ฉลอง 125 ปี ชุมชนแห่งความเชื่อวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

Thumbnail Image Table
IMG_4266.JPG
18/6/2559 8:34:14
Size (KB)  :  4,908 KB
IMG_4270.JPG
18/6/2559 8:49:14
Size (KB)  :  4,265 KB
IMG_4336.JPG
18/6/2559 9:31:52
Size (KB)  :  3,305 KB
IMG_4338.JPG
18/6/2559 9:32:38
Size (KB)  :  4,459 KB
IMG_4340.JPG
18/6/2559 9:32:48
Size (KB)  :  4,285 KB
IMG_4342.JPG
18/6/2559 9:32:58
Size (KB)  :  2,714 KB
IMG_4343.JPG
18/6/2559 9:33:00
Size (KB)  :  2,434 KB
IMG_4344.JPG
18/6/2559 9:33:02
Size (KB)  :  2,838 KB
IMG_4345.JPG
18/6/2559 9:33:08
Size (KB)  :  2,727 KB
IMG_4346.JPG
18/6/2559 9:33:18
Size (KB)  :  2,958 KB
IMG_4347.JPG
18/6/2559 9:33:26
Size (KB)  :  3,579 KB
IMG_4348.JPG
18/6/2559 9:33:32
Size (KB)  :  3,626 KB
IMG_4349.JPG
18/6/2559 9:33:34
Size (KB)  :  3,884 KB
IMG_4350.JPG
18/6/2559 9:33:42
Size (KB)  :  3,342 KB
IMG_4351.JPG
18/6/2559 9:33:44
Size (KB)  :  3,315 KB
IMG_4352.JPG
18/6/2559 9:33:46
Size (KB)  :  3,516 KB
IMG_4353.JPG
18/6/2559 9:33:48
Size (KB)  :  3,669 KB
IMG_4354.JPG
18/6/2559 9:33:58
Size (KB)  :  3,490 KB
IMG_4355.JPG
18/6/2559 9:33:58
Size (KB)  :  3,522 KB
IMG_4389.JPG
18/6/2559 9:46:44
Size (KB)  :  4,349 KB
IMG_4391.JPG
18/6/2559 9:46:58
Size (KB)  :  4,480 KB
IMG_4392.JPG
18/6/2559 9:47:10
Size (KB)  :  4,882 KB
IMG_4393.JPG
18/6/2559 9:47:12
Size (KB)  :  3,961 KB
IMG_4394.JPG
18/6/2559 9:47:20
Size (KB)  :  4,919 KB
IMG_4395.JPG
18/6/2559 9:47:24
Size (KB)  :  4,358 KB
IMG_4397.JPG
18/6/2559 9:47:46
Size (KB)  :  3,337 KB
IMG_4398.JPG
18/6/2559 9:47:52
Size (KB)  :  3,473 KB
IMG_4400.JPG
18/6/2559 9:48:18
Size (KB)  :  4,115 KB
IMG_4401.JPG
18/6/2559 9:48:28
Size (KB)  :  3,373 KB
IMG_4402.JPG
18/6/2559 9:48:48
Size (KB)  :  2,571 KB
IMG_4403.JPG
18/6/2559 9:48:54
Size (KB)  :  2,907 KB
IMG_4406.JPG
18/6/2559 9:49:30
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_4408.JPG
18/6/2559 9:49:42
Size (KB)  :  3,732 KB
IMG_4409.JPG
18/6/2559 9:49:42
Size (KB)  :  3,706 KB
IMG_4410.JPG
18/6/2559 9:49:52
Size (KB)  :  2,964 KB
IMG_4411.JPG
18/6/2559 9:50:18
Size (KB)  :  3,440 KB
IMG_4413.JPG
18/6/2559 9:50:36
Size (KB)  :  3,087 KB
IMG_4416.JPG
18/6/2559 9:51:32
Size (KB)  :  3,466 KB
IMG_4422.JPG
18/6/2559 9:53:16
Size (KB)  :  3,017 KB
IMG_4426.JPG
18/6/2559 9:54:00
Size (KB)  :  2,322 KB
IMG_4427.JPG
18/6/2559 9:55:04
Size (KB)  :  3,784 KB
IMG_4431.JPG
18/6/2559 9:55:22
Size (KB)  :  3,780 KB
IMG_4434.JPG
18/6/2559 9:56:44
Size (KB)  :  3,797 KB
IMG_4438.JPG
18/6/2559 9:58:48
Size (KB)  :  3,493 KB
IMG_4439.JPG
18/6/2559 9:58:54
Size (KB)  :  3,538 KB
IMG_4440.JPG
18/6/2559 9:59:08
Size (KB)  :  2,670 KB
IMG_4441.JPG
18/6/2559 9:59:14
Size (KB)  :  2,744 KB
IMG_4442.JPG
18/6/2559 9:59:20
Size (KB)  :  2,625 KB
IMG_4447.JPG
18/6/2559 10:01:16
Size (KB)  :  3,632 KB
IMG_4452.JPG
18/6/2559 10:04:26
Size (KB)  :  2,626 KB
IMG_4461.JPG
18/6/2559 10:10:30
Size (KB)  :  3,013 KB
IMG_4463.JPG
18/6/2559 10:10:36
Size (KB)  :  2,714 KB
IMG_4466.JPG
18/6/2559 10:10:56
Size (KB)  :  2,284 KB
IMG_4470.JPG
18/6/2559 10:11:46
Size (KB)  :  2,982 KB
IMG_4478.JPG
18/6/2559 10:14:08
Size (KB)  :  2,855 KB
IMG_4479.JPG
18/6/2559 10:14:26
Size (KB)  :  3,320 KB
IMG_4483.JPG
18/6/2559 10:14:58
Size (KB)  :  2,660 KB
IMG_4485.JPG
18/6/2559 10:15:44
Size (KB)  :  3,162 KB
IMG_4488.JPG
18/6/2559 10:16:34
Size (KB)  :  2,750 KB
IMG_4490.JPG
18/6/2559 10:16:56
Size (KB)  :  2,748 KB
IMG_4503.JPG
18/6/2559 10:23:10
Size (KB)  :  2,518 KB
IMG_4505.JPG
18/6/2559 10:24:04
Size (KB)  :  2,950 KB
IMG_4510.JPG
18/6/2559 10:25:04
Size (KB)  :  3,504 KB
IMG_4513.JPG
18/6/2559 10:25:58
Size (KB)  :  3,342 KB
IMG_4518.JPG
18/6/2559 10:26:30
Size (KB)  :  3,332 KB
IMG_4519.JPG
18/6/2559 10:26:44
Size (KB)  :  3,231 KB
IMG_4520.JPG
18/6/2559 10:26:46
Size (KB)  :  3,200 KB
IMG_4528.JPG
18/6/2559 10:30:50
Size (KB)  :  3,048 KB
IMG_4529.JPG
18/6/2559 10:31:10
Size (KB)  :  2,986 KB
IMG_4532.JPG
18/6/2559 10:32:08
Size (KB)  :  2,582 KB
IMG_4536.JPG
18/6/2559 10:32:54
Size (KB)  :  3,263 KB
IMG_4540.JPG
18/6/2559 10:33:54
Size (KB)  :  3,578 KB
IMG_4541.JPG
18/6/2559 10:34:02
Size (KB)  :  3,531 KB
IMG_4546.JPG
18/6/2559 10:56:34
Size (KB)  :  3,752 KB
IMG_4547.JPG
18/6/2559 10:56:46
Size (KB)  :  3,498 KB
IMG_4551.JPG
18/6/2559 10:57:50
Size (KB)  :  2,720 KB
IMG_4567.JPG
18/6/2559 11:01:34
Size (KB)  :  3,101 KB
IMG_4569.JPG
18/6/2559 11:01:38
Size (KB)  :  3,059 KB
IMG_4573.JPG
18/6/2559 11:01:46
Size (KB)  :  3,095 KB
IMG_4575.JPG
18/6/2559 11:01:52
Size (KB)  :  3,050 KB
IMG_4625.JPG
18/6/2559 11:04:02
Size (KB)  :  2,798 KB
IMG_4628.JPG
18/6/2559 11:04:18
Size (KB)  :  2,932 KB
IMG_4648.JPG
18/6/2559 11:06:12
Size (KB)  :  3,355 KB
IMG_4649.JPG
18/6/2559 11:06:24
Size (KB)  :  3,482 KB
IMG_4651.JPG
18/6/2559 11:06:52
Size (KB)  :  2,770 KB
IMG_4653.JPG
18/6/2559 11:07:00
Size (KB)  :  3,046 KB
IMG_4662.JPG
18/6/2559 11:08:36
Size (KB)  :  3,141 KB
IMG_4665.JPG
18/6/2559 11:08:54
Size (KB)  :  3,330 KB
IMG_4671.JPG
18/6/2559 11:09:38
Size (KB)  :  3,349 KB
IMG_4680.JPG
18/6/2559 11:11:18
Size (KB)  :  3,107 KB
IMG_4682.JPG
18/6/2559 11:11:42
Size (KB)  :  2,801 KB
IMG_4691.JPG
18/6/2559 11:13:46
Size (KB)  :  3,296 KB
IMG_4701.JPG
18/6/2559 11:15:52
Size (KB)  :  3,022 KB
IMG_4713.JPG
18/6/2559 11:21:10
Size (KB)  :  2,689 KB
IMG_4723.JPG
18/6/2559 11:23:10
Size (KB)  :  3,290 KB
IMG_4725.JPG
18/6/2559 11:23:24
Size (KB)  :  3,282 KB
IMG_4730.JPG
18/6/2559 11:24:00
Size (KB)  :  3,546 KB
IMG_4737.JPG
18/6/2559 11:25:08
Size (KB)  :  3,620 KB
IMG_4740.JPG
18/6/2559 11:25:28
Size (KB)  :  3,878 KB
IMG_4743.JPG
18/6/2559 11:26:14
Size (KB)  :  3,103 KB
Pages:     1 2