ฉลองวัดนักบุญยอห์น บัปติสต์ อ.วารินชำราบ จ.อุบล วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2016

Thumbnail Image Table
IMG_5773.JPG
10/7/2559 9:59:56
Size (KB)  :  2,948 KB
IMG_5774.JPG
10/7/2559 10:00:22
Size (KB)  :  2,926 KB
IMG_5775.JPG
10/7/2559 10:02:56
Size (KB)  :  3,856 KB
IMG_5776.JPG
10/7/2559 10:03:44
Size (KB)  :  3,372 KB
IMG_5777.JPG
10/7/2559 10:03:52
Size (KB)  :  2,484 KB
IMG_5780.JPG
10/7/2559 10:04:52
Size (KB)  :  2,853 KB
IMG_5781.JPG
10/7/2559 10:05:52
Size (KB)  :  2,704 KB
IMG_5782.JPG
10/7/2559 10:06:00
Size (KB)  :  3,214 KB
IMG_5783.JPG
10/7/2559 10:07:30
Size (KB)  :  3,494 KB
IMG_5784.JPG
10/7/2559 10:09:50
Size (KB)  :  3,520 KB
IMG_5785.JPG
10/7/2559 10:12:02
Size (KB)  :  3,687 KB
IMG_5786.JPG
10/7/2559 10:12:10
Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_5787.JPG
10/7/2559 10:12:22
Size (KB)  :  2,859 KB
IMG_5788.JPG
10/7/2559 10:12:36
Size (KB)  :  2,669 KB
IMG_5789.JPG
10/7/2559 10:13:50
Size (KB)  :  3,147 KB
IMG_5790.JPG
10/7/2559 10:13:52
Size (KB)  :  2,751 KB
IMG_5791.JPG
10/7/2559 10:13:56
Size (KB)  :  3,142 KB
IMG_5792.JPG
10/7/2559 10:13:58
Size (KB)  :  2,667 KB
IMG_5793.JPG
10/7/2559 10:14:00
Size (KB)  :  2,625 KB
IMG_5794.JPG
10/7/2559 10:14:02
Size (KB)  :  2,811 KB
IMG_5795.JPG
10/7/2559 10:14:22
Size (KB)  :  3,087 KB
IMG_5796.JPG
10/7/2559 10:14:36
Size (KB)  :  3,186 KB
IMG_5797.JPG
10/7/2559 10:15:18
Size (KB)  :  3,127 KB
IMG_5798.JPG
10/7/2559 10:15:32
Size (KB)  :  2,857 KB
IMG_5799.JPG
10/7/2559 10:15:42
Size (KB)  :  3,152 KB
IMG_5800.JPG
10/7/2559 10:15:44
Size (KB)  :  3,400 KB
IMG_5801.JPG
10/7/2559 10:15:48
Size (KB)  :  3,051 KB
IMG_5802.JPG
10/7/2559 10:15:50
Size (KB)  :  3,056 KB
IMG_5803.JPG
10/7/2559 10:16:06
Size (KB)  :  3,178 KB
IMG_5804.JPG
10/7/2559 10:16:10
Size (KB)  :  3,298 KB
IMG_5805.JPG
10/7/2559 10:16:24
Size (KB)  :  2,637 KB
IMG_5806.JPG
10/7/2559 10:16:44
Size (KB)  :  3,062 KB
IMG_5807.JPG
10/7/2559 10:16:52
Size (KB)  :  2,925 KB
IMG_5808.JPG
10/7/2559 10:17:06
Size (KB)  :  3,550 KB
IMG_5809.JPG
10/7/2559 10:17:16
Size (KB)  :  2,919 KB
IMG_5810.JPG
10/7/2559 10:17:24
Size (KB)  :  2,648 KB
IMG_5811.JPG
10/7/2559 10:17:58
Size (KB)  :  3,160 KB
IMG_5812.JPG
10/7/2559 10:18:16
Size (KB)  :  3,019 KB
IMG_5813.JPG
10/7/2559 10:18:46
Size (KB)  :  2,849 KB
IMG_5814.JPG
10/7/2559 10:18:58
Size (KB)  :  3,216 KB
IMG_5815.JPG
10/7/2559 10:20:10
Size (KB)  :  3,490 KB
IMG_5816.JPG
10/7/2559 10:20:34
Size (KB)  :  3,742 KB
IMG_5817.JPG
10/7/2559 10:20:58
Size (KB)  :  3,033 KB
IMG_5818.JPG
10/7/2559 10:21:02
Size (KB)  :  3,009 KB
IMG_5819.JPG
10/7/2559 10:21:38
Size (KB)  :  3,055 KB
IMG_5821.JPG
10/7/2559 10:24:48
Size (KB)  :  3,705 KB
IMG_5822.JPG
10/7/2559 10:25:02
Size (KB)  :  3,800 KB
IMG_5825.JPG
10/7/2559 10:29:16
Size (KB)  :  4,042 KB
IMG_5826.JPG
10/7/2559 10:29:42
Size (KB)  :  3,896 KB
IMG_5827.JPG
10/7/2559 10:32:24
Size (KB)  :  3,390 KB
IMG_5828.JPG
10/7/2559 10:32:40
Size (KB)  :  3,184 KB
IMG_5829.JPG
10/7/2559 10:33:08
Size (KB)  :  3,431 KB
IMG_5830.JPG
10/7/2559 10:34:26
Size (KB)  :  3,612 KB
IMG_5831.JPG
10/7/2559 10:35:02
Size (KB)  :  3,023 KB
IMG_5832.JPG
10/7/2559 10:35:10
Size (KB)  :  2,761 KB
IMG_5833.JPG
10/7/2559 10:35:40
Size (KB)  :  3,106 KB
IMG_5834.JPG
10/7/2559 10:36:34
Size (KB)  :  2,873 KB
IMG_5835.JPG
10/7/2559 10:37:54
Size (KB)  :  3,337 KB
IMG_5837.JPG
10/7/2559 10:38:18
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_5838.JPG
10/7/2559 10:38:40
Size (KB)  :  3,322 KB
IMG_5839.JPG
10/7/2559 10:39:18
Size (KB)  :  3,305 KB
IMG_5840.JPG
10/7/2559 10:40:26
Size (KB)  :  3,689 KB
IMG_5841.JPG
10/7/2559 10:43:08
Size (KB)  :  2,483 KB
IMG_5842.JPG
10/7/2559 10:45:42
Size (KB)  :  3,043 KB
IMG_5844.JPG
10/7/2559 10:46:40
Size (KB)  :  3,756 KB
IMG_5845.JPG
10/7/2559 10:47:08
Size (KB)  :  2,945 KB
IMG_5846.JPG
10/7/2559 10:47:16
Size (KB)  :  2,961 KB
IMG_5847.JPG
10/7/2559 10:49:30
Size (KB)  :  3,005 KB
IMG_5851.JPG
10/7/2559 10:52:20
Size (KB)  :  3,811 KB
IMG_5852.JPG
10/7/2559 10:52:50
Size (KB)  :  3,641 KB
IMG_5853.JPG
10/7/2559 10:53:38
Size (KB)  :  2,499 KB
IMG_5854.JPG
10/7/2559 10:54:22
Size (KB)  :  3,075 KB
IMG_5855.JPG
10/7/2559 10:54:32
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_5857.JPG
10/7/2559 10:55:00
Size (KB)  :  3,121 KB
IMG_5858.JPG
10/7/2559 10:55:04
Size (KB)  :  3,217 KB
IMG_5859.JPG
10/7/2559 10:55:08
Size (KB)  :  3,454 KB
IMG_5860.JPG
10/7/2559 10:55:16
Size (KB)  :  2,668 KB
IMG_5861.JPG
10/7/2559 10:55:32
Size (KB)  :  3,196 KB
IMG_5862.JPG
10/7/2559 10:55:56
Size (KB)  :  3,394 KB
IMG_5863.JPG
10/7/2559 10:56:20
Size (KB)  :  3,616 KB
IMG_5864.JPG
10/7/2559 10:56:24
Size (KB)  :  3,039 KB
IMG_5865.JPG
10/7/2559 10:59:20
Size (KB)  :  3,215 KB
IMG_5867.JPG
10/7/2559 11:00:06
Size (KB)  :  4,067 KB
IMG_5868.JPG
10/7/2559 11:00:34
Size (KB)  :  3,762 KB
IMG_5869.JPG
10/7/2559 11:00:44
Size (KB)  :  3,591 KB
IMG_5870.JPG
10/7/2559 11:01:06
Size (KB)  :  3,370 KB
IMG_5871.JPG
10/7/2559 11:01:26
Size (KB)  :  3,628 KB
IMG_5872.JPG
10/7/2559 11:01:38
Size (KB)  :  3,772 KB
IMG_5873.JPG
10/7/2559 11:01:50
Size (KB)  :  3,802 KB
IMG_5874.JPG
10/7/2559 11:03:18
Size (KB)  :  3,639 KB
IMG_5875.JPG
10/7/2559 11:03:42
Size (KB)  :  3,387 KB
IMG_5876.JPG
10/7/2559 11:04:34
Size (KB)  :  3,533 KB
IMG_5877.JPG
10/7/2559 11:04:50
Size (KB)  :  3,835 KB
IMG_5878.JPG
10/7/2559 11:06:14
Size (KB)  :  2,516 KB
IMG_5879.JPG
10/7/2559 11:09:14
Size (KB)  :  3,131 KB
IMG_5880.JPG
10/7/2559 11:09:20
Size (KB)  :  3,844 KB
IMG_5881.JPG
10/7/2559 11:10:10
Size (KB)  :  2,918 KB
IMG_5882.JPG
10/7/2559 11:10:18
Size (KB)  :  3,422 KB
IMG_5883.JPG
10/7/2559 11:10:32
Size (KB)  :  2,766 KB
IMG_5884.JPG
10/7/2559 11:11:00
Size (KB)  :  2,717 KB
Pages:     1 2