สัมมนาจิตตาภิบาลเยาวชนและผู้ประสานงานเยาวชน ณ สังฆมณฑลอุบลฯ วันที่ 23-27 พ.ค.2016

Thumbnail Image Table
youth (1).JPG
24/5/2559 7:33:26
Size (KB)  :  3,267 KB
youth (2).JPG
24/5/2559 8:34:02
Size (KB)  :  3,755 KB
youth (3).JPG
24/5/2559 8:35:10
Size (KB)  :  3,705 KB
youth (4).JPG
24/5/2559 9:19:16
Size (KB)  :  2,896 KB
youth (5).JPG
24/5/2559 9:20:00
Size (KB)  :  3,047 KB
youth (6).JPG
24/5/2559 9:20:22
Size (KB)  :  2,826 KB
youth (7).JPG
24/5/2559 9:21:26
Size (KB)  :  2,963 KB
youth (8).JPG
24/5/2559 9:32:08
Size (KB)  :  2,933 KB
youth (9).JPG
24/5/2559 9:32:38
Size (KB)  :  2,890 KB
youth (10).JPG
24/5/2559 10:08:22
Size (KB)  :  2,804 KB
youth (11).JPG
24/5/2559 12:35:36
Size (KB)  :  2,866 KB
youth (12).JPG
24/5/2559 15:55:54
Size (KB)  :  2,789 KB
youth (13).JPG
24/5/2559 15:56:02
Size (KB)  :  2,856 KB
youth (14).JPG
24/5/2559 15:57:26
Size (KB)  :  3,152 KB
youth (15).JPG
24/5/2559 15:57:38
Size (KB)  :  2,941 KB
youth (16).JPG
24/5/2559 16:14:56
Size (KB)  :  2,709 KB
youth (17).JPG
24/5/2559 16:58:16
Size (KB)  :  3,152 KB
youth (18).JPG
25/5/2559 7:32:12
Size (KB)  :  3,463 KB
youth (19).JPG
25/5/2559 7:32:34
Size (KB)  :  3,634 KB
youth (20).JPG
25/5/2559 9:43:32
Size (KB)  :  2,807 KB
youth (21).JPG
25/5/2559 9:48:58
Size (KB)  :  2,764 KB
youth (22).JPG
25/5/2559 10:36:42
Size (KB)  :  3,042 KB
youth (23).JPG
25/5/2559 15:43:32
Size (KB)  :  2,931 KB
youth (24).JPG
25/5/2559 15:48:02
Size (KB)  :  2,867 KB
youth (25).JPG
25/5/2559 15:48:10
Size (KB)  :  3,062 KB
youth (26).JPG
25/5/2559 15:51:50
Size (KB)  :  2,950 KB
youth (27).JPG
25/5/2559 15:53:34
Size (KB)  :  2,926 KB
youth (28).JPG
25/5/2559 15:54:04
Size (KB)  :  2,792 KB
youth (29).JPG
25/5/2559 16:10:58
Size (KB)  :  2,774 KB
youth (30).JPG
25/5/2559 16:11:06
Size (KB)  :  2,737 KB
youth (31).JPG
25/5/2559 16:11:18
Size (KB)  :  2,795 KB
youth (32).JPG
25/5/2559 16:12:40
Size (KB)  :  2,855 KB
youth (33).JPG
25/5/2559 16:13:38
Size (KB)  :  2,885 KB
youth (34).JPG
25/5/2559 16:14:18
Size (KB)  :  2,369 KB
youth (35).JPG
25/5/2559 17:22:48
Size (KB)  :  3,101 KB
youth (36).JPG
25/5/2559 17:23:32
Size (KB)  :  3,044 KB
youth (37).JPG
25/5/2559 17:39:46
Size (KB)  :  2,825 KB
youth (38).JPG
25/5/2559 17:47:58
Size (KB)  :  3,011 KB
youth (39).JPG
25/5/2559 20:12:56
Size (KB)  :  3,056 KB
youth (40).JPG
25/5/2559 20:19:42
Size (KB)  :  2,709 KB
youth (41).JPG
25/5/2559 20:36:18
Size (KB)  :  2,921 KB
youth (42).JPG
25/5/2559 20:40:08
Size (KB)  :  3,204 KB
youth (43).JPG
25/5/2559 20:51:00
Size (KB)  :  3,332 KB
youth (44).JPG
25/5/2559 20:51:26
Size (KB)  :  3,279 KB
youth (45).JPG
25/5/2559 20:53:44
Size (KB)  :  3,467 KB
youth (46).JPG
26/5/2559 7:17:40
Size (KB)  :  3,242 KB
youth (47).JPG
26/5/2559 7:20:26
Size (KB)  :  3,369 KB
youth (48).JPG
26/5/2559 7:24:30
Size (KB)  :  3,004 KB
youth (49).JPG
26/5/2559 7:27:26
Size (KB)  :  3,532 KB
youth (50).JPG
26/5/2559 7:27:44
Size (KB)  :  3,312 KB
youth (51).JPG
26/5/2559 7:28:02
Size (KB)  :  3,476 KB
youth (52).JPG
26/5/2559 7:30:42
Size (KB)  :  3,075 KB
youth (53).JPG
26/5/2559 8:01:26
Size (KB)  :  4,095 KB
youth (54).JPG
26/5/2559 11:45:40
Size (KB)  :  3,260 KB
youth (55).JPG
26/5/2559 11:58:28
Size (KB)  :  3,087 KB
youth (56).JPG
26/5/2559 12:03:02
Size (KB)  :  3,059 KB
youth (57).JPG
26/5/2559 12:11:28
Size (KB)  :  3,470 KB
youth (58).JPG
26/5/2559 12:20:26
Size (KB)  :  3,102 KB
youth (59).JPG
26/5/2559 12:28:16
Size (KB)  :  3,304 KB
youth (60).JPG
26/5/2559 12:38:20
Size (KB)  :  3,227 KB
youth (61).JPG
26/5/2559 12:38:26
Size (KB)  :  3,289 KB
youth (62).JPG
26/5/2559 14:41:26
Size (KB)  :  3,466 KB
youth (63).JPG
26/5/2559 16:10:58
Size (KB)  :  3,707 KB
youth (64).JPG
26/5/2559 18:07:52
Size (KB)  :  3,813 KB
youth (65).JPG
26/5/2559 18:20:54
Size (KB)  :  4,069 KB
youth (70).JPG
27/5/2559 9:05:30
Size (KB)  :  3,345 KB
Pages:     1