :  3,385 KB
IMG_7193.JPG
20/8/2559 10:15:34
Size (KB)  :  3,795 KB
IMG_7194.JPG
20/8/2559 10:15:42
Size (KB)  :  3,207 KB
IMG_7195.JPG
20/8/2559 10:17:04
Size (KB)  :  2,486 KB
IMG_7197.JPG
20/8/2559 10:17:14
Size (KB)  :  3,414 KB
IMG_7198.JPG
20/8/2559 10:17:32
Size (KB)  :  2,568 KB
IMG_7199.JPG
20/8/2559 10:17:42
Size (KB)  :  2,707 KB
IMG_7200.JPG
20/8/2559 10:17:54
Size (KB)  :  3,406 KB
IMG_7201.JPG
20/8/2559 10:18:10
Size (KB)  :  3,788 KB
IMG_7202.JPG
20/8/2559 10:18:50
Size (KB)  :  2,673 KB
IMG_7203.JPG
20/8/2559 10:19:08
Size (KB)  :  3,315 KB
IMG_7204.JPG
20/8/2559 10:20:14
Size (KB)  :  2,922 KB
IMG_7205.JPG
20/8/2559 10:20:20
Size (KB)  :  3,251 KB
IMG_7206.JPG
20/8/2559 10:20:44
Size (KB)  :  3,560 KB
IMG_7207.JPG
20/8/2559 10:21:00
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_7208.JPG
20/8/2559 10:21:20
Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_7209.JPG
20/8/2559 10:21:44
Size (KB)  :  3,126 KB
IMG_7210.JPG
20/8/2559 10:22:12
Size (KB)  :  3,488 KB
IMG_7211.JPG
20/8/2559 10:22:32
Size (KB)  :  3,377 KB
IMG_7212.JPG
20/8/2559 10:22:50
Size (KB)  :  2,853 KB
IMG_7213.JPG
20/8/2559 10:23:40
Size (KB)  :  3,695 KB
IMG_7214.JPG
20/8/2559 10:23:42
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_7215.JPG
20/8/2559 10:23:54
Size (KB)  :  3,374 KB
IMG_7216.JPG
20/8/2559 10:24:06
Size (KB)  :  3,425 KB
IMG_7217.JPG
20/8/2559 10:24:50
Size (KB)  :  3,074 KB
IMG_7218.JPG
20/8/2559 10:25:30
Size (KB)  :  2,749 KB
IMG_7219.JPG
20/8/2559 10:26:06
Size (KB)  :  3,130 KB
IMG_7220.JPG
20/8/2559 10:26:16
Size (KB)  :  2,630 KB
IMG_7221.JPG
20/8/2559 10:27:42
Size (KB)  :  4,299 KB
IMG_7222.JPG
20/8/2559 10:27:50
Size (KB)  :  4,955 KB
IMG_7225.JPG
20/8/2559 10:28:14
Size (KB)  :  3,834 KB
IMG_7226.JPG
20/8/2559 10:28:14
Size (KB)  :  3,795 KB
IMG_7227.JPG
20/8/2559 10:28:16
Size (KB)  :  3,585 KB
IMG_7228.JPG
20/8/2559 10:28:16
Size (KB)  :  3,621 KB
IMG_7229.JPG
20/8/2559 10:28:18
Size (KB)  :  2,988 KB
IMG_7230.JPG
20/8/2559 10:28:18
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_7231.JPG
20/8/2559 10:28:20
Size (KB)  :  3,499 KB
IMG_7232.JPG
20/8/2559 10:28:22
Size (KB)  :  3,459 KB
IMG_7233.JPG
20/8/2559 10:28:24
Size (KB)  :  3,937 KB
IMG_7234.JPG
20/8/2559 10:28:24
Size (KB)  :  3,914 KB
IMG_7235.JPG
20/8/2559 10:28:28
Size (KB)  :  3,984 KB
IMG_7236.JPG
20/8/2559 10:28:28
Size (KB)  :  3,891 KB
IMG_7237.JPG
20/8/2559 10:28:30
Size (KB)  :  3,927 KB
IMG_7238.JPG
20/8/2559 10:28:32
Size (KB)  :  3,870 KB
IMG_7239.JPG
20/8/2559 10:28:38
Size (KB)  :  3,436 KB
IMG_7240.JPG
20/8/2559 10:28:40
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_7241.JPG
20/8/2559 10:29:24
Size (KB)  :  3,636 KB
IMG_7242.JPG
20/8/2559 10:29:30
Size (KB)  :  3,736 KB
IMG_7243.JPG
20/8/2559 10:29:34
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_7244.JPG
20/8/2559 10:29:38
Size (KB)  :  3,811 KB
IMG_7245.JPG
20/8/2559 10:29:38
Size (KB)  :  3,649 KB
IMG_7246.JPG
20/8/2559 10:29:40
Size (KB)  :  3,852 KB
IMG_7247.JPG
20/8/2559 10:29:40
Size (KB)  :  3,837 KB
IMG_7248.JPG
20/8/2559 10:29:42
Size (KB)  :  3,708 KB
IMG_7249.JPG
20/8/2559 10:29:44
Size (KB)  :  3,784 KB
IMG_7250.JPG
20/8/2559 10:29:46
Size (KB)  :  3,478 KB
IMG_7251.JPG
20/8/2559 10:29:48
Size (KB)  :  3,755 KB
IMG_7252.JPG
20/8/2559 10:29:52
Size (KB)  :  3,902 KB
IMG_7253.JPG
20/8/2559 10:29:52
Size (KB)  :  3,944 KB
IMG_7254.JPG
20/8/2559 10:29:56
Size (KB)  :  3,600 KB
IMG_7255.JPG
20/8/2559 10:30:08
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_7256.JPG
20/8/2559 10:30:20
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_7257.JPG
20/8/2559 10:30:32
Size (KB)  :  3,002 KB
IMG_7258.JPG
20/8/2559 10:30:58
Size (KB)  :  3,387 KB
IMG_7259.JPG
20/8/2559 10:31:16
Size (KB)  :  3,759 KB
IMG_7260.JPG
20/8/2559 10:31:46
Size (KB)  :  2,946 KB
IMG_7261.JPG
20/8/2559 10:31:54
Size (KB)  :  2,843 KB
IMG_7262.JPG
20/8/2559 10:32:48
Size (KB)  :  3,529 KB
Pages:     1 2 3