ทีมงานฝ่ายอภิบาลและธรรมฑูต (แผนกผู้สูงอายุ ศูนย์คำสอน bec และวินเซนต์เดอปอล) ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ วัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ อ.เมือง จ.อุบลฯ วันที่ 15 กันยายน 2016

Thumbnail Image Table
IMG_7864.JPG
15/9/2559 9:55:14
Size (KB)  :  3,429 KB
IMG_7865.JPG
15/9/2559 9:55:26
Size (KB)  :  3,607 KB
IMG_7866.JPG
15/9/2559 9:55:40
Size (KB)  :  3,090 KB
IMG_7867.JPG
15/9/2559 9:55:52
Size (KB)  :  3,313 KB
IMG_7868.JPG
15/9/2559 9:56:12
Size (KB)  :  3,090 KB
IMG_7869.JPG
15/9/2559 9:56:40
Size (KB)  :  3,218 KB
IMG_7870.JPG
15/9/2559 9:56:52
Size (KB)  :  3,444 KB
IMG_7871.JPG
15/9/2559 9:57:04
Size (KB)  :  2,680 KB
IMG_7872.JPG
15/9/2559 9:57:46
Size (KB)  :  3,036 KB
IMG_7873.JPG
15/9/2559 9:59:02
Size (KB)  :  3,073 KB
IMG_7874.JPG
15/9/2559 10:00:16
Size (KB)  :  3,349 KB
IMG_7875.JPG
15/9/2559 10:02:48
Size (KB)  :  3,149 KB
IMG_7876.JPG
15/9/2559 10:03:08
Size (KB)  :  2,891 KB
IMG_7877.JPG
15/9/2559 10:03:38
Size (KB)  :  2,681 KB
IMG_7878.JPG
15/9/2559 10:03:50
Size (KB)  :  3,159 KB
IMG_7879.JPG
15/9/2559 10:07:40
Size (KB)  :  3,239 KB
IMG_7880.JPG
15/9/2559 10:07:50
Size (KB)  :  3,063 KB
IMG_7881.JPG
15/9/2559 10:08:04
Size (KB)  :  3,104 KB
IMG_7882.JPG
15/9/2559 10:08:40
Size (KB)  :  3,199 KB
IMG_7883.JPG
15/9/2559 10:08:50
Size (KB)  :  2,775 KB
IMG_7884.JPG
15/9/2559 10:09:08
Size (KB)  :  2,973 KB
IMG_7885.JPG
15/9/2559 10:09:20
Size (KB)  :  3,063 KB
IMG_7886.JPG
15/9/2559 10:10:14
Size (KB)  :  2,647 KB
IMG_7887.JPG
15/9/2559 10:10:34
Size (KB)  :  3,229 KB
IMG_7888.JPG
15/9/2559 10:11:10
Size (KB)  :  3,577 KB
IMG_7889.JPG
15/9/2559 10:11:42
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_7890.JPG
15/9/2559 10:11:52
Size (KB)  :  2,884 KB
IMG_7891.JPG
15/9/2559 10:12:26
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_7892.JPG
15/9/2559 10:16:00
Size (KB)  :  2,784 KB
IMG_7893.JPG
15/9/2559 10:19:10
Size (KB)  :  3,719 KB
IMG_7894.JPG
15/9/2559 10:19:42
Size (KB)  :  3,474 KB
IMG_7895.JPG
15/9/2559 10:19:58
Size (KB)  :  2,953 KB
IMG_7896.JPG
15/9/2559 10:20:14
Size (KB)  :  3,540 KB
IMG_7897.JPG
15/9/2559 10:20:34
Size (KB)  :  3,105 KB
IMG_7899.JPG
15/9/2559 10:22:06
Size (KB)  :  3,252 KB
IMG_7900.JPG
15/9/2559 10:24:28
Size (KB)  :  2,993 KB
IMG_7901.JPG
15/9/2559 10:24:30
Size (KB)  :  3,480 KB
IMG_7902.JPG
15/9/2559 10:28:54
Size (KB)  :  2,111 KB
IMG_7903.JPG
15/9/2559 10:31:26
Size (KB)  :  3,109 KB
IMG_7904.JPG
15/9/2559 10:42:06
Size (KB)  :  3,040 KB
IMG_7905.JPG
15/9/2559 10:42:50
Size (KB)  :  2,987 KB
IMG_7906.JPG
15/9/2559 10:43:16
Size (KB)  :  2,805 KB
IMG_7907.JPG
15/9/2559 10:43:54
Size (KB)  :  3,094 KB
IMG_7908.JPG
15/9/2559 10:44:06
Size (KB)  :  3,062 KB
IMG_7909.JPG
15/9/2559 10:44:18
Size (KB)  :  3,319 KB
IMG_7910.JPG
15/9/2559 10:45:36
Size (KB)  :  2,596 KB
IMG_7911.JPG
15/9/2559 10:45:38
Size (KB)  :  2,638 KB
IMG_7912.JPG
15/9/2559 10:46:00
Size (KB)  :  3,339 KB
IMG_7913.JPG
15/9/2559 10:46:12
Size (KB)  :  2,793 KB
IMG_7914.JPG
15/9/2559 10:47:04
Size (KB)  :  3,132 KB
IMG_7915.JPG
15/9/2559 10:47:22
Size (KB)  :  3,543 KB
IMG_7916.JPG
15/9/2559 10:47:34
Size (KB)  :  3,346 KB
IMG_7917.JPG
15/9/2559 10:47:58
Size (KB)  :  2,742 KB
IMG_7918.JPG
15/9/2559 10:48:12
Size (KB)  :  3,198 KB
IMG_7919.JPG
15/9/2559 10:48:20
Size (KB)  :  3,321 KB
IMG_7920.JPG
15/9/2559 10:48:24
Size (KB)  :  3,003 KB
IMG_7921.JPG
15/9/2559 10:50:20
Size (KB)  :  3,070 KB
IMG_7922.JPG
15/9/2559 10:50:48
Size (KB)  :  3,156 KB
IMG_7923.JPG
15/9/2559 10:56:54
Size (KB)  :  2,998 KB
IMG_7924.JPG
15/9/2559 11:22:00
Size (KB)  :  3,169 KB
IMG_7925.JPG
15/9/2559 11:22:22
Size (KB)  :  3,197 KB
IMG_7926.JPG
15/9/2559 11:22:54
Size (KB)  :  2,915 KB
IMG_7927.JPG
15/9/2559 11:23:00
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_7928.JPG
15/9/2559 11:23:42
Size (KB)  :  3,157 KB
IMG_7929.JPG
15/9/2559 11:24:16
Size (KB)  :  3,098 KB
IMG_7930.JPG
15/9/2559 11:24:52
Size (KB)  :  2,996 KB
IMG_7931.JPG
15/9/2559 11:25:16
Size (KB)  :  3,405 KB
IMG_7932.JPG
15/9/2559 11:25:30
Size (KB)  :  3,167 KB
IMG_7933.JPG
15/9/2559 11:25:48
Size (KB)  :  3,422 KB
IMG_7934.JPG
15/9/2559 11:30:22
Size (KB)  :  3,801 KB
IMG_7935.JPG
15/9/2559 11:30:40
Size (KB)  :  3,658 KB
IMG_7936.JPG
15/9/2559 11:31:02
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_7937.JPG
15/9/2559 11:31:16
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_7938.JPG
15/9/2559 11:31:34
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_7939.JPG
15/9/2559 11:31:54
Size (KB)  :  2,987 KB
IMG_7940.JPG
15/9/2559 11:32:04
Size (KB)  :  3,427 KB
IMG_7941.JPG
15/9/2559 11:32:10
Size (KB)  :  3,793 KB
IMG_7942.JPG
15/9/2559 11:32:16
Size (KB)  :  3,688 KB
IMG_7943.JPG
15/9/2559 11:32:30
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_7945.JPG
15/9/2559 11:43:18
Size (KB)  :  3,538 KB
Pages:     1