กิจกรรมพระสงฆ์หนุ่ม วันที่ 1-2 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

Thumbnail Image Table
IMG_1877.JPG
1/8/2559 18:15:48
Size (KB)  :  4,283 KB
IMG_1878.JPG
1/8/2559 18:15:54
Size (KB)  :  3,993 KB
IMG_1882.JPG
1/8/2559 18:16:06
Size (KB)  :  3,894 KB
IMG_1883.JPG
1/8/2559 18:16:16
Size (KB)  :  4,731 KB
IMG_1884.JPG
1/8/2559 18:16:18
Size (KB)  :  4,273 KB
IMG_1887.JPG
1/8/2559 18:16:44
Size (KB)  :  4,514 KB
IMG_1890.JPG
1/8/2559 18:17:30
Size (KB)  :  3,983 KB
IMG_1891.JPG
1/8/2559 18:18:58
Size (KB)  :  4,156 KB
IMG_1892.JPG
1/8/2559 18:19:02
Size (KB)  :  4,194 KB
IMG_1893.JPG
1/8/2559 18:19:08
Size (KB)  :  4,261 KB
IMG_1896.JPG
1/8/2559 18:19:44
Size (KB)  :  3,735 KB
IMG_1900.JPG
1/8/2559 18:25:30
Size (KB)  :  4,143 KB
IMG_1903.JPG
1/8/2559 18:32:16
Size (KB)  :  4,388 KB
IMG_1904.JPG
1/8/2559 18:32:24
Size (KB)  :  4,107 KB
IMG_1905.JPG
1/8/2559 18:32:26
Size (KB)  :  4,032 KB
IMG_1906.JPG
1/8/2559 18:32:30
Size (KB)  :  4,018 KB
IMG_1907.JPG
1/8/2559 18:32:30
Size (KB)  :  4,392 KB
IMG_1908.JPG
1/8/2559 18:32:32
Size (KB)  :  4,024 KB
IMG_1910.JPG
1/8/2559 18:34:00
Size (KB)  :  3,401 KB
IMG_1913.JPG
1/8/2559 18:40:42
Size (KB)  :  4,831 KB
IMG_1914.JPG
1/8/2559 18:40:48
Size (KB)  :  4,241 KB
IMG_1915.JPG
1/8/2559 18:41:08
Size (KB)  :  3,756 KB
IMG_1916.JPG
1/8/2559 18:41:10
Size (KB)  :  3,651 KB
IMG_1918.JPG
1/8/2559 18:43:34
Size (KB)  :  3,551 KB
IMG_1919.JPG
1/8/2559 18:43:42
Size (KB)  :  3,663 KB
IMG_1920.JPG
1/8/2559 18:47:04
Size (KB)  :  3,642 KB
IMG_1921.JPG
1/8/2559 20:14:08
Size (KB)  :  3,179 KB
IMG_1922.JPG
1/8/2559 20:14:28
Size (KB)  :  3,054 KB
IMG_1923.JPG
1/8/2559 20:14:50
Size (KB)  :  3,369 KB
IMG_1924.JPG
1/8/2559 20:14:56
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_1925.JPG
1/8/2559 20:15:14
Size (KB)  :  3,118 KB
IMG_1926.JPG
1/8/2559 20:15:32
Size (KB)  :  3,603 KB
IMG_1927.JPG
1/8/2559 20:15:46
Size (KB)  :  3,085 KB
IMG_1928.JPG
1/8/2559 20:16:10
Size (KB)  :  3,400 KB
IMG_1929.JPG
1/8/2559 20:16:32
Size (KB)  :  3,277 KB
IMG_1930.JPG
1/8/2559 20:17:54
Size (KB)  :  3,380 KB
IMG_1931.JPG
1/8/2559 20:17:58
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_1932.JPG
1/8/2559 20:18:22
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_1933.JPG
1/8/2559 20:18:46
Size (KB)  :  3,158 KB
IMG_1935.JPG
1/8/2559 20:18:56
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_1936.JPG
1/8/2559 20:18:58
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_1937.JPG
1/8/2559 20:20:32
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_1938.JPG
1/8/2559 20:20:54
Size (KB)  :  3,146 KB
IMG_1939.JPG
1/8/2559 20:21:20
Size (KB)  :  3,352 KB
IMG_1940.JPG
1/8/2559 20:21:32
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_1941.JPG
1/8/2559 20:21:48
Size (KB)  :  3,261 KB
IMG_1942.JPG
1/8/2559 20:22:56
Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_1943.JPG
1/8/2559 20:25:32
Size (KB)  :  3,451 KB
IMG_1944.JPG
1/8/2559 20:26:10
Size (KB)  :  3,341 KB
IMG_1945.JPG
1/8/2559 20:26:24
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_1946 (1).JPG
1/8/2559 20:28:16
Size (KB)  :  3,250 KB
IMG_1946 (2).JPG
1/8/2559 20:28:20
Size (KB)  :  3,153 KB
IMG_1946 (3).JPG
1/8/2559 20:28:22
Size (KB)  :  3,065 KB
IMG_1946 (4).JPG
1/8/2559 20:28:30
Size (KB)  :  3,246 KB
IMG_1946 (5).JPG
1/8/2559 20:28:58
Size (KB)  :  3,168 KB
IMG_1946 (6).JPG
1/8/2559 20:29:14
Size (KB)  :  3,361 KB
IMG_1946 (7).JPG
1/8/2559 20:29:48
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_1946 (8).JPG
1/8/2559 20:30:08
Size (KB)  :  3,267 KB
IMG_1946 (9).JPG
1/8/2559 20:30:58
Size (KB)  :  2,844 KB
IMG_1946 (10).JPG
1/8/2559 20:31:08
Size (KB)  :  3,408 KB
IMG_1946 (11).JPG
1/8/2559 20:31:12
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_1946 (12).JPG
1/8/2559 20:31:36
Size (KB)  :  3,216 KB
IMG_1946 (13).JPG
1/8/2559 20:31:56
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_1946 (14).JPG
1/8/2559 20:32:16
Size (KB)  :  3,219 KB
IMG_1946 (15).JPG
1/8/2559 20:32:18
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_1946 (16).JPG
1/8/2559 20:32:40
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_1946 (17).JPG
1/8/2559 20:33:38
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_1946 (18).JPG
1/8/2559 20:33:52
Size (KB)  :  3,424 KB
IMG_1946 (19).JPG
1/8/2559 20:35:54
Size (KB)  :  3,541 KB
IMG_1946 (20).JPG
1/8/2559 20:35:58
Size (KB)  :  3,266 KB
IMG_1946 (21).JPG
1/8/2559 20:36:02
Size (KB)  :  3,268 KB
IMG_1946 (22).JPG
1/8/2559 20:36:06
Size (KB)  :  3,301 KB
IMG_1946 (23).JPG
1/8/2559 20:36:10
Size (KB)  :  2,773 KB
IMG_1946 (24).JPG
1/8/2559 20:36:12
Size (KB)  :  2,971 KB
IMG_1946 (25).JPG
1/8/2559 20:36:42
Size (KB)  :  3,092 KB
IMG_1946 (26).JPG
1/8/2559 20:37:04
Size (KB)  :  3,098 KB
IMG_1946 (27).JPG
1/8/2559 20:37:32
Size (KB)  :  3,271 KB
IMG_1946 (28).JPG
1/8/2559 20:37:42
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_1946 (29).JPG
1/8/2559 20:39:12
Size (KB)  :  3,325 KB
IMG_1946 (30).JPG
1/8/2559 20:39:20
Size (KB)  :  3,430 KB
IMG_1946 (31).JPG
1/8/2559 20:40:08
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_1946 (32).JPG
1/8/2559 20:40:12
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_1946 (33).JPG
1/8/2559 20:40:22
Size (KB)  :  3,044 KB
IMG_1946 (34).JPG
1/8/2559 20:40:34
Size (KB)  :  3,243 KB
IMG_1946 (35).JPG
1/8/2559 20:40:38
Size (KB)  :  3,163 KB
IMG_1946 (36).JPG
1/8/2559 20:40:54
Size (KB)  :  2,851 KB
IMG_1946 (37).JPG
1/8/2559 20:42:16
Size (KB)  :  3,318 KB
IMG_1946 (38).JPG
1/8/2559 20:42:28
Size (KB)  :  3,385 KB
IMG_1946 (39).JPG
1/8/2559 20:42:52
Size (KB)  :  3,291 KB
IMG_1946 (40).JPG
1/8/2559 20:44:38
Size (KB)  :  3,376 KB
IMG_1946 (41).JPG
1/8/2559 20:44:52
Size (KB)  :  3,395 KB
IMG_1946 (42).JPG
1/8/2559 20:45:06
Size (KB)  :  3,204 KB
IMG_1946 (43).JPG
1/8/2559 20:45:22
Size (KB)  :  3,196 KB
IMG_1946 (44).JPG
1/8/2559 20:48:52
Size (KB)  :  3,253 KB
IMG_1946 (45).JPG
1/8/2559 20:48:56
Size (KB)  :  3,224 KB
IMG_1946 (46).JPG
1/8/2559 20:48:58
Size (KB)  :  3,226 KB
IMG_1946 (47).JPG
1/8/2559 20:49:00
Size (KB)  :  3,323 KB
IMG_1947 (1).JPG
1/8/2559 20:49:12
Size (KB)  :  2,300 KB
IMG_1947 (2).JPG
1/8/2559 20:49:40
Size (KB)  :  2,417 KB
IMG_1947 (3).JPG
1/8/2559 20:49:50
Size (KB)  :  2,575 KB
Pages:     1 2 3 4