วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2016 - ฉลองวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการ

Thumbnail Image Table
IMG_2500.JPG
7/5/2559 8:19:32
Size (KB)  :  5,469 KB
IMG_2501.JPG
7/5/2559 8:20:44
Size (KB)  :  3,196 KB
IMG_2503.JPG
7/5/2559 8:23:12
Size (KB)  :  2,798 KB
IMG_2504.JPG
7/5/2559 8:23:24
Size (KB)  :  4,720 KB
IMG_2505.JPG
7/5/2559 8:23:52
Size (KB)  :  4,170 KB
IMG_2506.JPG
7/5/2559 8:24:32
Size (KB)  :  3,694 KB
IMG_2507.JPG
7/5/2559 8:24:56
Size (KB)  :  3,145 KB
IMG_2509.JPG
7/5/2559 8:28:44
Size (KB)  :  4,015 KB
IMG_2511.JPG
7/5/2559 8:31:48
Size (KB)  :  3,299 KB
IMG_2512.JPG
7/5/2559 8:32:10
Size (KB)  :  2,629 KB
IMG_2514.JPG
7/5/2559 8:33:54
Size (KB)  :  4,290 KB
IMG_2516.JPG
7/5/2559 8:35:50
Size (KB)  :  2,700 KB
IMG_2517.JPG
7/5/2559 8:41:40
Size (KB)  :  3,666 KB
IMG_2518.JPG
7/5/2559 8:42:16
Size (KB)  :  3,188 KB
IMG_2520.JPG
7/5/2559 8:45:22
Size (KB)  :  3,306 KB
IMG_2521.JPG
7/5/2559 8:47:04
Size (KB)  :  2,553 KB
IMG_2522.JPG
7/5/2559 8:49:02
Size (KB)  :  2,821 KB
IMG_2523.JPG
7/5/2559 8:50:04
Size (KB)  :  3,440 KB
IMG_2524.JPG
7/5/2559 8:56:32
Size (KB)  :  3,958 KB
IMG_2525.JPG
7/5/2559 8:58:00
Size (KB)  :  3,854 KB
IMG_2526.JPG
7/5/2559 8:58:28
Size (KB)  :  4,350 KB
IMG_2530.JPG
7/5/2559 9:02:44
Size (KB)  :  2,895 KB
IMG_2533.JPG
7/5/2559 9:07:14
Size (KB)  :  3,596 KB
IMG_2534.JPG
7/5/2559 9:12:18
Size (KB)  :  3,271 KB
IMG_2535.JPG
7/5/2559 9:12:50
Size (KB)  :  3,067 KB
IMG_2536.JPG
7/5/2559 9:13:08
Size (KB)  :  3,080 KB
IMG_2537.JPG
7/5/2559 9:16:26
Size (KB)  :  3,075 KB
IMG_2538.JPG
7/5/2559 9:17:00
Size (KB)  :  2,807 KB
IMG_2539.JPG
7/5/2559 9:21:46
Size (KB)  :  3,539 KB
IMG_2540.JPG
7/5/2559 9:24:48
Size (KB)  :  3,979 KB
IMG_2541.JPG
7/5/2559 9:24:56
Size (KB)  :  3,144 KB
IMG_2542.JPG
7/5/2559 9:25:16
Size (KB)  :  2,991 KB
IMG_2543.JPG
7/5/2559 9:28:44
Size (KB)  :  2,820 KB
IMG_2544.JPG
7/5/2559 9:35:28
Size (KB)  :  3,221 KB
IMG_2545.JPG
7/5/2559 9:35:40
Size (KB)  :  3,463 KB
IMG_2546.JPG
7/5/2559 9:37:26
Size (KB)  :  2,567 KB
IMG_2547.JPG
7/5/2559 9:39:20
Size (KB)  :  3,081 KB
IMG_2548.JPG
7/5/2559 9:41:48
Size (KB)  :  2,773 KB
IMG_2549.JPG
7/5/2559 9:49:04
Size (KB)  :  3,754 KB
IMG_2551.JPG
7/5/2559 9:54:22
Size (KB)  :  2,813 KB
IMG_2552.JPG
7/5/2559 9:59:14
Size (KB)  :  3,435 KB
IMG_2553.JPG
7/5/2559 9:59:44
Size (KB)  :  2,990 KB
IMG_2554.JPG
7/5/2559 10:00:10
Size (KB)  :  2,787 KB
IMG_2556.JPG
7/5/2559 10:05:54
Size (KB)  :  3,964 KB
IMG_2557.JPG
7/5/2559 10:06:10
Size (KB)  :  4,549 KB
IMG_2558.JPG
7/5/2559 10:07:20
Size (KB)  :  4,479 KB
IMG_2559.JPG
7/5/2559 10:09:50
Size (KB)  :  2,530 KB
IMG_2560.JPG
7/5/2559 10:11:02
Size (KB)  :  3,451 KB
IMG_2561.JPG
7/5/2559 10:11:16
Size (KB)  :  3,188 KB
IMG_2562.JPG
7/5/2559 10:11:16
Size (KB)  :  3,102 KB
IMG_2563.JPG
7/5/2559 10:11:28
Size (KB)  :  3,756 KB
IMG_2564.JPG
7/5/2559 10:11:28
Size (KB)  :  3,691 KB
IMG_2565.JPG
7/5/2559 10:11:36
Size (KB)  :  4,147 KB
IMG_2566.JPG
7/5/2559 10:11:36
Size (KB)  :  4,197 KB
IMG_2567.JPG
7/5/2559 10:11:42
Size (KB)  :  4,718 KB
IMG_2568.JPG
7/5/2559 10:11:42
Size (KB)  :  4,559 KB
IMG_2569.JPG
7/5/2559 10:12:18
Size (KB)  :  4,477 KB
IMG_2570.JPG
7/5/2559 10:12:18
Size (KB)  :  4,447 KB
IMG_2571.JPG
7/5/2559 10:12:20
Size (KB)  :  4,619 KB
IMG_2572.JPG
7/5/2559 10:12:20
Size (KB)  :  4,629 KB
IMG_2573.JPG
7/5/2559 10:12:22
Size (KB)  :  4,541 KB
IMG_2574.JPG
7/5/2559 10:12:22
Size (KB)  :  4,520 KB
IMG_2575.JPG
7/5/2559 10:12:24
Size (KB)  :  4,887 KB
IMG_2576.JPG
7/5/2559 10:12:24
Size (KB)  :  4,888 KB
IMG_2577.JPG
7/5/2559 10:12:30
Size (KB)  :  3,088 KB
IMG_2578.JPG
7/5/2559 10:13:16
Size (KB)  :  4,066 KB
IMG_2579.JPG
7/5/2559 10:13:16
Size (KB)  :  4,068 KB
IMG_2580.JPG
7/5/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,896 KB
IMG_2581.JPG
7/5/2559 10:13:16
Size (KB)  :  3,716 KB
IMG_2582.JPG
7/5/2559 10:13:18
Size (KB)  :  3,823 KB
IMG_2583.JPG
7/5/2559 10:13:20
Size (KB)  :  3,768 KB
IMG_2584.JPG
7/5/2559 10:13:48
Size (KB)  :  2,762 KB
IMG_2585.JPG
7/5/2559 10:14:32
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_2586.JPG
7/5/2559 10:14:46
Size (KB)  :  2,794 KB
IMG_2587.JPG
7/5/2559 10:14:50
Size (KB)  :  2,890 KB
IMG_2588.JPG
7/5/2559 10:14:56
Size (KB)  :  2,974 KB
IMG_2589.JPG
7/5/2559 10:15:06
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_2590.JPG
7/5/2559 10:15:10
Size (KB)  :  3,001 KB
IMG_2591.JPG
7/5/2559 10:15:14
Size (KB)  :  2,810 KB
IMG_2592.JPG
7/5/2559 10:15:16
Size (KB)  :  2,758 KB
IMG_2593.JPG
7/5/2559 10:15:20
Size (KB)  :  3,161 KB
IMG_2594.JPG
7/5/2559 10:15:28
Size (KB)  :  2,721 KB
IMG_2595.JPG
7/5/2559 10:15:58
Size (KB)  :  2,800 KB
IMG_2596.JPG
7/5/2559 10:16:06
Size (KB)  :  2,896 KB
IMG_2597.JPG
7/5/2559 10:16:14
Size (KB)  :  2,872 KB
IMG_2598.JPG
7/5/2559 10:16:40
Size (KB)  :  2,693 KB
IMG_2599.JPG
7/5/2559 10:17:44
Size (KB)  :  3,303 KB
IMG_2600.JPG
7/5/2559 10:18:00
Size (KB)  :  4,004 KB
IMG_2601.JPG
7/5/2559 10:18:10
Size (KB)  :  2,967 KB
IMG_2602.JPG
7/5/2559 10:18:44
Size (KB)  :  2,785 KB
IMG_2603.JPG
7/5/2559 10:18:52
Size (KB)  :  3,724 KB
IMG_2604.JPG
7/5/2559 10:19:14
Size (KB)  :  3,309 KB
IMG_2605.JPG
7/5/2559 10:19:44
Size (KB)  :  3,856 KB
IMG_2606.JPG
7/5/2559 10:21:52
Size (KB)  :  4,080 KB
IMG_2607.JPG
7/5/2559 10:22:10
Size (KB)  :  2,908 KB
IMG_2608.JPG
7/5/2559 10:23:54
Size (KB)  :  3,113 KB
IMG_2609.JPG
7/5/2559 10:24:02
Size (KB)  :  3,166 KB
IMG_2610.JPG
7/5/2559 10:24:24
Size (KB)  :  3,225 KB
IMG_2611.JPG
7/5/2559 10:24:52
Size (KB)  :  4,074 KB
IMG_2614.JPG
7/5/2559 10:29:26
Size (KB)  :  3,645 KB
Pages:     1 2 3 4 5