วันเสาร์ที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2016 คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯ จัดฉลองเทิดทูนกางเขน ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ พระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา เป็นประธาน

Thumbnail Image Table
IMG_7595.JPG
10/9/2559 10:03:52
Size (KB)  :  2,613 KB
IMG_7596.JPG
10/9/2559 10:04:42
Size (KB)  :  2,213 KB
IMG_7597.JPG
10/9/2559 10:04:46
Size (KB)  :  1,768 KB
IMG_7598.JPG
10/9/2559 10:05:20
Size (KB)  :  3,158 KB
IMG_7599.JPG
10/9/2559 10:11:16
Size (KB)  :  4,420 KB
IMG_7600.JPG
10/9/2559 10:11:24
Size (KB)  :  3,193 KB
IMG_7601.JPG
10/9/2559 10:11:32
Size (KB)  :  3,881 KB
IMG_7602.JPG
10/9/2559 10:11:32
Size (KB)  :  3,895 KB
IMG_7603.JPG
10/9/2559 10:11:40
Size (KB)  :  4,082 KB
IMG_7604.JPG
10/9/2559 10:11:40
Size (KB)  :  4,051 KB
IMG_7605.JPG
10/9/2559 10:11:44
Size (KB)  :  4,066 KB
IMG_7606.JPG
10/9/2559 10:11:44
Size (KB)  :  4,038 KB
IMG_7607.JPG
10/9/2559 10:11:50
Size (KB)  :  2,790 KB
IMG_7608.JPG
10/9/2559 10:11:50
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_7609.JPG
10/9/2559 10:11:52
Size (KB)  :  2,827 KB
IMG_7610.JPG
10/9/2559 10:11:52
Size (KB)  :  2,831 KB
IMG_7611.JPG
10/9/2559 10:12:02
Size (KB)  :  2,737 KB
IMG_7612.JPG
10/9/2559 10:12:02
Size (KB)  :  2,762 KB
IMG_7613.JPG
10/9/2559 10:12:02
Size (KB)  :  2,608 KB
IMG_7614.JPG
10/9/2559 10:12:02
Size (KB)  :  2,606 KB
IMG_7615.JPG
10/9/2559 10:12:26
Size (KB)  :  3,585 KB
IMG_7616.JPG
10/9/2559 10:12:26
Size (KB)  :  3,587 KB
IMG_7617.JPG
10/9/2559 10:12:28
Size (KB)  :  2,838 KB
IMG_7618.JPG
10/9/2559 10:12:28
Size (KB)  :  2,851 KB
IMG_7619.JPG
10/9/2559 10:12:32
Size (KB)  :  2,814 KB
IMG_7620.JPG
10/9/2559 10:12:32
Size (KB)  :  2,871 KB
IMG_7621.JPG
10/9/2559 10:12:48
Size (KB)  :  2,903 KB
IMG_7622.JPG
10/9/2559 10:12:48
Size (KB)  :  2,907 KB
IMG_7623.JPG
10/9/2559 10:12:54
Size (KB)  :  2,629 KB
IMG_7624.JPG
10/9/2559 10:12:54
Size (KB)  :  2,615 KB
IMG_7625.JPG
10/9/2559 10:13:10
Size (KB)  :  4,091 KB
IMG_7626.JPG
10/9/2559 10:13:12
Size (KB)  :  4,122 KB
IMG_7627.JPG
10/9/2559 10:13:14
Size (KB)  :  3,628 KB
IMG_7628.JPG
10/9/2559 10:13:14
Size (KB)  :  3,694 KB
IMG_7629.JPG
10/9/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,190 KB
IMG_7630.JPG
10/9/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,185 KB
IMG_7631.JPG
10/9/2559 10:13:18
Size (KB)  :  2,850 KB
IMG_7632.JPG
10/9/2559 10:13:18
Size (KB)  :  3,009 KB
IMG_7633.JPG
10/9/2559 10:13:20
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_7634.JPG
10/9/2559 10:13:20
Size (KB)  :  2,788 KB
IMG_7635.JPG
10/9/2559 10:13:24
Size (KB)  :  3,338 KB
IMG_7636.JPG
10/9/2559 10:13:28
Size (KB)  :  3,598 KB
IMG_7637.JPG
10/9/2559 10:13:32
Size (KB)  :  3,437 KB
IMG_7638.JPG
10/9/2559 10:13:38
Size (KB)  :  3,099 KB
IMG_7639.JPG
10/9/2559 10:13:38
Size (KB)  :  3,220 KB
IMG_7640.JPG
10/9/2559 10:13:42
Size (KB)  :  2,977 KB
IMG_7641.JPG
10/9/2559 10:13:42
Size (KB)  :  2,929 KB
IMG_7642.JPG
10/9/2559 10:13:46
Size (KB)  :  3,136 KB
IMG_7643.JPG
10/9/2559 10:13:48
Size (KB)  :  3,150 KB
IMG_7644.JPG
10/9/2559 10:13:50
Size (KB)  :  3,244 KB
IMG_7645.JPG
10/9/2559 10:13:50
Size (KB)  :  3,175 KB
IMG_7646.JPG
10/9/2559 10:13:56
Size (KB)  :  3,333 KB
IMG_7647.JPG
10/9/2559 10:13:56
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_7648.JPG
10/9/2559 10:14:00
Size (KB)  :  3,155 KB
IMG_7649.JPG
10/9/2559 10:14:00
Size (KB)  :  3,160 KB
IMG_7650.JPG
10/9/2559 10:14:04
Size (KB)  :  3,270 KB
IMG_7651.JPG
10/9/2559 10:14:04
Size (KB)  :  3,294 KB
IMG_7652.JPG
10/9/2559 10:14:06
Size (KB)  :  3,265 KB
IMG_7653.JPG
10/9/2559 10:14:06
Size (KB)  :  3,234 KB
IMG_7654.JPG
10/9/2559 10:14:10
Size (KB)  :  3,267 KB
IMG_7655.JPG
10/9/2559 10:14:12
Size (KB)  :  3,292 KB
IMG_7656.JPG
10/9/2559 10:14:18
Size (KB)  :  3,725 KB
IMG_7657.JPG
10/9/2559 10:14:20
Size (KB)  :  3,893 KB
IMG_7658.JPG
10/9/2559 10:14:28
Size (KB)  :  3,045 KB
IMG_7659.JPG
10/9/2559 10:14:34
Size (KB)  :  2,688 KB
IMG_7660.JPG
10/9/2559 10:14:52
Size (KB)  :  2,598 KB
IMG_7661.JPG
10/9/2559 10:15:12
Size (KB)  :  2,885 KB
IMG_7662.JPG
10/9/2559 10:16:28
Size (KB)  :  2,949 KB
IMG_7663.JPG
10/9/2559 10:17:38
Size (KB)  :  2,999 KB
IMG_7664.JPG
10/9/2559 10:19:02
Size (KB)  :  4,271 KB
IMG_7665.JPG
10/9/2559 10:19:28
Size (KB)  :  2,574 KB
IMG_7666.JPG
10/9/2559 10:19:36
Size (KB)  :  2,880 KB
IMG_7667.JPG
10/9/2559 10:19:42
Size (KB)  :  2,742 KB
IMG_7668.JPG
10/9/2559 10:19:50
Size (KB)  :  2,756 KB
IMG_7669.JPG
10/9/2559 10:19:58
Size (KB)  :  2,772 KB
IMG_7670.JPG
10/9/2559 10:20:04
Size (KB)  :  2,767 KB
IMG_7671.JPG
10/9/2559 10:20:12
Size (KB)  :  2,809 KB
IMG_7672.JPG
10/9/2559 10:20:40
Size (KB)  :  2,424 KB
IMG_7673.JPG
10/9/2559 10:21:26
Size (KB)  :  3,326 KB
IMG_7674.JPG
10/9/2559 10:21:42
Size (KB)  :  3,636 KB
IMG_7675.JPG
10/9/2559 10:22:36
Size (KB)  :  2,363 KB
IMG_7676.JPG
10/9/2559 10:22:40
Size (KB)  :  2,449 KB
IMG_7677.JPG
10/9/2559 10:22:48
Size (KB)  :  2,567 KB
IMG_7678.JPG
10/9/2559 10:22:54
Size (KB)  :  2,693 KB
IMG_7679.JPG
10/9/2559 10:23:06
Size (KB)  :  3,026 KB
IMG_7680.JPG
10/9/2559 10:23:14
Size (KB)  :  2,566 KB
IMG_7681.JPG
10/9/2559 10:23:26
Size (KB)  :  2,474 KB
IMG_7682.JPG
10/9/2559 10:24:18
Size (KB)  :  2,553 KB
IMG_7683.JPG
10/9/2559 10:24:24
Size (KB)  :  2,706 KB
IMG_7684.JPG
10/9/2559 10:25:12
Size (KB)  :  3,116 KB
IMG_7685.JPG
10/9/2559 10:25:48
Size (KB)  :  3,217 KB
IMG_7686.JPG
10/9/2559 10:27:40
Size (KB)  :  4,158 KB
IMG_7687.JPG
10/9/2559 10:28:02
Size (KB)  :  4,048 KB
IMG_7688.JPG
10/9/2559 10:28:24
Size (KB)  :  3,192 KB
IMG_7689.JPG
10/9/2559 10:28:36
Size (KB)  :  2,940 KB
IMG_7691.JPG
10/9/2559 10:30:42
Size (KB)  :  3,509 KB
IMG_7692.JPG
10/9/2559 10:32:18
Size (KB)  :  4,185 KB
IMG_7693.JPG
10/9/2559 10:32:36
Size (KB)  :  4,217 KB
IMG_7694.JPG
10/9/2559 10:32:56
Size (KB)  :  4,191 KB
IMG_7695.JPG
10/9/2559 10:33:12
Size (KB)  :  3,356 KB
Pages:     1 2 3